menu

Boeken / Toplijsten en favorieten / Favoriete citaat

zoeken in:
avatar van Chungking
Ik heb me suf gezocht naar een topic zoals dit (het leek me een van de eersten die zouden worden gevormd), maar niets gevonden, dus:

Het topic waar je de mooiste, leukste, grappigste, ontroerendste, intelligentste, diepzinnigste, meest lyrische, raakste citaten kan posten (kort of lang).


Het is natuurlijk onmogelijk om het bij één citaat te houden, en om al mijn favoriete citaten op te snorren moet ik heel wat boeken nog eens doorbladeren (duid vaak aan), dus om te beginnen hou ik het bij citaten uit twee recent gelezen boeken.

Ieder individu herbergt verschillende individuen in zich, en de meesten van ons switchen van de ene naar de andere zonder te weten wie we in werkelijkheid zijn.
Paul Auster, Brooklyn dwaasheid

As greater authors than I have put it: 'Let readers imagine', etc.
On second thought, I may as well give those imaginations a kick in the pants.

Vladimir Nabokov, Lolita
(leuk voorbeeld van de humor in het boek, maar je zou talloze andere kunnen aanhalen, het boek staat echt vol met de ene verrukelijke zin na de andere)

avatar van PeterW
PeterW (crew)
Dit heb ik altijd een van de griezeligste zinnen gevonden~

..., silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there, walked alone.

Shirley Jackson, "The Haunting of Hill House"

avatar van psyche
psyche (crew)
Uit: The Bleeding Heart van Marilyn French:

Soms had Dolores een droom. Het was niet echt een droom, hij kwam als zij wakker was maar lag te doezelen. Ergens in het gebied tussen waken en slapen. De droom kwam als zij zorgen had en ook als zij geen zorgen had. Hij kwam op willekeurige momenten.
Zij lag half in bed, half in slaap, toen zij de warmte voelde; ze deed haar ogen open. Zij zag een gloed en daar zat hij aan haar voeteneind, naakt en goudbruin en glanzend. Zij herkende hem omdat hij al jaren op hem zat te wachten. Zijn huid glom in het maanlicht dat als fosforescerende melk door het slaapkamerraam naar binnen stroomde. Zijn gezicht had een serene uitdrukking; er speelde een flauwe glimlach om zijn lippen, of niet eens een glimlach, het was alleen een liefdevolle uitdrukking. Hij was haar engel, haar leidende geest, zij wist dat.
Zij ging dan ook overeind zitten en leunde tegen het hoofdeinde van het bed en sloeg haar armen over elkaar heen en zei: 'Oké, hufter, kom maar op met je praatjes!'
Hij glimlacht. En praat. Hij legt alles uit. Langzaam, zorgvuldig. Over de maan zon sterren planeten dieren planten stenen water mensen, over dat er een plan was voor alles voor alle schepsels met bont veren schubben roos en het was fantastisch om dat het zin had, zin! Ook de pijn die mensen elkaar berokkenen, ook de waanzin van de menselijke beschaving zoals die nu was, had een doel in het grote allesomvattende plan.
Zij bestookte hem met vragen, probeerde hem het vuur na aan zijn schenen te leggen. Heel geleidelijk aan werden haar vragen milder, de schoonheid van dit alles kalmeert haar, het maakt alles draaglijk. En heel geleidelijk ontspannen haar nekspieren en haar hoofd zakt weg in het kussen. Zij luistert in vol vertrouwen: hij heeft er niet omheen gedraaid, niets ontweken. Zij hoeft hem niet meer zo kritisch te bekijken, zij ziet aan zijn gezicht dat hij de waarheid spreekt. Ze hoeft niet naar hem te kijken omdat hij mooi is en zij van hem houdt. Zij hoeft nooit meer te denken, hij heeft alles duidelijk gemaakt. Zij hoeft nooit meer te lijden, want alles heeft zin gekregen.
En die duidelijkheid is het zaligste gevoel dat zij ooit heeft ervaren.

