menu

Via deze pagina blijf je op de hoogte van recente stemmen, meningen en recensies van Sol1. Standaard zie je de activiteiten in de huidige en vorige maand. Je kunt ook voor een van de volgende perioden kiezen: januari 2020, februari 2020, maart 2020, april 2020, mei 2020, juni 2020, juli 2020, augustus 2020, september 2020, oktober 2020, november 2020, december 2020, januari 2021, februari 2021, maart 2021, april 2021, mei 2021, juni 2021, juli 2021, augustus 2021, september 2021, oktober 2021, november 2021

Cinema Book, The - Annette Kuhn e.a. (1985) 4,5

Alternatieve titel: The Cinema Book: A Complete Guide to Understanding the Movies, afgelopen donderdag om 20:19 uur

De algemene indruk van het boek is een goede en het lijkt een klassieker te zijn op zijn vakgebied.

Niet alleen door het aantal pagina’s, maar ook door het formaat (eerste editie: ongeveer 21 cm x 29 cm) is er een aanzienlijke hoeveelheid informatie, in hoofdlijnen en op detailniveau, in opgenomen. Het is daardoor lastig een beknopte beschrijving te geven, die het boek volledig recht doet.

Uitgaande van de eerste editie uit 1985, geldt dat het boek verdeeld is in vijf hoofdstukken en drie appendices.

De hoofdstukken betreffen ‘History of the Cinema’, ‘Genre’, ‘Autorship and Cinema’, ‘History of Narrative Codes’ en ‘Film Narrative and the Structuralist Controversy’.
De appendices betreffen ‘Extract Information’, ‘Extract Categorie Listings’ en de onvermijdelijke index.

In het boek zijn een hele reeks, vooral wat kleinere, zwart-witfoto’s opgenomen.

‘The History of the Cinema’ geeft een algemene introductie, spitst dat daarna toe op de Verenigde Staten, om te vervolgen met de technologie achter beeld, geluid en kleur. Daarna is er ruimte voor onder andere de Sovjet-cinema en Franse films. In aparte kaders worden een aantal voorbeeldfilms aangegeven, terwijl de losse onderdelen van dit hoofdstuk afsluiten met literatuurlijsten. Die voorbeeldfilms, met hun regisseurs en andere betrokkenen, komen uitgebreid in de tekst zelf naar voren. Dat systeem van kaders, literatuurlijsten, voorbeeldfilms en dergelijke wordt ook in de rest van het boek gevolgd.

Het hoofdstuk ‘Genre’ beschrijft de geschiedenis van ‘Genre Criticism’ en geeft de problemen rond genredefinities weer. Er is daarbij ruimte voor de hoofdonderwerpen zoals Western, melodrama, gangster/crime films, film noir en musical en daarbij per genre voor deelonderwerpen als bijvoorbeeld ‘Gender and sexuality in the western’, ‘Sex and class in melodrama’, ‘Industry and aesthetics’, of bijvoorbeeld nog bij horror zaken als psycho-sociologische verklaringen’ of zelfs het feminisme en de horror film.

‘Authorship and Cinema’ gaat voor de discussie rond het auteurschap uit van de gedachte dat deze is opgestart in de jaren 1950 rond de ‘politique des auteurs’, zoals in die tijd uiteengezet in diverse afleveringen van het Franse periodiek ‘Cahiers du Cinéma. Daarbij spelen naast de algemene vereisten aan een (wettelijk) auteurschap ook de specifieke omstandigheden rond film een rol: wordt deze gezien als een kunstvorm, of als een commercieel product. Dat auteurschap wordt met name beoordeeld vanuit de Noord-Amerikaanse, de Britse en de Franse situatie; maar ook met enige ruimte voor de Sovjet-cinema.

Terwijl de auteur of bijvoorbeeld de technologie externe factoren zijn, bekijkt het hoofdstuk ‘History of Narrative Codes’ de film van binnenin. Uitgangspunt daarbij is de gedachte dat de manieren, waarop het verhaal van een film kunnen worden verteld, in de eerste 20 à 25 jaar van het medium (vanaf circa 1895) vrij experimenteel waren, terwijl er vanaf circa 1920 een duidelijker lijn ontstond in de wijze van vertelling. Daarbij is onder andere aandacht voor de manier, waarop de ‘shots’ zijn georganiseerd, voor de karakterisatie van de hoofdpersonen, voor het klassieke narratieve systeem met bijbehorende codes vanaf 1930-1935, voor de alternatieve systemen en voor ‘counter-cinema’. Die laatste wordt daarbij omschreven als een vorm van verzet tegen de dominante cinema; een verzet dat vaak zowel qua vorm als inhoud afwijkt.

