menu

Boeken / Nieuws / Boekennieuws

zoeken in:
avatar van DvonGeem
Wanda Reisel en Arthur Langeveld in Knetterende Letteren

Toon volledige afbeelding Volgende week dinsdag, 2 september, wordt op het digitale net Cultura de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Knetterende Letteren uitgezonden. Kenneth van Zijl spreekt onder meer met Wanda Reisel, begin dit jaar winnares van de Anna Bijns prijs met haar roman Witte Liefde. Op 7 september verschijnt haar nieuwe roman Die zomer, over een 17-jarig meisje dat wordt gemangeld tussen gevoelens van vrees en seksueel verlangen.

Te gast is ook Arthur Langeveld, docent Russische Literatuur en vertaler. Met hem praat Van Zijl over de veelbelovende Russische romanschrijver Alexej Ivanov. Diens roman De man die zijn wereld opdronk is een portret van een leraar die als een Don Quichot in het goede van de mens blijft geloven. Hij neemt zijn leerlingen, die niet willen deugen en zijn lessen saboteren, mee op een tocht per vlot over een rivier. Een reis die zowel voor de leraar als voor de leerlingen een louterende ervaring blijkt te zijn.

Het forum van Knetterende Letteren gaat in op ‘het nieuwe uitgeven’ en het daaraan gekoppelde ‘nieuwe lezen’. Door de opmars van de E-reader dreigt het papieren boek er een geduchte concurrent bij te krijgen. Versterkt dit de bestsellercultuur in uitgeversland? Schrijver/filosoof Dirk van Weelden denkt van wel. In Knetterende Letteren gaat hij in gesprek met uitgever Mizzi van der Pluijm en criticus Rob Schouten.

Bron: persbericht Cultura

avatar van DvonGeem
Desmet Live vanaf vandaag OBA Live

Nog voor de eerste steen was gelegd, was het de ambitie van de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, om in de nieuwe vestiging een gevarieerd én toonaangevend literair programma te gaan aanbieden. In een stad waar op dat gebied zoveel gebeurt als in Amsterdam, is dat laatste verre van eenvoudig. Wie het programma de afgelopen dertien maanden ook maar een beetje heeft gevolgd, moet wel constateren dat de OBA in die opzet glansrijk is geslaagd. Naast de literaire programma’s zijn er bovendien tal van theater- en muziekvoorstellingen en andere culturele evenementen.

Vandaag is er een nieuwe mijlpaal. Het dagelijkse radio-café Desmet Live, met gasten uit de wereld van literatuur, cultuur, kunst, politiek en maatschappij, wordt niet langer uitgezonden vanuit Café Desmet aan de Plantage Middenlaan maar vanuit de OBA. Het heet voortaan dan ook OBA Live en is behalve op Radio 5 (iedere werkdag tussen 19.00 – een uur later dan voorheen - en 21.00 uur) ook te beluisteren én te zien via www.obalive.nl. Daar zullen ook de eerdere uitzendingen op te vragen zijn.

Elke dag wordt de uitzending verzorgd door een andere publieke omroep. Naast HUMAN, IKON en Llink zijn dat nu ook NMO (Nederlandse Moslim Omroep) en NIO (Nederlandse Islamitische Omroep). Die nemen gezamenlijk de dinsdagavond voor hun rekening. Op maandag en woensdag verzorgt Llink de uitzending, op donderdag de IKON en op vrijdag HUMAN. De verschillende redacties zijn het erover eens dat de OBA, met gemiddeld vijfduizend bezoekers per dag, een ‘prachtlocatie’ is. Het past bij hun ambitie met het programma ‘midden in de samenleving’ te staan. ‘We hopen dat veel mensen een kijkje komen nemen. Ze kunnen gewoon binnenlopen en zijn van harte welkom.’ In deze eerste week krijgt iedere bezoeker aan het programma bovendien een aardige attentie. ‘We passen ons nu aan aan de nieuwe locatie en dat biedt mogelijkheden die we moeten benutten,’ zegt Rina Spigt, de HUMAN-eindredacteur van het programma, deze week in de VPRO Gids.

Vandaag is de hoofdgast Wijnand Duyvendak, wiens boek Klimaatactivist in de politiek onlangs in de OBA werd gepresenteerd, een gebeuren dat bepaald niet onopgemerkt is gebleven. In de Zendtijd voor culturele partijen gaat de aandacht naar De nacht van Electra, een éénnachtsfestival dat een ode brengt aan het Groningse landschap. Het hele programma is eveneens te vinden op obalive.nl.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Anton Korteweg vertrekt als directeur Letterkundig Museum

Anton Korteweg, directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag, zal in januari 2009 zijn functie neerleggen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 18 januari wordt in de Koninklijke Schouwburg feestelijk afscheid van hem genomen. Onder zijn leiding groeide het Letterkundig Museum de afgelopen drie decennia uit tot de belangrijkste instelling waar het Nederlands literair erfgoed wordt bewaard en getoond.

Door zijn inspanningen wist Korteweg (foto: Mylene Siegers) het museum vele nalatenschappen en archieven van auteurs te verwerven, wat de positie van het museum als voornaamste onderzoekscentrum voor de Nederlandse literatuur versterkte. Daarnaast ontwikkelde het museum zich gedurende het directoraat van Korteweg tot een literair centrum, waar onder meer jaarlijks de prestigieuze P.C. Hooftprijs wordt uitgereikt. Hij initieerde begin jaren negentig het Kinderboekenmuseum, een van de eerste musea specifiek voor de jeugd, en in 2004 de unieke Nationale Schrijversportrettengalerij. Recentelijk was hij opnieuw de motor van een grootscheepse verbouwing en vernieuwing van het museum. De drie vaste opstellingen zullen geheel vernieuwd en geactualiseerd worden.

Mede door zijn inspanningen is het Letterkundig Museum als belangrijke erfgoedinstelling door het Ministerie van OCW aangewezen als instelling met een langlopend subsidieperspectief. De procedure voor de opvolging start zaterdag 6 september.

Bron: persbericht Letterkundig Museum

avatar van DvonGeem
Week van het schrijven start morgen

‘Kun je leren om schrijver te worden? Je kunt in elk geval wel beter leren schrijven. Techniek valt te leren, talent heb je of heb je niet. Maar ook doorzettingsvermogen en discipline heb je nodig. Het hangt er ook sterk van af waarom je wilt schrijven. Wil je alleen voor jezelf of hoogstens je naaste omgeving schrijven, voor je plezier of over iets wat je zeer bezighoudt? Of wil je bestsellerauteur worden, literair of licht verteerbaar gemaksvoedsel produceren?’

