menu

Via deze pagina blijf je op de hoogte van recente stemmen, meningen en recensies van misterfool. Standaard zie je de activiteiten in de huidige en vorige maand. Je kunt ook voor een van de volgende perioden kiezen: januari 2023, februari 2023, maart 2023, april 2023, mei 2023, juni 2023, juli 2023, augustus 2023, september 2023, oktober 2023, november 2023, december 2023, januari 2024, februari 2024, maart 2024, april 2024, mei 2024, juni 2024

Lange Twintigste Eeuw. Van 1870 tot Heden, De - Pieter Caljé en Jaap den Hollander (2011) 3,5

16 juni, 16:25 uur

stem geplaatst

» details  

Homo Faber - Max Frisch (1957) 3,5

15 juni, 16:49 uur

stem gewijzigd, oorspronkelijke stem was 4,0 sterren

» details  

Righteous Mind. Why Good People Are Divided by Politics and Religion, The - Jonathan Haidt (2012) 4,0

Alternatieve titel: Het Rechtvaardigheidsgevoel. Waarom Wij Niet Allemaal Hetzelfde Denken over Politiek en Moraal, 11 juni, 15:16 uur

Grofweg betoogt Jonathan Haidt dat morele oordelen intuïtief ontstaan en pas daarna worden gerationaliseerd. Onze ratio is zodoende een rijder die een emotionele olifant bestuurt, doch niet geheel in toom houdt. Er zijn grofweg zes grondslagen voor een intuïtief moreel oordeel: 1) Care/Harm 2) Liberty/Oppression 3) Fairness, 4) Loyality, 5) Authority en 6) Sanctity. Er is een politiek verschil in de mate en intensiteit waarmee nadruk wordt gelegd op deze grondslagen. Progressieven hebben uitschieters bij de eerste drie grondslagen en conservatieven benadrukken de grondslagen gelijkmatig. Haidt refereert vervolgens aan het Homo Duplex-idee van Emile Durkheim: een mens wordt beïnvloed door individuele driften en de invloed van de groep waartoe hij behoort. (1) Er zou zelfs sprake zijn van evolutionaire groepselectie. Haidt sluit hiermee aan bij het werk van David Sloan Wilson, waaruit volgt dat natuurlijke selectie op verschillende niveaus - de genen, het dier en de groep - opereert. Aangezien deelname aan een succesvolle groep evolutionair voordeel biedt, zou er een genetische dispositie bestaan voor het creëren van religieuze (en politiek) verbanden met een gemeenschappelijk doel. Groepsdeelname zou voorts worden bevorderd door onder meer dans en gecoördineerde zang; hetgeen leidt tot zwermachtig gedrag binnen de mens ("hive switch").

In bepaalde non-fictie worden ideeën uitgerekt tot een repetitief relaas, maar dit boek bevat een consequent interessant en gefocust betoog. Ik volg Haidt voor zover hij stelt dat morele oordelen intuïtief zijn, in zes dimensies verschillen en dat er een verschil in focus is tussen de politieke richtingen. Ik heb meer moeite met het idee van groepsselectie: daar ik Dawkins argumenten daartegen (2) overtuigend vond. Wel biedt dit deel van het boek een mooie aansporing om eens iets van David Sloan Wilson of Emile Durkheim te lezen.

» details   » naar bericht  » reageer  

Manifest der Kommunistischen Partei - Karl Marx en Friedrich Engels (1848) 0,5

Alternatieve titel: Manifest van de Communistische Partij, 11 juni, 14:24 uur

stem geplaatst

» details  

Qoer'an, Al- - Mohammed (651) 0,5

Alternatieve titel: Koran, 11 juni, 14:23 uur

stem geplaatst

» details  

Vineland - Thomas Pynchon (1990) 3,0

1 juni, 12:13 uur

Ik pakte Vineland op omdat het te boeken staat als de toegankelijkste Pynchon. Deze schrijver hanteert een dissonante schrijfstijl. Hij introduceert verscheidene personages, beschrijft buitenissige gebeurtenissen en gebruikt slang. Als lezer vond ik deze stijl niet altijd even prettig. Ik ben verder niet de grootste fan van komisch bedoelde gekkigheid; al valt het hier mee (enkel DL vond ik een ergerlijk personage) In wezen is dit een bitter en cynisch verhaal. De counter-culture van de jaren 60 is van binnenuit opgeblazen, er is verhulde repressie vanuit de veiligheidsdiensten en de overgebleven hippies zijn nostalgische randfiguren. Nixon heeft met Reagan een ideologische opvolger gekregen en ditmaal is er minder verzet. O.a. film heeft gediend als bliksemafleiding voor de opstandigheden van de jaren 60. Ik vond het fijn dat er, naast deze politieke verhandelingen, een goed te volgen familiedrama afspeelt. Het vormt een rode draad die emotie opwekt
( met name het moment dat Zoyd alleen met Prairie overblijft). Ik kan niet zeggen dat ik door dit boek een fan van Pynchon ben geworden. In tegendeel zou ik welhaast willen zeggen; hoewel ik nog nipt op een voldoende uitkom.

» details   » naar bericht  » reageer  

Tell-Tale Heart, The - Edgar Allan Poe (1843) 4,0

Alternatieve titel: Het Verraderlijke Hart, 28 mei, 08:20 uur

stem geplaatst

» details  

Purloined Letter, The - Edgar Allan Poe (1844) 3,0

Alternatieve titel: De Gestolen Brief, 28 mei, 08:19 uur

stem geplaatst

» details  

Haunter of the Dark, The - H.P. Lovecraft (1936) 3,0

Alternatieve titel: De Bezoeker uit de Duisternis, 27 mei, 23:37 uur

stem geplaatst

» details  

Cool Air - H.P. Lovecraft (1928) 2,0

Alternatieve titel: Koelte, 27 mei, 23:36 uur

stem gewijzigd, oorspronkelijke stem was 1,5 sterren

» details  

Dagon - H.P. Lovecraft (1919) 2,5

27 mei, 23:35 uur

stem gewijzigd, oorspronkelijke stem was 3,0 sterren

» details  

Rats in the Walls, The - H.P. Lovecraft (1924) 4,0

Alternatieve titel: De Ratten in de Muren, 27 mei, 23:35 uur

stem geplaatst

» details  

Schijn-élite van de Valse Munters, De - Martin Bosma (2010) 4,0

23 mei, 17:50 uur

stem geplaatst

» details  

Seryje Ptsjely - Andrej Koerkov (2018) 3,5

Alternatieve titel: Grijze Bijen, 11 mei, 21:18 uur

stem geplaatst

» details