avatar van Prowisorio
Wild rijt zij de krioelende massa uit elkaar, haar rode sari snijdt door de menigte, zij stoot met scherpe ellebogen in harde gezichten en zij trapt met blote knieën in weerloze buiken, en rent dan, en rent, en haar wankele sandalen slippen over het slijk en de drek, en ze schopt de schoenen uit en rent en rent, ze vlucht naar de bovenstad, Yamatsan tierend op haar hielen, zij rent, nog steeds gillend, de trappen op, langs eindeloze rijen halfnaakte sadhoes die uit hun heilige sluimer opschrikken en zich angstig tegen de muur drukken, langs vette pandits, die in allerijl hun ochtendkruiken Gangeswater pogen te redden, langs kinderrijke matrones die hun kroost onder de armen verzamelen, en onderweg verricht zij talloze mirakels: zij doet kreupele zwervers in de behendigste hertensprongen wegstuiven, zij schenkt blinde bedelaars het vermogen in een oogwenk feilloos en met wijdopen ogen het geschiktste hazenpad te kiezen, zij doet doofstommen jubelend uitbarsten in verwensingen van dodelijk precisie - zij rent en rent, door ziedende en kolkende stegen, apen hijsen zich aan hun staarten krijsend de elektriciteitspalen in, slangen vluchten ijlings hun manden in, verstoorde muggen stijgen als gifwolken op uit de portieken, en hoger en hoger rent zij, Yamatsan nu vlak achter haar aan, tot zij stuit op een muur, een hoge muur van bruine baksteen, en de chappals van haar achtervolgers klapperen haar al bijna om de oren: yogi's wier bedelnappen zij heeft omgestoten, petit bourgois wier koeien zij een rolberoerte heeft bezorgd, marktkramers wier neringdoenerij zij in de hemelse modder en koeienstront heeft gerold - en dan is het Yamatsans beurt om een mirakel te bewerkstelligen: hij grijpt haar bij de arm en in de borstwering opent zich een bres, en daarin schemert in de opzettende hitte een trap van duizend treden en de Tibetaan sleurt haar naar boven, nét op het moment dat haar benen het begeven, en zij kan niet anders dan zichzelf te laten meeslepen, als een gulpende vis aan een lijn, zij strompelt en struikelt, zij stoot haar schenen, haar knieën, haar heupen op de scherpe treden, haar sari gaat aan flarden, en boven aan de trap stijgt een wolk van geur en vage donder en uit die mist doemt een houten tempel op, klein en puntig, en Yamatsan sleurt haar over de drempel.

Uit Omega Minor van Paul Verhaeghen.

avatar van psyche
psyche (crew)
Prowisorio schreef:

Uit Omega Minor van Paul Verhaeghen.

Ik ga dit boek binnenkort lezen. Veelbelovend fragment.

Zomaar eentje, waar ik erg om moest lachen:

Onderweg naar Helsinki bezocht mevrouw Puusaari twee kerkhoven, die van Janakkala en Tuusula. Over beide was ze goed te spreken.

– Arto Paasilinnaa, De Zelfmoordclub

avatar van Dexter
Het eerste citaat zit al jaren in mijn geheugen vastgeroest. Waarschijnlijk is hij in context leuker, maar hier krijg je 'm toch:

43 april 2000


Vandaag is een dag van triomf! Spanje heeft een koning. Hij is terecht. Die koning ben ik.


Dagboek van een Gek - Nikolaj Gogol

avatar van Chungking
So soon as we begin to count the cost, the cost begins.
David Henry Thoreau, Walden


Vrijen met een vrouw en slapen met een vrouw zijn twee niet alleen verschillende, maar haast tegenovergestelde hartstochten. Liefde openbaart zich niet door een verlangen om te vrijen (dat verlangen geldt voor een ontelbare hoeveelheid vrouwen), maar door een verlangen naar een gedeelde slaap (dit verlangen geldt één enkele vrouw).