Dit is te lezen op de website van Annie van Gansewinkel, schrijfster van kinder- en jeugdboeken, van gedichten en romans voor volwassenen. Spannende boeken schrijft ze onder het pseudoniem Anne Winkels. Aan zowel volwassenen als kinderen geeft ze uiteenlopende cursussen creatief schrijven. Ze is dan ook een van de deelnemers aan de Week van het schrijven. Meer dan veertig personen en instellingen werken mee aan de tweede editie van deze actie die morgen begint en tot 14 september duurt.

Gedurende de week, met dit keer als thema ‘Een monument in woorden’, zijn er tientallen schrijfworkshops, wandelingen en activiteiten in Nederland en Vlaanderen. Zo is er morgen in Amsterdam een Open Schrijfatelier met gratis workshops met verschillende docenten, in Kootwijkerbroek een dagworkshop literaire thrillers schrijven, in Nijmegen een workshop ‘schrijvend monumenten bouwen’ door Elise Verheul, in Alkmaar een complete schrijfdag. Bijzonder is ook de workshop poëzie schrijven in Museum Schokland, het Unesco werelderfgoed in de Flevopolder.

Alle relevante informatie is te vinden op de website van de Week van het schrijven.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Bert de Groot over Gerard Reve en de toekomst van het boek

‘Ik moet nu al constateren dat de belangstelling voor de breedte van het werk van Gerard Reve minder is geworden. Natuurlijk zijn er de iconen die mede de inrichting van ons maatschappelijk leven helpen bepalen. Bedenk wat hij heeft gedaan voor de emancipatie van de homo’s… Zijn werk is nadrukkelijk met de persoon verbonden en die persoon is niet meer. Die was er de laatste vijf jaar al niet meer. Het hele kunstwerk dat Gerard Reve heet, waarvan zijn brieven een onderdeel vormen, waarvan zijn leven een onderdeel vormt, dat geheel zal voor maar weinigen over tien, vijftien, twintig jaar zijn weggelegd om in zijn volheid te kunnen begrijpen en appreciëren… Als over honderd jaar driehonderd pagina’s Gerard Reve breed beschikbaar zijn en gelezen worden, dan denk ik dat in ieder geval mijn rol daarin een goede is geweest.’

Betoverde plaats
Vanaf 1972, toen hij redacteur bij Elsevier was, is Bert de Groot de uitgever van Gerard Reve geweest. De schrijver is hem in de loop der jaren van de ene naar de andere uitgeverij gevolgd. Hun zakelijke relatie werd een vriendschappelijke, zoals ook blijkt in Moedig voorwaarts: brieven aan Bert en Netty de Groot, 1974-1997 (2007). ‘We lagen elkaar,’ zegt De Groot in het interview op video dat Iris en Klaas Koppe voor Literatuurplein met hem maakten. Ze spraken met hem bij Huize Het Gras in het Friese Greonterp, waar Reve het grootste gedeelte van zijn gedichten heeft geschreven, op het ritme van zijn voetstappen als hij boodschappen deed. Voor gewone stervelingen is Het Gras niet veel meer dan een aardig Fries arbeidershuisje, maar met zijn literatuur heeft Reve er een betoverde plaats van gemaakt.

De allerbeste leesmachine
De Groot, thans lid van de raad van bestuur van uitgeefconcern NDC/VBK en voorzitter van de CPNB, gaat ook in op het bestsellerwezen dat de pluriformiteit van het aanbod kan bedreigen. Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat er over tien jaar nog boeken worden gelezen, waarschijnlijk zelfs in grotere aantallen dan nu het geval is. ‘De allerbeste machine om te lezen bestaat uit een aantal faxen tussen twee kartonnetjes. Die leesmachine is al zeshonderd jaar oud en heeft zijn waarde bewezen.’

De essentie van het uitgeversvak
‘Uitgeven is niet moeilijk, verkopen is de kunst. Dat is de essentie van wat een uitgever is.’ Die essentie is voor De Groot niet zozeer gebonden aan papier als wel aan ideeën. Je moet je altijd afvragen wat de reikwijdte is van wat je doet. ‘Ik ben zo brutaal om te denken dat, als je in de uitgeverij werkt, je in de gelegenheid bent om de wereld een stukje verder te helpen door op de juiste manier met informatie, met ideeën, met verhalen om te gaan.’

Video’s op Literatuurplein
De eigen video’s van Literatuurplein zijn nu niet meer alleen op de auteurspagina’s van de geïnterviewden te vinden. De meest recente video wordt ook getoond op de homepage. Door op het schermpje in het grijze balkje te klikken wordt het beeld schermvullend. De link Meer video’s leidt naar een aparte pagina waar ze alfabetisch op auteurs en boeken (en in de toekomst ook op organisaties) zijn gerangschikt. Momenteel wordt er een twintigtal video’s aangeboden, een aantal dat uiteraard verder zal toenemen, onder meer met een video met Harry Mulisch over Twee vrouwen naar aanleiding van Nederland Leest.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Zondag en maandag opening boekenseizoen op Manuscripta

Medio oktober start de multimediale campagne Verleden van Nederland. De achtdelige documentaire serie over de vaderlandse geschiedenis van NPS en VPRO op Nederland 2 wordt begeleid met boeken, activiteiten, evenementen en tentoonstellingen. Een exclusieve vooruitblik op de serie is zondag te zien op Manuscripta in de Westergasfabriek in Amsterdam. Eindredacteur Ireen van Ditshuyzen van IDTV spreekt er met presentator Charles Groenhuijsen en met Piet de Rooy en René van Stipriaan. Die beide laatsten schreven samen met onder anderen Geert Mak het boek Verleden van Nederland, dat verschijnt bij Atlas.

Meer dan 350 activiteiten
Voor de tweede keer is Manuscripta de feestelijke opening van het nieuwe boekenseizoen. Meer dan 125 Nederlandse uitgevers presenteren er hun nieuwe titels en meer dan 200 auteurs geven lezingen, worden geïnterviewd, nemen deel aan forumdiscussies of signeren hun boeken. In totaal zijn er meer dan 350 activiteiten, verdeeld over meer dan 20 podia. Daarbij is ook veel aandacht voor aan boeken gerelateerde evenementen en programma’s. Zo is er zondag (de dag dat Manuscripta ook voor het publiek toegankelijk is) een optocht van kinderen die meespelen in de musical Kruistocht in spijkerbroek naar het boek van Thea Beckman. Die gaat deze maand in première.

