menu

Hier kun je zien welke berichten misterfool als persoonlijke mening of recensie heeft gemarkeerd.

Quiet American, The - Graham Greene (1955)

Alternatieve titel: De Stille Amerikaan

4,5
Interessante roman van Graham Greene. Het plot lijkt aanvankelijk meer weg te hebben van een thriller: een moord is gepleegd in koloniaal Vietnam. De politie ondervraagt de logische verdachte die, zo wilt het gelukkige toeval, één van onze hoofdkarakters blijkt te zijn. Het slachtoffer is- je verwacht het niet- het andere hoofdkarakter. Niettemin weet deze schrijver dit ogenschijnlijk eenvoudige plot steeds meer te verdiepen door de contrasterende karakters van de hoofdpersonages.

Tom Fowler is namelijk een cynische, apathische Brit en Alden Pyle een idealistische, naïeve Amerikaan. Door het oog van deze tweespalt snijdt het boek verschillende thema’s aan: huwelijkse trouw, religie, kolonialisme maar met name geopolitiek. Het boek werpt immers voornamelijk licht op de vraag of men op ideologische gronden zou moeten ingrijpen in een conflict of dat men juist neutraliteit moet betrachten. Dit boek laat de nadelen zien van beide houdingen. Pyle ondersteunt generaal Thé, die onze Amerikaan ziet als een positieve (derde) kracht. Het is dan ook erg wrang dat nou juist deze persoon een gruwelijke aanslag pleegt, wat het voornoemde dualisme op scherp zet. Het laat enerzijds zien dat ogenschijnlijk gematigde groeperingen in staat zijn tot gruwelheden. Anderzijds toont het dat neutraliteit vaak niets meer is dan de ogen sluiten voor onrecht.

Naar mijn mening vormt deze samenwerking van verdieping en spanning de grootste kracht van Greene. Zijn boeken lezen makkelijk weg en zijn hoogst vermakelijk, maar aan het eind van de dag werpen ze relevante vragen op, waardoor het zonder twijfel literatuur is.