Niets is zwaarder dan medeleven. Ook je eigen pijn is niet zo zwaar als de pijn die je voelt met iemand, voor iemand, namens iemand, vele malen vermenigvuldigd in je fantasie, weerkaatst door honderden echo’s

Is een gebeurtenis juist niet des te belangrijker naarmate er meer toevalligheden voor nodig zijn?

Op het moment dat iemand ons gedrag gadeslaat, passen wij ons aan, of we willen of niet, aan de ogen van hen die ons bekijken.

Het zijn steeds dezelfde vragen, die al van jongs af door haar hoofd gaan. Echt serieus zijn namelijk alleen maar vragen die zelfs een kind kan formuleren. Alleen de naïefste vragen zijn echt serieus. Het zijn vragen waarop geen antwoord bestaat. Een vraag waarop geen antwoord bestaat, is een barrière waar je niet aan voorbij kunt. Met andere woorden: juist door vragen waarop geen antwoord is, worden menselijke mogelijkheden beperkt, worden de grenzen van het menselijk bestaan afgebakend.

Wat is flirten? Je zou kunnen zeggen dat het een gedrag is waarmee je de ander laat blijken dat seksuele toenadering mogelijk is, terwijl deze mogelijkheid nooit een zekerheid mag lijken. Met andere woorden: flirten is een niet gedekte belofte van seksuele gemeenschap.

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

avatar van psyche
psyche (crew)
@ Arnie (idd ), Dexter en Chungking

Met dank voor het aanmaken van dit Topic, Chunking.

avatar van Pythia
W. F. Hermans over 'Oorlog en Vrede' in 'Verscheur deze brief!' (pag. 159)

"Na twintig pagina's waarin een verward feestavondje wordt behandeld (onmogelijk de deelnemers van elkaar te onderscheiden) en dat alleen geschreven is met de dikopgelegde bedoeling de historische coulissen in elkaar te timmeren, heb ik het weer teruggezet en de kans dat ik er nog voor mijn dood kennis van zal nemen, acht ik uitgesloten. Ik weet niet meer wie heeft voorgesteld een lijst van beroemde werken op te stellen die men niet gelezen moet hebben, maar het is een goed idee."

avatar van PeterW
PeterW (crew)
Als je een bocht om gaat, en iets groots en grijs verduistert je zicht, let dan op: het is een olifant!

“Some people are born to make great art and others are born to appreciate it. Don’t you think? It is a kind of talent in itself, to be an audience, whether you are the spectator in the gallery or you are listening to the voice of the world’s greatest soprano. Not everyone can be the artist. There have to be those who witness the art, who love and appreciate what they have been privileged to see.”

– from Bel Canto, Ann Patchett

avatar van eRCee
PeterW schreef:
Als je een bocht om gaat, en iets groots en grijs verduistert je zicht, let dan op: het is een olifant!


Waar komt dit vandaan?

avatar van PeterW
PeterW (crew)
eRCee schreef:
(quote)


Waar komt dit vandaan?


Mahlangeni van Kobie Kruger.

avatar van Christine
Leuk topic...
Als ik aan het lezen ben en ik zie iets moois/leuks/grappigs/ontroerend/enz. staan schrijf ik het altijd meteen op.

Nu ben ik het boek Language of Stones, The - Robert Carter (2005) Alternatieve titel: De Leerling en de Magier aan het lezen.
(link...)
En daarin las ik dit citaat (weet niet meer op welke pagina):

'Rijkdom is als paardenmest: Een grote hoop ervan stinkt, terwijl een breed uitgestrooid laagje alle grond vruchtbaar maakt'.

Voor iedereen die regelmatig meer boeken koopt dan hij/zij kan lezen:

...the truly cultured are capable of owning thousands of unread books without losing their composure or their desire for more.

So Many Books van Gabriel Zaid

(en dit citaat heb ik weer uit een review van The Polysyllabic Spree van Nick Hornby)

"The world breaks everyone and afterward many are strong in the broken places. But those that will not break it kills. It kills the very good and the very gentle and the very brave impartially. If you are none of these you can be sure it will kill you too but there will be no special hurry."