Stripacademie
Een maand later gaat de film Bridal Flight in première. Scenarioschrijfster Marieke van der Pol die het scenario ook bewerkte tot een roman (Bruidsvlucht, inmiddels ruim 15.000 exemplaren verkocht) wordt op Manuscripta geïnterviewd over het verschil tussen het schrijven van een scenario en een roman. Radioman Frits Spits stelde voor het boek Zestig strepen zijn persoonlijke top 60 samen en laat daarvan een en ander horen. Liefhebbers van het werk van Appie Baantjer (die een punt heeft gezet achter zijn werk als schrijver) kunnen alle 70 boeken van hem winnen en stripofielen kunnen twee dagen lang hun hart ophalen bij het podium dat is omgebouwd tot een Stripacademie, met programma’s rond het thema ‘literaire strip’ en bekende beoefenaars en kenners van de graphic novel. De CPNB die Manuscripta organiseert, maakt zondag de zes boeken bekend die zijn genomineerd voor de NS Publieksprijs 2008. De genomineerde auteurs signeren hun boeken.

Onvermoede aspecten
Zondagmiddag word Harry Mulisch door Onno Blom geïnterviewd over onvermoede aspecten van zijn roman Twee vrouwen. Dat boek staat dit jaar centraal tijdens de campagne Nederland Leest (17 oktober - 14 november) en wordt dan door de openbare bibliotheek gratis uitgedeeld aan haar leden. Speciaal voor de actie is het bovendien hertaald voor mensen die moeite hebben met lezen. De bewerkster neemt maandag deel aan een forum over laaggeletterdheid. Dan is er ook een speciale sessie voor bibliothecarissen rond het boek.

Dit is uiteraard slechts een kleine greep uit de honderden activiteiten. Het volledige programma van de beide dagen is te vinden op de website van Manuscripta.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Platform voor een geletterd Nederland geïnstalleerd

Adriaan van Dis, Louise Fresco, Paul van Loon, Paul Scheffer en Naema Tahir behoren tot de 28 personen die met elkaar het Forum AtotZ vormen. Dit op initiatief van Prinses Laurentien in de Week van de Alfabetisering geïnstalleerde onafhankelijke en informele platform gaat zich inzetten voor een geletterd Nederland. Voorzitter is Frits van Oostrom.

Naast de genoemde schrijvers zijn de leden aansprekende personen met verschillende achtergronden die allen een toonaangevende rol spelen binnen hun eigen vakgebied. De lijst met namen is te vinden op de website van de Stichting Lezen & Schrijven.

De Prinses heeft ook aangekondigd dat deze stichting, waarvan zij voorzitter is, in ieder geval nog tot 2015 blijft bestaan.

Bron: bericht Stichting Lezen & Schrijven

avatar van DvonGeem
De Dag van de Literaire Held

Wat verheft een personage uit een roman tot een held? Niet dat hij halsbrekende toeren uithaalt, wel dat hij een ‘afgeronde persoonlijkheid’ heeft. Een literaire held moet je ook buiten de pagina’s van een boek kunnen tegenkomen. Iemand als Eline Vere bijvoorbeeld, of Anton Wachter, Frits van Egters, Laura Tinhuizen of de aandoenlijke Kees Bakels, meester van de zwembadpas. Zij zijn vijf van de literaire helden die Inez van Eijk en Rudi Wester in een vorig leven (we spreken hier over 1985) bij elkaar brachten in Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. Via uitvoerige analyses (met categorieën als uiterlijk, opleiding, liefdesleven, vrienden, vijanden, goede en slechte eigenschappen, dood en nog veel meer) kleurden ze bij elk van die personages in hoe afgerond hun persoonlijkheid is.

Eline
Tot de goede en slechte eigenschappen van een van die honderd helden hoort dat hij goed kan vechten, ruw in de mond is, zuipt, gokt, voor niets en niemand eerbied heeft en zich een meesterlijk acteur en de beste schilder ter wereld waant. Het gaat hier om niemand anders dan Jan Cremer in Ik Jan Cremer. En toch mist deze Angry Young Man mijns inziens iets essentieels om een echte Nederlandse literaire held te zijn: tragiek. Een literaire held is hier per definitie een tragische held. ‘Toen werd zij stil, en zij vlijde zich met het hoofd in de armen, steeds op de vloer, bij de open balkondeur.’ De dromerige, steeds verwarder Eline Vere, wier heengaan in het feuilleton van de roman Eline Vere van Louis Couperus de passagiers in de Haagse trams verbijsterde, is een held die we al generaties in ons hart hebben gesloten.

Max
Toch hoeft de tragiek niet uit te monden in de dood om een held te smeden. Max Havelaar in Max Havelaar van Multatuli, ‘scherp als een vlijm, en zacht als een meisje,’ een idealist die zich ‘zonnestelsels droomde bij een vonk’, neemt het als assistent-resident van Lebak op voor de inlanders. Als hij schriftelijk de regent aanklaagt van misbruik van gezag, wordt hij zelf overgeplaatst en daarna op eigen verzoek eervol ontslagen. Door zijn lot schemert de tragiek van de berooide schrijver zelf die op zijn negenendertigste op een zolderkamertje van een goedkoop hotel in Brussel zijn meesterlijke roman schreef.

Alfred
Mijn favoriete held is de geologiestudent Alfred Issendorf die in Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans met dertig kilo bepakking door het ruige Finnmarken sjouwt. Op basis van een wilde hypothese van zijn promotor zoekt hij er naar meteorieten. Het enige dat hij tijdens zijn tocht in het hoge noorden op het spoor komt, nota bene op de top van een berg omringd door mist, is de staat van afhankelijkheid en onvrijheid van de mens in een wereld die ‘er op een afstand uitziet of hij eigenlijk geheel met ijs bedekt hoort te zijn’. Als hij de berg afdaalt, verdampt dat inzicht alweer: ‘Nog altijd kan ik lopen, nog altijd ben ik op de been. Al verdwaal ik, al maak ik mij belachelijk, al doe ik alles even krukkig, ondertussen doe ik het toch maar en dat is het belangrijkste.’ De mens is een wezen dat verdoofd en verblind moet worden, anders ziet hij geen reden meer om te leven: Hermans heeft het ons steeds weer voorgehouden.

Joe
Eline Vere, Max Havelaar en Alfred Issendorf zullen vanmiddag zeker voorbijkomen in het Letterkundig Museum in Den Haag. Dat wil wel eens weten welk literaire personage het meest geliefd is en organiseert daartoe ‘De Dag van de Literaire Held’. De schrijvers Nelleke Noordervliet, Kees ’t Hart, Saskia de Jong en Bart Moeyaert vertellen over hun held en lichten toe waarom die hen zo dierbaar is. Het publiek krijgt vervolgens de kans om, onder leiding van Noraly Beyer, de eigen lijst met favorieten samen te stellen. Ik maak me sterk dat dan ook een van de meer recente helden voorbijkomt, een held die wel halsbrekende toeren uithaalt en die drie jaar geleden letterlijk de Nederlandse literatuur kwam binnendenderen: de titelheld uit Joe Speedboot van Tommy Wieringa.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Nieuw televisieprogramma Paul Haenen op Cultura

Vanaf 5 oktober maakt Paul Haenen weer een wekelijks programma, Margreet Dolman zoekt schoonheid. Het wordt een cultureel en humoristisch programma, met aandacht voor kunst & cultuur en mens & maatschappij. De eerste aflevering op zondag 5 oktober begint om 20.30 uur en is te zien op Cultura, het digitale themakanaal voor Kunst en Cultuur.