‘Film Narrative and the Structuralist Controversy’ begint met de constatering dat de definitie van het begrip ‘Structuralisme’ al lastig en controversieel is. Heel globaal omschreven komt het erop neer dat een object niet op zichzelf kan worden uitgelegd, maar slechts kan worden begrepen als onderdeel van het complete sociale systeem, waarvan het deel uitmaakt. Een kunstwerk als een film, leidt zijn betekenis daarmee af van de cultuur waarbinnen die film is geproduceerd. Het wordt hier in dit boek gezien als een uitvloeisel van Franse ideologieën uit de jaren 1960, die in die periode zijn overgewaaid naar de filmindustrie van andere landen. De invloed van dit onderwerp op de filmtheorie, wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt aan de hand van een aantal invloedrijke personen en toegelicht met een aantal films en beelden daaruit.

De appendix ‘Extract Information’ geeft van een reeks films de basisgegevens, inclusief synopsis. De appendix ‘Extract Category Listings’ geeft, in lijn bij het boek, bij een bepaald onderwerp een aantal films aan die met dat onderwerp in verband kunnen worden gebracht.

Na 1985 zijn nog een aantal edities uitgebracht van dit boek, met ruimte voor later uitgekomen films.

Het boek is uitstekend geschikt voor wie geïnteresseerd is in filmgeschiedenis en filmtheorie en daarbij ook een vraagbaak en naslagwerk door alle films die de revue passeren.

De intrigerende ‘cover still’ is overigens een afbeelding van de actrice Mae Marsh uit de film ‘Intolerance’ uit 1916 van D.W. Griffith.

» details   » naar bericht  » reageer  

Tjoek - Vincent Mahieu (1961) 4,0

5 november, 22:17 uur

stem geplaatst

» details  

Famille - Lydie Salvayre (2021) 3,5

4 november, 19:21 uur

Kort maar krachtig verhaal.

Lydie Salvayre is één van die typische Franse schrijfsters met een vrij constant œuvre; misschien niet altijd vijf sterren werk, maar doorgaans wel aangenaam om te lezen. In het verleden is ook werk van haar in het Nederlands vertaald.

‘Famille’ beschrijft een arbeidersgezin van drie personen, waarvan de zoon met schizofrenie wordt gediagnosticeerd. Vader en moeder zitten niet op één lijn, wat de situatie van de zoon niet bepaald bevordert. Ze zijn slachtoffer van elkaar en maken de ander tot slachtoffer.

De moeder komt wat simpel en op mij niet echt sympathiek over. Haar commentaar op een Franse TV-serie ‘Cœurs Brisés’ (‘Gebroken Harten’) is wel vermakelijk en wordt deels opgepakt door de zoon; het voedt zijn zelfbeklag. De naam van de serie doet denken aan die van een feitelijke reality-serie in Frankrijk. In het boek volgen moeder en zoon alle afleveringen, waarbij de moeder geen probleem heeft om herhaald tegen het scherm te schelden als ene Jessica in beeld komt en een zekere Bradley in de serie tot slachtoffer maakt.

Voor het ontstaan van de schizofrenie van de zoon wordt verder geen verklaring gegeven. Er wordt nu wel gesuggereerd dat omgevingsfactoren van negatieve invloed zijn.

Naar de climax wordt redelijk toegewerkt.

Door de beperkte setting en het beperkte aantal personen, doet het werk wel wat aan een toneelstuk denken; het is in ieder geval een goede basis ervoor.

Het verhaal is een herschrijving van een korter verhaal uit een vroegere verzamelbundel van Lydie Salvayre. Zij heeft eerst moderne literatuur gestudeerd aan de universiteit in Toulouse en vervolgens geneeskunde in dezelfde plaats. Ze is kinderpsychiater en is vijftien jaar directrice geweest van een medisch-psychisch-pedagogisch centrum voor jongvolwassenen tot circa 20 jaar. Ze kan hier uit haar beide studies en ruime ervaringen putten.

Zij heeft dit verhaal gebruikt als uitgangspunt voor een reeks lezingen-ontmoetingen, die zij in 2021 in een aantal Franse steden heeft georganiseerd en gegeven.

» details   » naar bericht  » reageer  

Comme Ci Comme Ça - Jan Brusse (1958) 3,5

Alternatieve titel: Zwarte Beertjes #149, 30 oktober, 16:54 uur

stem geplaatst

» details  

Geletterde Vrouwen: Interviews - Elisabeth Lockhorn (1996) 3,5

14 oktober, 21:19 uur

stem geplaatst

» details  

Eigentijdse Ergernissen: Van A tot Z - Sjaak Bral (2007) 3,0

10 oktober, 17:55 uur

stem geplaatst

» details  

Dreaming in French: The Paris Years of Jacqueline Bouvier Kennedy, Susan Sontag, and Angela Davis - Alice Kaplan (2012) 4,0

8 oktober, 22:54 uur

stem geplaatst

» details  

Avventura: A Film by Michelangelo Antonioni, L' - Michelangelo Antonioni e.a. (1969) 3,5

8 oktober, 11:23 uur

stem geplaatst

» details