menu

Hier kun je zien welke berichten misterfool als persoonlijke mening of recensie heeft gemarkeerd.

Natasha's Dance: A Cultural History of Russia - Orlando Figes (2002)

4,0
Interessante duiding van 19de eeuws Rusland als een rijk gevangen tussen het boerse achterland en de Europees gerichte intelligentsia. Aanvankelijk had die laatste groep, met hun Frans gerichte pretenties, de overhand. Nadat Napoleon in 1812 het land aanviel, begonnen de Russen echter hun Slavische oorsprong steeds meer te benadrukken, wat resulteerde in een verheerlijking- welhaast verafgoding- van de 'pure' boerse bevolking. In de loop van het verhaal worden verder verscheidene schrijvers en muzikanten historisch geplaatst. Het boek bevat voorts veel interessante observaties: bijvoorbeeld de beschrijving van St. Petersburg als een onwerkelijke, magische stad. Natasha's Dance besteedt ook nog wat aandacht aan de communistische revolutie, maar het is niet de focus van het verhaal.

Dit boek heb ik uit de bieb geleend, maar eigenlijk kun je zo'n naslagwerkje beter in huis hebben. De stormvloed aan feiten en beschrijvingen blijken een te grote brok voor één leesbeurt. Niettemin achtte ik het een prettige leeservaring. 4*