menu

Via deze pagina blijf je op de hoogte van recente stemmen, meningen en recensies van Donkerwoud. Standaard zie je de activiteiten in de huidige en vorige maand. Je kunt ook voor een van de volgende perioden kiezen: januari 2022, februari 2022, maart 2022, april 2022, mei 2022, juni 2022, juli 2022, augustus 2022, september 2022, oktober 2022, november 2022, december 2022, januari 2023, februari 2023, maart 2023, april 2023, mei 2023, juni 2023, juli 2023, augustus 2023, september 2023

Cerf-Volant, Le - Laetitia Colombani (2021) 2,5

Alternatieve titel: De Vlieger, 19 september 2022, 17:00 uur

Laetitia Colombani doet met 'De Vlieger' (2021) een sympathieke poging om moeilijkheden te schetsen voor de Indiase vrouwenrechtenbeweging. De Franse onderwijzeres Léna geeft betekenis aan haar eigen rouwverwerking als ze een schooltje begint in één van de armste regio's in India. Ze trekt zich het lot aan van de jonge vrouwen uit de dalit-klasse (de zogenaamde onaanraakbaren) die te maken krijgen met kindhuwelijken en andere vormen van seksuele exploitatie. De Française gelooft vurig in het emancipatoire effect van onderwijs om hun erbarmelijke levenslot te doorbreken, maar komt tot de nederige conclusie dat zij te weinig van de lokale cultuur begrijpt om hun traditionalisme te doorgronden of überhaupt met passende oplossingen te komen. Tussen de regels lees je steeds de dubbelheid terug in Léna's idealisme of haar reddingsmissie bedoeld is om zichzelf te redden of de meisjes waar ze zich om bekommert. Het sleutelmoment is dan ook wanneer het vliegerende meisje Lalita ziet dat de Française verdwijnt in de golven en daarom roept ze de hulp in van het hoofd van een lokale knokploeg. Preeti van de 'Rode Brigades' geeft net haar dagelijkse vechtsportoefeningen aan vrouwen als ze benaderd wordt om in te grijpen. Met tegenzin duikt de noeste vrouwenrechtenstrijdster in het water, maar het bijna noodlottige incident schept solidariteit tussen Léna, Lalita en Preeti. Het lot met elkaar verstrengeld van drie generaties vrouwen die zich anders verhouden ten opzichte van het patriarchaat.

'De Vlieger' (2021) is overduidelijk een roman met een belangrijke boodschap, en zoals dat soms gaat met zulke didactische literatuur is 't tegelijkertijd een beetje braaf en voorspelbaar. Het optimistische idealisme van Léna mag dan botsen met de weerbarstige realiteit, maar het levenslot geeft steeds net op tijd signalen dat ze heus op weg is om het goede te doen. Voor elk nieuw probleem een passende oplossing of een belangrijk zelfinzicht; we zijn allemaal één therapiesessie verwijderd van verlossing. Op een soortgelijke manier wordt Preeti als het meest interessante personage kapot gepsychologiseerd omdat deze rouwdouwer ook weer haar eigen trauma's en kwetsbaarheden heeft. Maar het vervelendst is de manier waarop steeds onderstreept moet worden dat het meisje Lalita voor zoveel meer staat dan alleen haar individuele lot. Wie één meisjesleven redt, redt namelijk de hele mensheid. Een adagium dat steeds opnieuw tot uiting komt in gemakzuchtige metaforen als bijvoorbeeld het vliegeren om haar verlangen naar vrijheid te weerspiegelen. Het gevolg is dat de goede bedoelingen in 'De Vlieger' (2021) eerder formulematig voelen dan oprecht of authentiek.

» details   » naar bericht  » reageer  

Later - Stephen King (2021) 3,5

19 september 2022, 17:00 uur

Van jonge mensen en de nare dingen die komen gaan. In een goed boek van Stephen King is de horror meer existentieel van aard dan louter de aanwezigheid van paranormale krachten of spookverschijningen. Of zoals in 'Later' (2021) Jamie's vermogen om te communiceren met de doden bijna een banale en alledaagse werkelijkheid blijkt. Zijn gesprekken met genenzijde geven zelfs een prettige voorspelbaarheid, omdat goed en kwaad heerlijk overzichtelijk zijn uitgekristalliseerd en de doden om die reden niet in staat zijn om te konkelen of te liegen. Maar dan verschijnt er een duistere kracht op zijn pad die álles in een ander perspectief plaatst en hem ermee confronteert dat de mensen die hij liefheeft lang niet altijd het beste met hem voorhebben.

Met 'Joyland' (2013) nog vers in het geheugen was ik ietwat huiverig voor een herhaling van zetten als een soortgelijke mengeling tussen coming-of-age en pulperige neo-noir. De twee werkjes hebben inderdaad met elkaar gemeen dat een volwassen verteller melancholisch terugkijkt op het verlies van onschuld in die vormende jaren. Toch wijken ze af door de speelsheid waarmee 'Later' (2021) vooral de humor benadrukt van spookverschijningen die alleen Jamie kan zien. Op een gegeven moment wordt het welhaast meta als een spookschrijver (in de meest letterlijke zin) moet helpen om een onafgewerkt manuscript af te ronden. (Ergens vraag ik me af of Stephen King als een plaagduiveltje verwijst naar de geruchten dat hij zijn boeken niet meer altijd zelf schrijft!?) 'Joyland' (2013) heeft mijn voorkeur door die fantastische sfeersetting, maar in grote lijnen doet 'Later' (2021) er zeker niet voor onder.

» details   » naar bericht  » reageer  

Levenshonger - Marie Kessels (2021) 2,5

3 september 2022, 12:24 uur

Paradijsvogels in de schaduw van het grootkapitaal. Met 'Levenshonger' (2021) schreef Marie Kessels een zwierig vormexperiment rond een Poolse twintiger en haar mijmeringen over haar toekomst. Het narratief is opgezet als een associatief spinnenweb waarin heden (Elżbieta biedt een luisterend oor aan andere worstelende personages) en verleden (Elżbieta's herinneringen aan die ene verzetsdaad bij vleesverwerkingsbedrijf PerfektKost) door elkaar lopen. De twintiger ontmoet vele kleurrijke sujetten die - net als zijzelf- naar manieren zoeken om los te breken uit de mal van maatschappelijke verwachtingen. Zonder oordeel luistert ze naar deze dromers, idealisten, levenskunstenaars en boven alles sensuele wezens op zoek naar erkenning of genegenheid. Hun oude manier van werken is echter wezenlijk veranderd door globalisering en digitalisering, terwijl verzet ertegen wordt gesmoord door de weinige invloed die individuen nog hebben op het grotere geheel. Wat is het menselijke individu nog waard binnen arbeidsverbanden waarin alles gereguleerd/gecontroleerd wordt door ontmenselijkende systemen?! Ik moet eerlijk zeggen dat ik hele passages van 'Levenshonger' (2021) heb doorgebladerd zonder werkelijk tot me door te laten dringen wat er eigenlijk staat. Het is allemaal een beetje teveel van het goede als overgestileerde vormexplosie vol rijkelijk gelardeerde beeldspraak, raamvertellingen en een veelheid aan maatschappijkritische ideeën. Voor mij persoonlijk klinken de pretenties van de auteur te hinderlijk door in de gekunstelde opzet.

» details   » naar bericht  » reageer