menu

Hier kun je zien welke berichten Freud als persoonlijke mening of recensie heeft gemarkeerd.

Harry Potter and the Philosopher's Stone - J.K. Rowling (1997)

Alternatieve titel: Harry Potter en de Steen der Wijzen

2,0
Deze heb ik gelezen, en meteen besloten dat heel dat Harry Potter gedoe niks voor mij was. Een banaal verhaal waar ik amper iets origineels in kon ontwaren, alles lijkt bijeengesprokkeld uit gelijksoortige verhalen en boeken. Nergens in het boek werd ik meegesleept of ontroerd, de schrijfstijl is ook weinig bijzonder (hoeft niet altijd, maar dan moet je wel iets te vertellen hebben) en de humor simplistisch. Ik hou erg van kinderboeken, maar dan moeten ze wel iets met me doen, dit liet me totaal koud.

Huis van de Moskee, Het - Kader Abdolah (2005)

4,5
Dit boek vond ik een echte ontdekking, en wel om twee redenen:

Oorlog is in de 20e eeuw al lang slechts op de tweede plaats een vergroting van grondgebied: sinds het neokolonialisme en de globale invoering van het kapitalisme gaat het voornamelijk om het verspreiden van economische macht en de eigen cultuur. Plaatselijke identiteit en culturele diversiteit wordt wereldwijd ingepalmd door een vlakke, oppervlakkige, generische eenheidsworst. (Ik formuleer het wat tendentieus uiteraard, het zou te ver leiden om er een genuanceerd verhaal van te maken ) Dat verschijnsel (en let op: ik heb het bewust niet over de 'veramerikanisering' van de samenleving, ik wil de schuld heus niet eenzijdig op één land schuiven) wordt wereldwijd gedoogd en vaak in de hand gewerkt door de heersende klasse. Maar tegelijk komt er op sommige plekken ook een hevige reactie op dit neokolonialisme, en daar moeten we eigenlijk blij over zijn.
Ik vond het dan ook een verademing dat dit boek de tijd neemt om dit thema in zijn geheel te behandelen: de radicalisering van het Midden-Oosten, Iran voorop, is voor een belangrijk deel ontstaan als reactie op wat ervaren werd als een teloorgang van hun eigen cultuur, hun 'normen en waarden', om het op zijn nederlands te zeggen .
Haast even belangrijk is natuurlijk wat er volgt op de revolutie die dit in gang zet, en het is lovenswaardig dat het boek ook hier opvallend genuanceerd over weet te berichten. Maar het onderscheidt zich van boeken zoals Persepolis door de uitgebreide aandacht voor de voorgeschiedenis van de revolutie, en dat vind ik enorm belangrijk. Het is een erg complex probleem waar ik zelfs geen mening over durf te vormen (laat staan een schuldige aanduiden), maar romans als dit geven toch een beetje inzicht, en dat is mooi.

Goed, tot zover de politieke kant van het boek, uitermate interessant, maar eigenlijk niet eens zijn grootste sterkte. Die ligt in het schitterende verhaal dat het boek brengt, en als ik 'verhaal' gebruik, dan bedoel ik dat ook: wat dat betreft is het wat te vergelijken met de boeken van Marquez, die andere schitterende verteller. De schrijfstijl doet er eigenlijk bijna niet toe in dit boek, waar het om gaat is dat je als lezer ademloos meegesleurd wordt in een verhaal vol mysterie, heroïek, symboliek, poëzie en spanning, maar een verhaal dat tegelijk uitblinkt in pure eenvoud. De personages zijn exotisch (voor ons toch, en het boek is duidelijk voor ons bedoeld) en fascinerend, en wat ze meemaken is mysterieus en soms haast magisch-realistisch, maar tegelijk heel helder geschetst: mensen simpel in hun karakter maar complex in hun gedragingen (of zoiets ). Het boek bevat ook veel leuke of interessante zijverhaaltjes die het behoeden voor monotonie, kortom het leest heel aangenaam. Dat het er dan ook nog in slaagt een genuanceerd beeld te schetsen van een cultuur en een godsdienst die zo algemeen gekarikaturiseerd wordt, is enkel te bewonderen. Zelfs boeken als Persepolis of Sneeuw van Pamuk, die allebei hetzelfde conflict tussen verwestersing en radicalisering in het Midden-Oosten op een prachtige manier weten te schetsen, geven in feite toch vooral het beeld vanuit het verwesterde perspectief, dat in dit boek getoond wordt hoe ook een trouwe en conservatieve moslim als Aga Djan in het conflict zijn plaats niet kan vinden, onderscheidt het van de andere, en maakt het juist zo bijzonder. En dat alles dan nog aan de hand van, ik herhaal het nog eens, een prachtig, meeslepend en fascinerend verhaal. Chapeau!