menu

Via deze pagina blijf je op de hoogte van recente stemmen, meningen en recensies van Donkerwoud. Standaard zie je de activiteiten in de huidige en vorige maand. Je kunt ook voor een van de volgende perioden kiezen: januari 2023, februari 2023, maart 2023, april 2023, mei 2023, juni 2023, juli 2023, augustus 2023, september 2023, oktober 2023, november 2023, december 2023, januari 2024, februari 2024, maart 2024, april 2024, mei 2024, juni 2024, juli 2024

Al-Harb fi Barr Misr - Joesef al-Ka'ied (1978) 3,0

Alternatieve titel: Oorlog in het Land Egypte, 16 februari 2022, 16:30 uur

De waarheid gaat verloren in een moeras van corruptie, bureaucratie en standenverschillen. Zes verschillende ik-vertellers spreken de lezer direct aan om hun ongefilterde mening te geven over een persoonsverwisseling. De plattelandsburgemeester die zijn connecties aanwendt om zijn jongste zoon te vrijwaren van militaire dienst. De regelaar die ooit een respectabele onderwijscarrière genoot, maar tegenwoordig schimmige dingen voor elkaar krijgt. De bewaker die onder druk wordt gezet om zijn veelbelovende zoon Masri in militaire dienst te laten gaan in plaats van de burgemeesterszoon. De soldatenkameraad die - als enige - weet heeft van de verwisseling tussen beide jongens. De officier die een militaire kwestie moet afhandelen en de inspecteur die als laatste probeert om bitter onrecht boven tafel te krijgen. Een aardige vondst om via zes subjectieve gezichtspunten (een expliciete verwijzing naar de Zesdaagse oorlog) kritiek te geven op het nationalistische verhaal van een legeroverwinning. En dat terwijl 't droeve lot van bewakerszoon Masri, wiens naam letterlijk 'Egyptisch' betekent, metaforisch verwijst naar de werkelijke staat van het land. Toch maakt deze spielerei ook dat het centrale personage zelf nooit vlees aan de botten krijgt, terwijl veel aandacht uitgaat naar droge beschrijvingen van bureaucratische processen rond diens persoon. Ook veel onnodige herhaling in de perspectiefwisselingen.

» details   » naar bericht  » reageer  

Al Haram - Yusuf Idris (1959) 3,5

Alternatieve titel: Het Taboe, 12 februari 2022, 10:27 uur

In 'Het Taboe' (1959) van Yusuf Idris leidt de vondst van een gewurgd babylichaampje tot een naargeestige sociaal-realistische schets van buitenechtelijke seks en feodalisme. Of zoals opzichter Abd El-Mottalib een moment overweegt om de pasgeboren zonde in het kanaal te werpen, omdat er niks goeds kan voortkomen uit deze vondst. Wat volgt is een zedenschets waarin verschillende personages (allemaal verschillende posities innemend in 't feodale stelsel van de katoenindustrie) meer bezig zijn met roddel en achterklap dan met de werkelijke tragedie. Iedereen kent namelijk wel een zondige vrouw die ze in staat achten tot deze gruweldaad, maar iedereen is het erover eens dat de verdorven ziel gezocht moet worden onder de tijdelijke migrantenarbeiders. Idris schetst 't platteland als een naargeestige microkosmos van conservatisme en vrouwenhaat, waar armoede in stand wordt gehouden door een exploitatief systeem van lijfeigenschap. Het afsluitende schrijven van de vertaler leert ons dat 'Het Taboe' (1959) helaas geen recht doet aan de vernieuwende manier waarop Idris stilistisch gebruikmaakte van Egyptisch-Arabische volkstaal. In de vertaling leest het ietwat krukkig en de bombastische beeldspraak komt niet altijd even goed uit de verf. Al blijft de roman in grote lijnen een krachtig schotschrift tegen systemische onderdrukking en 't biedt een genuanceerd inkijkje in de verscheidenheid aan identiteiten op het Egyptische platteland.

» details   » naar bericht  » reageer