menu

Hier kun je zien welke berichten Halley23 als persoonlijke mening of recensie heeft gemarkeerd.

Dame van de Dierentuin, De - Siegfried E. van Praag (1988)

2,5
Halley23 (moderator)
Een boek waarin de hoofdpersonen volkomen in hun eigen wereld leven en dat geldt in extremis voor de dame in kwestie, Françoise Demauve. Om een sfeer van afstandelijkheid te scheppen is het boek ook zo geschreven met een anonieme verteller die alles van afstand beziet waardoor je je nauwelijks kunt identificeren met de karakters. Een boek dat me niet heeft kunnen bekoren en uiteindelijk met moeite uitgelezen...

Detektívtörténet - Imre Kertész (1977)

Alternatieve titel: De Samenzwering

3,0
Halley23 (moderator)
Kertész schrijft in dit boek vanuit het standpunt van een dader, een politiemoordenaar. In aanzet een interessant gegeven maar de schrijver heeft moeite er een overtuigend verhaal van te maken. Het boek leest weliswaar vlot weg maar het raakt me niet - en soms irriteert me zelfs het quasi vertrouwelijke toontje van het relaas van de agent. Ergens gelezen dat dit werk geen al te goede introductie tot het werk van Kertész is, dat veelal de holocaust als onderwerp heeft. Ik denk dat ik dat kan beamen...

Gefängnistagebuch - Luise Rinser (1946)

Alternatieve titel: Dagboek uit de Gevangenis

Halley23 (moderator)
De schrijver Michael Kleeberg, die enige tijd bevriend was met Rinser, kwam op basis van onderzoek, in 2011 gepubliceerd in een artikel in Der Spiegel, tot de constatering dat de schrijfster tijdens de oorlog niet de anti-fasciste was voor wie ze zich uitgaf. Anders dan ze beweerde, heeft ze niet geweigerd lid te worden van de Reichsschrifttumskammer (sterker nog: ze mocht geen lid worden omdat ze nog niet bekend genoeg was!), had ze geen publicatieverbod, was er geen aanklacht tegen haar wegens hoogverraad en is ze niet aan een terdoodveroordeling ontsnapt. Ze zat in 1944 wel in de gevangenis, nadat een vriendin aan de Gestapo had doorgegeven dat ze had verklaard dat Hitler de oorlog niet (meer) kon winnen. Haar voorlopige hechtenis, die korter duurde dan ze later zei, vormde de basis van haar ''Dagboek uit de gevangenis'' dat haar na de oorlog beroemd maakte. Kleeberg concludeert dat Luise Rinser een meeloper was, zoals velen. Rinsers officiële biograaf heeft Kleebergs bevindingen naderhand bevestigd en de biografie gecorrigeerd.

Giardino dei Finzi-Contini, Il - Giorgio Bassani (1962)

Alternatieve titel: De Tuin van de Finzi-Contini's

5,0
Halley23 (moderator)
De verteller reist terug in de tijd, naar zijn jeugd in Ferrara, naar de joodse gemeenschap aldaar, en, in het bijzonder, naar de aristocratische familie Finzi-Contini - levend op een eigen eiland in tijd en ruimte, in een eigen ritme dat los staat van de werkelijkheid - met de mooiste tuin en het mooiste meisje van de stad. Een roman over een onbereikbare liefde: de ongrijpbare, vluchtige Micól, die alleen maar in het heden wil leven. Over de volwassenwording van de twijfelende en onzekere hoofdpersoon, die op een zeldzaam moment van doortastenheid gelijk zijn hoofd stoot en daarmee afstand doet - zo blijkt - van zijn kindertijd. Over een verdwenen wereld - die van de joodse gemeenschap van Ferrara, die alle ontwikkelingen gelaten over zich heen laat komen. Over de sluipende opkomst van het anti-semitisme, zo duidelijk voor de lezer maar zo onbegrijpelijk voor de hoofdpersonen, die allemaal in een soort ontkenning gevangen zitten, en die de toenemende dreiging van de oorlog ook niet willen zien. Dit alles op een subjectieve en tegelijkertijd afstandelijke wijze beschreven. Die afstand wordt voelbaar gemaakt door het veelvuldige gebruik van de vrije indirecte rede: maar zelden worden de personages direct aan het woord gelaten. De hoofdpersoon maakt het allemaal van direct mee maar kijkt terug vanuit het heden waarbij hij een ogenschijnlijk objectief standpunt inneemt. Het is een realistisch, tastbaar verhaal, verteld in mooie, lange zinnen, maar er ligt als het ware een waas overheen, alles is omfloerst, waardoor de weemoedigheid beklemtoond wordt. Een prachtig boek over het onherroepelijk verloren gaan van een tijd, van dierbare mensen en een levensgevoel.