Margreet Dolman zoekt schoonheid biedt een mix van indringende gesprekken met kunstenaars, inspirerende optredens van jong talent en de wijze raad van dominee Gremdaat. Tevens brengt het programma opmerkelijke fragmenten uit Haenens televisieverleden, dat inmiddels veertig jaar bestrijkt. Een programma zonder vaste rubrieken, maar met een constante invalshoek: oprechte interesse en grote bevlogenheid. ‘Weg met het cynisme, het wordt weer tijd voor “hart-onder-de-riem-televisie”!’

Cultura, het digitale themakanaal van de Publieke Omroep, zendt 24 uur per dag programma's uit over kunst en cultuur. De zender is zowel via digitale televisie te ontvangen als via internet. Iedere avond is er een themablok van drie uur over theater, dans, pop en jazz, film of klassieke muziek. De zondagavond staat in het teken van amusement, de dinsdagavond van literatuur.

Bron: persbericht Cultura

avatar van DvonGeem
William Shakespeare verkozen tot King of Drama

Al dan niet geïnspireerd door het warme pleidooi dat Marianne Faithfull voor hem hield, hebben de kijkers van Arte William Shakespeare verkozen tot de Europese King of Drama. Uit een oorspronkelijke longlist van vijftig toneelschrijvers was een top 10 gekozen. De auteurs daarop werden de afgelopen twee weken via portretjes van elk circa een half uur aan de kijkers voorgesteld. In een live show uit Berlijn die in tijd behoorlijk uitliep, kregen die zaterdag de kans een stem op een van die tien uit te brengen.

Uit het verloop van de stemming gedurende de avond bleek zonneklaar dat Arte vooral kijkers in Duitsland trekt, of in ieder geval de kijkers die vervolgens de moeite nemen aan zo’n verkiezing mee te doen. Zo steeg Friedrich Schiller van een aanvankelijke zevende naar een uiteindelijke tweede plaats, terwijl Molière van de eerste naar de derde en Sartre zelfs van de derde naar de achtste plaats zakte. De Noor Henrik Ibsen en de Rus Anton Tsjechov bleven helaas vastgeklonken op de tiende en de negende plaats, maar iemand als Harold Pinter, nota bene een Nobelprijswinnaar, had de top 10 niet eens gehaald.

De verkiezing van de King of Drama leverde uiteindelijk de volgende top 10 op (met tussen haakjes het percentage kijkers dat voor de betreffende auteur koos):
1. William Shakepeare (24,7%)
2. Friedrich Schiller (15,7%)
3. Molière (11,7%)
4. Bertolt Brecht (11,0%)
5. Johann Wolfgang Goethe (8,0%)
6. Sophocles (7,3%)
7. Samuel Beckett (6,9%)
8. Jean-Paul Sartre (5,7%)
9. Anton Tsjechov (5,5%)
10. Henrik Ibsen (3,3%)

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Knetterende Letteren met Joke van Leeuwen en over John Cheever

In de volgende aflevering van Knetterende Letteren die dinsdagavond 7 oktober om 20.30 uur op Cultura wordt uitgezonden, ontvangt presentator Kenneth van Zijl schrijfster Joke van Leeuwen. Aanleiding tot het gesprek is het verschijnen bij Querido van haar tweede roman, Alles nieuw, waarin zij volgens de programmamakers ‘zichzelf overtreft’.

In het Knetterende Letterenforum gaan onder anderen Sanneke van Hassel en Frits Abrahams meer elkaar in gesprek over de magistrale verteller en meester van het korte verhaal, de Amerikaanse schrijver John Cheever (1912-1982). binnenkort verschijnt er een nieuwe vertaling van zijn werk. Met o.a. Sanneke van Hassel en Frits Abrahams. Medio oktober verschijnt in de reeks De twintigste eeuw van Atlas een nieuwe vertaling van zijn verhalen.

Tekst: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Huub Oosterhuis schrijft essay Maand van de Spiritualiteit

Met een openingsdag in Museum Catharijneconvent te Utrecht gaat op 1 november De Maand van de Spiritualiteit, een initiatief van omroepvereniging KRO, uitgeverij Ten Have en dagblad Trouw, van start. Het thema van deze editie is ‘Mijn betere ik’. Dat sluit aan bij de individuele zoektocht van mensen in spiritualiteit en religie en vat het streven van veel moderne spiritualiteit samen. Tegelijk uit het kritiek op het individualisme, want kan ik mijn ‘betere ik’ wel op het spoor komen zonder de ander?

Huub Oosterhuis schrijft het essay voor de Maand. Vanaf 1 november is het verkrijgbaar in de boekhandel. Zoals de titel Jij die mij ik maakt al aangeeft, sluit het aan bij het algemene thema. Op 27 november leest hij gedeeltes uit elk van de hoofdstukken voor op een avond in de Franciscuskerk in Breda waarop hij de centrale gast is. Voor de pauze worden er ook liederen van hem gezongen. Na de pauze heeft het publiek de mogelijkheid met hem in gesprek te gaan. Kaarten voor de avond zijn vanaf 1 november te verkrijgen bij Boekhandel Van Kemenade Hollaers in Breda.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Plannen Gwij Mandelinck in Brugge nog ‘in embryonale fase’

‘Ik heb altijd de bedoeling gehad hier een cocktail, een soort confrontatie tot stand te brengen van twee kunstdisciplines, van diverse kunstenaars ook. Uiteindelijk is de vraag die hier voortdurend wordt gesteld wat de ene kunstenaar onderscheidt van alle andere kunstenaars. Ik heb de indruk dat de kunstenaar die op die vraag een duidelijk antwoord geeft, standhoudt en hier een merkwaardige prestatie levert.’

Snijpunt van twee culturen
Dat zei Gwij Mandelinck in een reportage die NOVA op 25 augustus 2008 uitzond over de Poëziezomer in Watou. Achtentwintig jaar geleden nam hij het initiatief om in dat dorpje in West-Vlaanderen, pal tegen de Franse grens, poëzie, beeldende kunst en architectuur bij elkaar te brengen. In de kerk, op boerenerven, bij particulieren thuis, op de meest onverwachte plekken worden de bezoekers (jaarlijks tussen de vijftien- en twintigduizend) geconfronteerd met dichtregels en beeldende kunst. In de reportage van Tonko Dop zegt Mandelinck voorts dat hij het gevoel heeft dat Watou met de Poëziezomer een snijpunt is geworden van twee belangrijke culturen, de Latijnse en de Germaanse. ‘We hebben hier een kleine bufferzone uitgebouwd van het Nederlands tegenover de wereldtalen, het Engels, het Frans… We brengen een ode aan het Nederlands, dat ook in Europa en in deze globaliserende tijden een belangrijke rol heeft.’

