menu

Hier kun je zien welke berichten Cornelis als persoonlijke mening of recensie heeft gemarkeerd.

Verboden Liefdes: Openhartige Verhalen van Minnaressen - Astrid Joosten (2002)

3,5
Opmerkelijk boek. Geen grootse literatuur, maar ook niet verzonnen. Ook al betreft het maar 15 situaties / geschiedenissen van vrouwen (geen valide steekproef dus), toch geeft het boek een goede inkijk in de psyche en belevingswereld van vrouwen in deze omstandigheden, met een structurele minnaar. En dan kunnen vrouwen ver gaan, verder dan ze eigenlijk vaak zelf willen. De vrouwen zijn vaak onmachtig hun situatie echt te veranderen. De mannen komen daarbij over als egocentrische twijfelaars, die het voor een groot gedeelte om de seks gaat. Tja ...

Verknipt - Peter de Zwaan (2004)

2,5
Maffia en ‘hard boiled action’ in Amsterdam en dat is wennen. Het boek leest lekker weg maar is wat al te onwaarschijnlijk en gevuld met tal van onprettige (to say the least) personen. De hoofdpersoon is Nillie Pender, die er voor haar leeftijd (46) met een afgetraind lichaam nog heel goed uitziet, maar wel een wat scheef gezicht heeft. Zij moet het zien te rooien met een ex die haar heeft laten zitten en nu op het eerste gezicht financieel op rozen lijkt te zitten en omringd wordt door leuke jonge meiden. Dus Nillie wil graag een soort alimentatie van hem krijgen. Maar daar voelt haar ex, Chris, niets voor. Gezien de prijs en de nominaties die deze auteur eerder heeft gekregen is dit boek teleurstellend.

Vers chez les Blancs - Philippe Djian (2000)

Alternatieve titel: De Witte Madonna

1,5
Schrijvers zullen, mogelijk meer dan anderen, in een midlife crisis terecht kunnen komen wanneer ze moeten presteren en leveren en de inspiratie hen ontbreekt. En mogelijk worden mannelijke schrijvers meer geadoreerd en aanbeden door mooie en vaak jonge vrouwen. En dan kan de erotiek belangrijk worden en in relaties gaan overheersen. Djian heeft zich in dit boek op deze problematiek kunnen uitleven. En het resultaat is niet indrukwekkend. Het verhaal is tamelijk chaotisch geworden. Er worden wat namen gedropt, van Franse schrijvers en die van Nick Hornby. En er zijn ontmoetingen met een al dan niet echte Madonna. Er is sprake van kameraadschap en jaloezie en veel overdreven expliciete seks of anders gezegd veel expliciete overdreven seks. Djian heeft ongetwijfeld betere boeken geschreven.

Versleuteld - Donald Nolet (2013)

3,0
Zo slecht als het boek hierboven afgeschilderd wordt is het naar mijn mening ook weer niet. Maar het is wel op een dusdanige manier opgeschreven dat je je afvraagt of het zo ingewikkeld verteld had moeten worden. Immers als je de plot tot zijn essentie terugbrengt is die niet zo gecompliceerd. Misschien zou het antwoord van de schrijver zijn dat spionage nu eenmaal een ingewikkeld en onzeker makend metier is.
Ik was aan dit boek begonnen zonder de synopsis en de cover gelezen te hebben. Dat hielp me wel, want op de cover, voorkant en achterkant, wordt de clou eigenlijk al weggegeven. Blijft over dat er behoorlijk wat onwaarschijnlijkheden in het verhaald zitten. Maar dat komt bij meer spionageliteratuur voor. Mijn beoordeling komt tot een voldoende omdat het een debuut is.

Vloed - Susan Smit (2010)

3,5
Boek geeft een interessante blik op een tijd die nog niet zo lang achter ons ligt. De romantische strijd zal dameslezers meer aanspreken dan herenlezers.