Lila - Marilynne Robinson (2014)

4,0
Halley23 (moderator)
De eerste zestig à zeventig pagina's zogen me het boek in. Op gevoelige en meeslepende wijze wordt Lila in de wereld gezet. Maar dan gaat de meeste vaart uit het verhaal (alleen in de flashbacks komt die vaart een beetje terug, het lijken wel tussensprints...). Lila en haar denkwereld komen helemaal centraal te staan. En wat voor denkwereld. Wat kan een mens toch gecompliceerd in elkaar zitten en hoe fijngevoelig wordt dit beschreven. Maar tegelijkertijd kost het moeite om de aandacht erbij te houden, ook omdat de wereld rond haar zo goed is. Iedereen heeft het beste met haar voor maar inwendig blijft Lila maar moeite houden met al die goedheid. Gezien haar getroubleerde verleden is dat wellicht niet verwonderlijk maar af en toe zou je wensen dat ze het uitschreeuwde, dat ze kwaad werd over alles wat haar is aangedaan. Maar neen het blijven introverte bespiegelingen en dat is wat me opbreekt bij dit boek. Zonder meer prachtig geschreven en stilistisch heel erg knap maar de 'bite' ontbreekt. Het einde is zoals te verwachten was, misschien teveel happy end maar de goede boodschap of beter de boodschap van het goede staat nu eenmaal centraal in dit boek. Een goede beoordeling is op zijn plaats maar voor mij is dit niet een boek dat beklijft.

Meisje van Honderd, Een - Marion Bloem (2012)

4,0
Halley23 (moderator)
Weliswaar uitgelezen en 4 punten gegeven maar nog niet op de plank gezet want ik wil nog wat stukken herlezen daar het verhaal niet altijd makkelijk te volgen is - ondanks de redelijk soepele stijl - door het grote aantal personen en hun onderlinge verbanden (je krijgt de neiging om een familiestamboom te maken; misschien iets voor een nieuwe uitgave?). Hoe dan ook kan ik stellen dat dit een heel goed boek van Marion Bloem is, waarschijnlijk haar opus magnum, waarin ze heel wat te vertellen heeft. Kortom wordt vervolgd en misschien t.z.t. nog een half puntje erbij?!

Pieter Jong. De Held van Lutjebroek - J.M. Reynders (1927)

2,5
Halley23 (moderator)
ik heb de zoveelste druk van dit boek gelezen op de lagere school - een katholieke jongensschool jawel - derde of vierde klas. Het boekje is me op de een of andere manier altijd bijgebleven. Een echt jongensboek over heldenmoed enzo, maar toch vond ik het toen al een discutabel boek. Immers de hoofdpersoon sneuvelt, en waarom? Volkomen zinloos. Overigens gingen dus toen al Nederlanders in de naam van een geloof vechten voor een zaak die in hun ogen rechtvaardig was. De moeder van Piet schijnt, nadat men haar na zijn dood zijn kepi gaf uitgeroepen te hebben dat het haar heel erg speet dat ze geen andere jonge, ongehuwde zonen meer had om te vechten voor de paus! Geloofsverdwazing is blijkbaar iets van alle tijden...

Tragedy of Macbeth, The - William Shakespeare (1605)

Alternatieve titel: Macbeth

4,5
Halley23 (moderator)
In een nieuwe vertaling van Peter Verstegen en toegelicht door dezelfde deze maand verschenen bij De Wilde Tomaat .

Verrekijker, De - Kees van Kooten (2013)

3,5
Halley23 (moderator)
Aangenaam verpoosd door dit werkje van Van Kooten. De man heeft een zeer prettige pen en hij weet van een miniem gegeven iets moois te maken. Ik heb eigenlijk helemaal niet op de agenda gelet bij het lezen maar logisch dat ie erin staat dat past in deze ingehouden ode aan zijn vader die immers in de agendahandel zat.