Brugge
Toch is de 28ste editie van de Poëziezomer naar het zich nu laat aanzien de laatste geweest. Het weekblad Knack meldde dat Mandelinck het voor bekeken houdt. Eigenlijk had hij er al na de 25ste editie een punt achter willen zetten, vooral omdat het hem telkens veel moeite kost de financiering rond te krijgen. ‘Subsidiënten stuurden ons van het kastje naar de muur. Het was ieder jaar weer pompen of verzuipen.’

Wellicht gaat hij iets opzetten in Brugge, de stad waarheen hij binnenkort verhuist. Nadat hij daartoe was uitgenodigd door baron Hugo Van Damme, de voorzitter van het concertgebouw in Brugge, heeft hij verkennende gesprekken gevoerd met de directie van de Brugse musea. Hij wordt in ieder geval niet de organisator van een festival, hooguit de inspirator of adviseur. ‘Subsidiedossiers zijn niet langer mijn afdeling,’ zei hij in Knack. In NRC Handelsblad vertelde hij dat het Guido Gezelle Museum het hart wordt van ‘het Brugse Watou’. ‘Ik ga proberen met moderne middelen het verleden nieuw leven te geven.’

Verrassing
Voor Brugges burgemeester Patrick Moenaert en eerste schepen voor cultuur en onderwijs Yves Roose kwam het nieuws als een verrassing, zo bericht Het Nieuwsblad. In een eerste verkennend gesprek zijn wat ideeën en suggesties uitgewisseld, ‘meer was dat niet,’ aldus Roose. ‘Het is dus zeker niet zo dat wij geprobeerd hebben het Festival van Watou naar hier over te brengen. Mogelijke plannen zitten nog in een embryonale fase. Maar Gwy Mandelinck is natuurlijk welkom.’

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Week van de Geschiedenis met onder meer film Zwarte ogen

‘Verhalen van Nederland’ is het thema van de Week van de Geschiedenis, die dit jaar aan haar eerste lustrum toe is en wordt gehouden van zaterdag 11 tot en met zondag 19 oktober. Als een opwarmer zendt de NPS vanavond op Nederland 2 van 21.00 tot 21.51 uur het programma Gek van geschiedenis uit. Daarin wordt uit de door scholieren genomineerde docenten de Beste Geschiedenisleraar gekozen, wordt de nieuwe, achtdelige NPS/VPRO-serie Verleden van Nederland (te zien vanaf 12 oktober op Nederland 2) gepresenteerd en wordt de winnaar bekendgemaakt van de Grote Geschiedenis Prijs 2008 voor het beste historische boek van het jaar.

De belangrijkste criteria voor die Grote Geschiedenis Prijs, waaraan een bedrag van 10.000 euro is verbonden, zijn oorspronkelijkheid, leesbaarheid en degelijkheid. Dit jaar wordt de prijs voor de tweede keer uitgereikt. De editie van 2007 werd toegekend aan Auke van der Woud voor Een nieuwe wereld. Voor de editie van 2008 werden 282 boeken ingezonden, waaruit door Frans Smits (hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad) en Martin Sommer (de Volkskrant) een voorselectie werd gemaakt. Een jury onder voorzitterschap van Frits van Oostrom koos uit die longlist van tien boeken de vijf nominaties die vanavond kans maken op de prijs. Dat zijn: Elisabeth de Flines : een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw van Machiel Bosman, Jaap en Ischa Meijer : een joodse geschiedenis 1912 – 1956 (deel 1) van Evelien Gans, Het pauperparadijs : een familiegeschiedenis van Suzanna Jansen, Gevaarlijke kennis : inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam van Luuc Kooijmans en Jonkheer D.J. de Geer : de teloorgang van een minister-president van Henk van Osch. Een typering van de genomineerde boeken is te vinden op de website van OVT.

In het kader van de Week van de Geschiedenis heeft filmmaker en regisseur Jan Bosdriesz (foto: Klaas Koppe) de film Zwarte ogen gemaakt. Die is tijdens het Nederlands Film Festival in première gegaan en is vanaf donderdag te zien in Het ketelhuis in Amsterdam, het Filmtheater in Hilversum en in de openbare bibliotheken van Eemland/Leusden, Steenwijk, ’s-Hertogenbosch, Uden, Vierlingsbeek, Hattem, Nijverdal, Daarle, Daarlerveen, Hellendoorn, Haarle, Grou, Huizen-Laren-Blaricum, Wageningen en Soest. Bosdriesz werd tot de film geïnspireerd door zijn vader die een fanatieke verzamelaar was van grammofoonplaten. De meest exotische en romantische platen in zijn collectie waren die van Pjotr Leschenko (1898-1954), in de jaren ’30 en ’40 de populairste zanger van Rusland. Hij was verbannen uit zijn land, maar toch overal te horen. Uiteindelijk is hij omgekomen in een Roemeens werkkamp. Bosdriesz gaat op zoek naar sporen die hij nog kan vinden van Leschenko. Hij reist door landschappen en steden die iets te maken hebben met diens leven en muziek. Het archiefmateriaal dat hij in de film heeft verweven, toont en passant de gruwelijke geschiedenis van de jaren ’30 en ’40 in Oost Europa. Op zijn reis wordt Bosdriesz ook geconfronteerd met zijn eigen bewogen familiegeschiedenis.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Meer dan 1 miljoen exemplaren Nederland Leest-edities Twee vrouwenOp een perspresentatie in Den Haag heeft de CPNB bekendgemaakt dat de derde editie van Nederland Leest is uitgegroeid tot de grootste leescampagne van het land. Dat heeft ook te maken met het feit dat die zich nu richt op een nog breder samengestelde groep lezers. De roman Twee vrouwen (1975) van Harry Mulisch die dit jaar centraal staat, verschijnt in zes verschillende edities, met een totale oplage van 1.030.500 exemplaren. Een exemplaar is door de schrijver aangeboden aan minister Plasterk van OCW.

Zes edities
De campagne beoogt zoveel mogelijk mensen gelijktijdig hetzelfde boek te laten lezen en erover te laten praten. De openbare bibliotheken spelen daarbij de centrale rol. Zij verspreiden een gratis pocket onder hun leden. Daarnaast zijn er nog vijf edities: een scholiereneditie voor 4-havo en 4-vwo (waarvoor de CPNB samenwerkt met Stichting Lezen), een Vlaamse editie (samen met de Vlaamse boekenvakorganisatie Boek.be), een luxe handelseditie, een editie met een blanco cover waarvoor lezers zelf een omslagontwerp kunnen maken en een Leeslicht-editie met een herschreven versie voor mensen die moeite hebben met lezen.