-Hemingway, A farewell to arms

avatar van Dexter
A Farewell to Arms staat vol met zulke prachtige passages. Naast Vincie's citaat, zal mij altijd de metafoor van de mieren en het brandende houtblok bijblijven.

"Al deze overwegingen gaan door me heen, als ik, op de bovenverdieping van de ijskoude bus, temidden van deels bewusteloze, deels wauwelende passagiers, langzaam door het beruchte Nothing Hill Gate voortgang maak. Ik heb, besef ik, in mijn leven veel fouten gemaakt, en word daarvoor gestraft, maar ik heb daarnaast één geweldige vergissing begaan, en alles hangt ervan af of ik die zal weten te herstellen, wat des te moeilijker is, aangezien ik niet weet, wat die vergissing dan wel geweest is. Maar dat ik geheel opnieuw moet beginnen, dat is zeker. Dat ik alles wat ik heb nagejaagd moet verwerpen, en tot bezinning moet komen, ook dat is duidelijk. Maar wat, Jesus Christus nog aan toe, wat moet ik dan doen? Opeens word ik rustig, want ik heb het gevoel dat het me, heel binnenkort, geopenbaard zal worden, en dat ik de waarheid zal herkennen als iets zo vanzelfsprekends, dat het me een raadsel zal toeschijnen, hoe ik ooit in gebreke kan zijn gebleven, haar te zien."

uit: Op Weg Naar Het Einde, Gerard Reve

avatar van Pythia
"Die man is een harlekijn aan de onzichtbare draden van de gewoonte"

uit Stiller van Max Frisch

avatar van Bassievrucht
'Ik zat met een naakt meisje op een hotelkamer te roken. Mijn vrouw was weg naar Parijs dus ze kon me gelukkig niet betrappen op het roken."

'Een drankprobleem, dat is het probleem dat er geen drank in huis is."

Brusselmans op dreef, heerlijk af en toe!

avatar van Chungking
nog een leuke brusselmans (uit De terugkeer van bonanza):

Bijna tegelijkertijd met Guggenheimer kwam het zangeresje Isabelle A. de Camelia binnen, vergezeld door een ouwelijke jongen met kanjers van zakken onder z'n ogen en een kapsel dat je nog niet aan een pruimenlikker met haaruitval zou toewensen.


(degenen die hem kennen zullen moeten beamen dat dit een bijzonder treffende beschrijving is van de heer Willy Sommers)

avatar van PeterW
PeterW (crew)
Chungking schreef:
nog een leuke brusselmans (uit De terugkeer van bonanza):

Bijna tegelijkertijd met Guggenheimer kwam het zangeresje Isabelle A. de Camelia binnen, vergezeld door een ouwelijke jongen met kanjers van zakken onder z'n ogen en een kapsel dat je nog niet aan een pruimenlikker met haaruitval zou toewensen.


(degenen die hem kennen zullen moeten beamen dat dit een bijzonder treffende beschrijving is van de heer Willy Sommers)

Zakken? Dat zijn wallen!!!


avatar van PeterW
PeterW (crew)

Je hebt wallen onder je ogen, geen zakken, getuigt van slecht taalgebruik.

avatar van Chungking
ach, stilistisch verantwoord creatief taalgebruik ofzoiets

avatar van psyche
psyche (crew)
Je zegt te verlangen naar die andere, onzichtbare wekelijkheid. Ik ben hier.

Risto Oikarinen (Finland)
Uit: Oudejaarsnacht

avatar van Chungking
mooitje!

avatar van Bassievrucht
PeterW schreef:
(quote)

Je hebt wallen onder je ogen, geen zakken, getuigt van slecht taalgebruik.


Wallen zo groot als zakken vind ik wel leuk gevonden.

avatar van Pythia
Verveling en welvaart
een schipbreuk bij helder weer in ondiep water


'Uit Verveling' - Awee Prins

Gast
geplaatst: vandaag om 01:12 uur

geplaatst: vandaag om 01:12 uur

Let op: In verband met copyright is het op BoekMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.