Liefde, verraad en dood
‘Je hoeft geen groot literatuurwetenschapper te zijn om te zien dat Mulisch zich bij het schrijven van dit boek met graagte liet inspireren door allerlei thema’s uit de klassieke mythologie: liefde, verraad en dood. En dat alles omgeven door een verlangen naar weidse vertes – naar “Weg”, zoals hij zijn vrouwelijke hoofdpersoon zo prachtig laat verwoorden.’ Dat schrijft Annejet van der Zijl in haar Lofrede op Twee vrouwen. Voor de handelseditie stelde Onno Blom de bijdrage ‘Een man, twee vrouwen’ samen, geïllustreerd met foto’s uit het privéarchief van de schrijver. Marita Mathijsen schreef voor De Bezige Bij Twee vrouwen en meer, over de positie van Twee vrouwen binnen het oeuvre van Mulisch. Op 17 oktober, de eerste dag van de campagne, zendt de NPS op Nederland 2 Harry Mulisch en de bevlieging uit, een documentaire van Cherry Duyns. Die wordt gevolgd door Twice a Woman, de verfilming uit 1979 door George Sluizer. Op Literatuurplein is nu al een video van Iris en Klaas Koppe te zien waarop Mulisch de genese van de roman toelicht.

Nachtelijke opening
De feestelijke uitdeling van Twee vrouwen begint in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 oktober om middernacht in diverse bibliotheken in het land. Bibliotheken organiseren tal van activiteiten voor hun leden. Op vrijdagmiddag 14 november wordt de campagne feestelijk afgesloten in de Stadsschouwburg Amsterdam, in aanwezigheid van Harry Mulisch en ambassadeur van Nederland Leest Philip Freriks.

Tekst: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van psyche
psyche (crew)
Weet iemand of onze 'nieuwsman' op vakantie is of wat ... ik begin 'm een beetje te missen op de site...

avatar van thomzi50
Wordt zonder hem inderdaad erg leeg hier..

avatar van -JB-
Vanaf eind oktober presenteren Jan Leyers en Leon Verdonschot op Canvas en VPRO Iets met boeken. Zoals wel meer Vlamingen en Nederlanders zijn Leon en Jan gepassioneerde lezers, en Iets met boeken is dé gelegenheid om de geheimen van al die boeken en hun schrijvers te doorgronden.

Beide presentatoren nodigen elk één literaire auteur uit die hen bijzonder boeit. Leon Verdonschot vraagt een Vlaming, Jan Leyers een Nederlander. Want auteurs die in eigen land op de bestsellerlijstjes prijken, zijn aan de overkant van de grens vaak totaal onbekend.

Jan en Leon willen dus de grens over, maar gaan ook op zoek naar wat beide schrijvers bindt. Wat betekent het in 2008 nog om als schrijver “maatschappelijk geëngageerd” te zijn? Vallen er in de literatuur nog taboes te doorbreken? Hoe gaan schrijvers om met een wereld waar niemand nog vaste normen en een duidelijke identiteit lijkt te hebben? Het zijn maar een paar thema’s waarover Jan en Leon met hun gasten de discussie kunnen aangaan.

Het boekenprogramma houdt ook de actualiteit in de boekenwereld in de gaten. Baanbrekende recente publicaties, nieuwe auteurs die het verschil maken, en elke stevige literaire rel krijgen een plaats in het programma.Ik vond het een alleraardigst programme. Afgelopen week was de eerste aflevering.
Het programma wordt uitgezonden op
Canvas: Iedere zondagavond 21.00
Nederland 2: Iedere zondagavond 23.30

Wel erg lang weg ondertussen.

avatar van Micha
Ja, ik mis hem wel.

avatar van Prowisorio
Science fiction liefhebbers opgelet! In New Scientist wordt aandacht besteed aan dit genre boeken :

Science fiction is all about the future, but what does the future hold for science fiction?

These days, science can be stranger than science fiction, and mainstream literature is increasingly futuristic and speculative. So are the genre's days numbered? We asked six leading writers for their thoughts on the future of science fiction:
Margaret Atwood
Stephen Baxter
William Gibson
Ursula K Le Guin
Kim Stanley Robinson
Nick Sagan

Plus, we review the latest sci-fi novels, highlight the writers to watch and reveal the results our poll of your all-time favourite sci-fi films and books.


Lees verder op de site van New Scientist.

avatar van Marcel
'De Vliegeraar' best verkochte boek 2008


'De Vliegeraar' van Khaled Hosseini was vorig jaar het best verkochte boek in Nederland. Dat maakt de boekenstichting CPNB bekend. Er werden bijna 274.000 exemplaren van het boek verkocht.

Ook Hosseini's tweede roman, 'Duizend schitterende zonnen' deed het goed in de boekwinkel. Met meer dan 210.000 verkochte exemplaren eindigde dat boek op de derde plaats.

Nummer twee was 'Eten, Bidden, Beminnen' van de Amerikaanse Elizabeth Gilbert. Daarvan werden ruim 230.000 exemplaren van verkocht.

Populair
Het Engelse vakblad The Bookseller stelde onlangs nog dat Hosseini de populairste auteur ter wereld is. Van 'De Vliegeraar' werden in 2007 ook al meer dan een half miljoen exemplaren verkocht in Nederland.

De van afkomst Afghaanse schrijver verwerkt zijn persoonlijke ervaringen in zijn romans. Zijn twee boeken spelen zich af in Afghanistan en beschrijven het alledaagse leven in het land, de geschiedenis, politiek en ethnische spanningen.

'De Vliegeraar' werd ook verfilmd. In 2007 kwam de film, 'The Kite Runner' uit in de Nederlandse bioscopen.

Minder 'mega-sellers'
In 2008 werd de verkoop van boeken meer verspreid over het aanbod dan in de jaren daarvoor. Daardoor waren er minder 'mega-sellers'. In 2007 werden er van elk van de de boeken in de top 5 nog meer dan 350.000 verkocht, geen enkel boek haalde dat dit jaar.

In totaal werden vorig jaar 47,7 miljoen Nederlandstalige boeken verkocht.

De Top 10
1. Khaled Hosseini - De vliegeraar (273.980 exemplaren)
2. Elizabeth Gilbert - Eten, bidden, beminnen (232.732)
3. Khaled Hosseini - Duizend schitterende zonnen (210.788)
4. Simone van der Vlugt - Blauw water (165.837)
5. Charles Lewinsky - Het lot van de familie Meijer
6. Maria Mosterd - Echte mannen eten geen kaas
7. Nicci French - Wat te doen als iemand sterft
8. Carlos Ruiz Zafón - De schaduw van de wind
9. Arnon Grunberg - Tirza
10. Karin Slaughter - Versplinterd

------------------------------------------------------------------------------

Volgens dit artikel staat Karin Slaughter op nummer 10 maar dat klopt niet; dit boek staat in werkelijkheid op 11. Arthur Japin staat met De Overgave wel op 10. Klik op de link hieronder voor de gehele (kloppende) top 100.

http://www.cpnb.nl/top100/l...

avatar van Marcel
Al duizenden stemmen voor Beste Rotterdamse Boek


ROTTERDAM - Welgeteld 3194 lezers hebben de afgelopen week op internet hun stem uitgebracht voor de verkiezing Het Beste Rotterdamse Boek 2008, een initiatief van de Bibliotheek Rotterdam, Selexyz Donner en het AD Rotterdams Dagblad.

Met 1553 stemmen (48,6 procent) gaat één auteur overduidelijk aan de leiding. De nummer twee in het tussenklassement heeft 535 stemmen (16,8 procent) achter zijn of haar naam staan, de nummer drie 314 stemmen (9,8 procent).

De race is echter nog niet gelopen. Lezers kunnen tot en met 4 maart via de website www.ad.nl (zie 'hoofdstuk' Dichtbij Rotterdam) aangeven welke auteur het afgelopen jaar de meeste indruk op hen heeft gemaakt. Wie niet beschikt over een computer kan bij de Centrale Bibliotheek en Selexyz Donner via een formulier zijn of haar stem kenbaar maken. Op 11 maart wordt de winnaar bekendgemaakt.

Genomineerd voor Het Beste Rotterdamse Boek 2008 zijn in willekeurige volgorde: Elvin Post met Geboren Verliezers, Robert Haasnoot met Langzame wals, Tania Heimans met Hemelsleutels, Sander de Kramer met Van miljonair tot krantenjongen, Judith Visser met Stuk, Trea van Vliet met Opstelten, burgemeester van Rotterdam 1999-2009, Elisabeth Mollema met Vergelding, Najoua Bijjir met Fantasma, Martine Kamphuis met Kift en Jan Oudenaarden met Hand in hand, kameraden.

-----------------------------------------------

Dat wordt natuurlijk zonder enige moeite Stuk van Judith Visser; wie twijfelt daar nog aan.

avatar van DvonGeem
Slumdog Millionaire grote winnaar bij uitreiking Oscars

Met acht Oscars op tien nominaties was de film Slumdog Millionaire van de Britse regisseur Danny Boyle de grote winnaar bij de 81ste uitreiking van de prijzen van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. De andere favoriet, The Curious Case of Benjamin Button van David Fincher, naar een verhaal van F. Scott Fitzgerald, kwam er met drie Oscars op dertien nominaties heel wat bekaaider af. Bovendien kreeg Boyle de belangrijkste Oscars, die voor de beste film en de beste regisseur, en moest Fincher het doen met de Oscars voor speciale effecten, art direction en make-up. De Oscar voor het beste scenario naar een bestaand origineel ging ook naar Slumdog Millionaire. Simon Beaufoy bewerkte de debuutroman Q&A (2004) van de Idiase auteur Vikras Swarup tot een filmscript.

Een arme geluksvogel
Hoe groot is de kans dat een straatarme ober uit Dharavi bij Mumbai (Bombay), de grootste sloppenwijk van Azië, historie schrijft door in een televisiequiz het bedrag van 1 miljard roepie te winnen? Hoe groot is de kans dat een man zonder opleiding de naam weet van de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea, de vader van de keizerin voor wie de Taj Mahal werd gebouwd en ook nog eens van de uitvinder van de revolver? Die kans is zo klein dat zo’n winnaar in De ongelooflijke lotgevallen van een arme geluksvogel, zoals de titel van de bij Mouria verschenen vertaling van Swarups roman luidt, wordt gearresteerd op verdenking van fraude.

Levensverhaal
Inspecteur Godbole heeft zo zijn methoden om winnaar Ram Mohammad Thomas de bekentenis af te dwingen dat hij fraude heeft gepleegd. Als die al meer dan een uur aan hem is overgeleverd en kokhalst van de pijn, stormt onverwacht een jonge vrouw de cel binnen. Zij stelt zich voor als zijn advocaat, overbluft de inspecteur en neemt Thomas mee naar haar huis. Ook tegenover haar houdt hij vol dat hij de antwoorden op alle vragen wist. Om dat te bewijzen vertelt hij haar bij elk van de twaalf vragen een deel van zijn levensverhaal. Minstens zo belangrijk als de informatie die hij via allerlei baantjes heeft verkregen, is de levenservaring die hij daarbij in alle lagen van de maatschappij heeft opgedaan.

Schelmenroman
De ongelooflijke lotgevallen van een arme geluksvogel (waarvan de vijfde druk is uitgebracht met Slumdog Millionaire als rugtitel) is een schelmenroman, waarin het verhaal niet chronologisch wordt verteld. In de navrante en ook vrolijke avonturen van Thomas die het steeds meer opneemt voor de verdrukten en de kanslozen, is veel kritiek op het hedendaagse India verpakt. Zoals bekend, kreeg de film daar dan ook tot nu toe weinig bijval. Misschien brengen acht Oscars en de aanwezigheid van een aantal van de Indiase acteurs bij de Oscarplechtigheid daar verandering in.

Diplomaat
De in 1961 in Allahabad geboren Vikas Swarup studeerde geschiedenis, psychologie en filosofie aan de universiteit van zijn geboortestad. Hij is diplomaat en diende in Turkije, de Verenigde Staten, Ethiopië en Groot-Brittannië. Thans werkt hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken in New Delhi, waar hij directeur is van het bureau dat zich bezighoudt met de Indiaas-Pakistaanse betrekkingen. Inmiddels is zijn tweede roman verschenen. In Six Suspects (2008) worden zes mensen gearresteerd na de moord op de zoon van een invloedrijke politicus. Alle zes hadden ze een pistool bij zich.

avatar van John Frusciante
Bioloog debuteert met near future thriller


Dierentuinontwerper en bioloog Erik van Vliet debuteert met een vrij nieuw genre, de near future thriller, waarin hij Darwins evolutietheorie nadrukkelijk omarmt.

Darwin jaar
Op 12 februari jl. was het precies 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. Daarom is 2009 ook uitgeroepen tot het Darwin jaar. Het is sowieso een goed jaar voor de aanhangers van de evolutietheorie, want zelfs het gezicht van de EO, Andries Knevel, die tot voor kort geloofde in de schepping van de wereld door God, heeft zich achter de evolutietheorie van Darwin geschaard. Een geluk voor hem anders zou hij zonder twijfel ruzie hebben gekregen met bioloog Erik van Vliet.

Het Bonobo-alternatief
De debuutroman Het bonobo-alternatief van Erik van Vliet sluit perfect aan op het thema-jaar én op het thema van de boekenweek (Tjielp Tjielp - de literaire zoo)! Hij schreef namelijk een onthullende thriller die elke scepsis ten aanzien van Darwins evolutietheorie in één klap te niet doet. Waar draait het allemaal om in het boek?
Bioloog Ruud Kruik staat voor een doorbraak in zijn wetenschappelijke carrière. Door zijn baanbrekende experimenten met de kweek van menselijke organen op dieren krijgt hij veel media-aandacht, waarvan hij met volle teugen geniet. Maar de keerzijde van de medialle is dat dierenactivisten hem rauw lusten omdat hij er geen geheim van maakt dat hij in zijn wetenschappelijk onderzoek veelvuldig tests uitvoert op proefdieren. Als hij op een zekere dag door onbekenden in een hinderlaag wordt gelokt, raakt hij na een korte worsteling buiten bewustzijn. Hij ontwaakt in een ziekenhuis en slechts langzaam komen zijn herinneringen terug. Hij weet uit het zwaarbewaakte ziekenhuis te ontsnappen en komt terecht in een wereld die zo onsamenhangend op hem overkomt dat hij er zijn plaats niet in kan vinden. De verhouding tussen mens en dier heeft zich tot geheel nieuwe omgangsvormen geëvolueerd. Wat Ruud gaande houdt, zijn de raadselachtige signalen die hij krijgt over een kind dat hij verwekt zou hebben. Een bijzonder meisje - blijkt uit de schaarse informatie die hij over haar krijgt - dat enerzijds briljant is, maar ergens ook wel een beetje achterlijk.

Near future
Dierentuinontwerper en bioloog Erik van Vliet is dicht bij de werkelijkheid gebleven die hij goed kent. Maar hij gaat verder. Hij biedt een verrassende inkijk op de nabije toekomst en laat daarbij de bijzondere mensaap, de bonobo, een vitale rol spelen. Het is bekend dat het DNA van de Bonobo niet zo heel veel verschilt van dat van de mens. Zo weinig zelfs dat wat Van Vliet spelenderwijze beschrijft, wel eens bewaarheid zou kunnen worden. Van Vliet keert zich af van vrijblijvendheid en doet tussen neus en lippen door een voorspelling over de toekomst van de wetenschap en maatschappij. Of we daar blij mee moeten zijn? Deze near future thriller laat zien wat de evolutietheorie van Darwin voor onze toekomst zou kunnen betekenen. En dat dat verrassend is, staat vast.

avatar van John Frusciante
Boekenbijlage Volkskrant verdwijnt

Op 7 april aanstaande verdwijnt Cicero, het boekenkatern van de Volkskrant.

Meer en meer kranten stoppen met schrijven over boeken. Lezers zijn steeds vaker aangewezen op internet voor informatie over schrijvers en publicaties. In het gelinkte artikel worden de voors en tegens van deze ontwikkeling besproken.

Bron: Boekenbijlage Volkskrant verdwijnt - BOEKEN Nieuwslog - boeken.nieuwslog.nl

John Frusciante schreef:
Boekenbijlage Volkskrant verdwijnt

Op 7 april aanstaande verdwijnt Cicero, het boekenkatern van de Volkskrant.

Meer en meer kranten stoppen met schrijven over boeken. Lezers zijn steeds vaker aangewezen op internet voor informatie over schrijvers en publicaties. In het gelinkte artikel worden de voors en tegens van deze ontwikkeling besproken.


Welke link?

Voor de rest

Echt ontzettend jammer en in ieder geval een reden om niet de Volkskrant te nemen...

avatar van John Frusciante
'Boekenweek draait puur om het geld'

AMSTERDAM - "De Boekenweek is puur een commerciële zet. Veel mensen denken dat het fenomeen is ontstaan om meer Nederlanders aan het lezen te krijgen. Maar het is een puur commerciële gebeurtenis zonder idealistisch insteek.''

Dat stelt Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap op de site van de Universiteit van Amsterdam. "De Boekenweek is ingesteld door boekhandels en uitgeverijen."

(afbeelding)
Het belang van de week is voor de boekensector is volgens de hoogleraar heel groot. "Tijdens deze tien dagen in het voorjaar moet het gebeuren voor de boekenverkoop.''

"Het idee van een Boekenweek is overgenomen uit onder meer Italië. Onder het regime van Mussolini is het in de twintiger jaren ingesteld'', vertelt Kuitert verder. "De fascistische leider vond dat boeken goed in staat zijn om zijn propaganda en beschaving over te brengen."

In 1930 werd in Nederland en België de Boekendag ingevoerd, later werd dit de Boekenweek. De Nederlandse Boekenweek begint volgende week met het traditionele Boekenbal.

Bron: www.nu.nl

avatar van John Frusciante
Britten doen massaal aan boekenbluf

Uit een internetonderzoek blijkt dat 65 procent van de Britten weleens hebben gelogen dat ze een boek hebben uitgelezen. 1984 van George Orwell komt daarbij als duidelijke "winnaar" naar voren.
42 procent van de ondervraagden geeft toe 1984 niet te hebben gelezen, ook al hebben ze ooit beweerd van wel. Het tweede meest ongelezen boek is Tolstojs Oorlog en vrede (31 procent), gevolgd door Ulysses van James Joyce (25 procent), en de Bijbel (24 procent). Uit het onderzoek blijkt ook dat de Britse lezer bij uitstek ongeduldig is en een boek vaak voor het einde dichtslaat. De meest gewaardeerde schrijvers zijn volgens de respondenten niet verrassend J.K. Rowling en John Grisham. Zeer opmerkelijk is de bevinding dat 48 procent een boek eerst leest voor het aan iemand cadeau te geven. 62 procent geeft schaamteloos toe een hoekje om te plooien bij wijze van bladwijzer, 14 procent schrijft zelfs zonder gêne in een bibliotheekboek. De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek op de website van World Book Day, waaraan 1342 lezers deelnamen. Jonathan Douglas, directeur van de National Literacy Trust, zegt in The Guardian een en ander geruststellend te vinden: "Dit toont aan dat lezen een grote culturele waarde heeft in zoverre we onszelf voordoen als intelligente en geëngageerde wezens."

Het bluffen over boeken heeft ondertussen ook school gemaakt bij ervaren lezers. Professor literatuur Pierre Bayard publiceerde in 2007 Comment parler des livres que l'on n'a pas lus (Hoe te praten over boeken die je niet hebt gelezen, De Geus). Uit een ouder Brits onderzoek was DBC Pierre nog de "winnaar",

Bron: www.nrcboeken.nl

avatar van LDeVries
Leuke weetjes

Gast
geplaatst: vandaag om 06:20 uur

geplaatst: vandaag om 06:20 uur

Let op: In verband met copyright is het op BoekMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.