menu

Boeken / Nieuws / Boekennieuws

zoeken in:
avatar van DvonGeem
Op 15 november 1959 werden in Holcomb, Kansas de rijke boer Herbert Clutter, zijn vrouw Bonnie en hun kinderen, de 16-jarige Nancy en de 15-jarige Kenyon, door twee jonge mannen op uiterst koelbloedige wijze vermoord. Die moordpartij, hoe brutaal ook, zou allang vergeten zijn als Truman Capote er niet over had geschreven. Hij reisde af naar Holcomb, sprak met de recherche, met de inwoners en ook met de daders zelf. Op basis van duizenden pagina’s aantekeningen voltooide hij na jaren In Cold Blood, dat in 1966 verscheen en geldt als het eerste boek waarin het verhaal van een werkelijke misdaad vorm krijgt in een mix van reportage en literatuur. Het werd voor toneel bewerkt en verfilmd. Het schrijven van het boek zelf was onderwerp van de films Capote (2005) en Infamous (2006). Geheel volgens verwachting werd Philip Seymour Hoffman in 2006 voor zijn rol van Capote in die eerste film bekroond met een Oscar.

Het werd in 1966 in het Nederlands vertaald als In koelen bloede. Drie jaar geleden verscheen van die vertaling een vijfde druk. Het boek is ook hier zo legendarisch dat de titel van het eerste tijdschrift over true crime ernaar verwijst. Gisteren heeft uitgeverij Nieuw Amsterdam het eerste nummer gepresenteerd van Koud bloed. De redacteuren Siem Eikelenboom (onderzoeksjournalist bij Nova) en Marie-Anne van Wijnen (uitgever van Hard gras en van onder meer true crime-boeken bij Nieuw Amsterdam) overhandigden het eerste exemplaar aan B.J.A.M. Welten, hoofdcommissaris van politie Amsterdam/Amstelland.

Elke aflevering bevat een aantal lange verhalen, foto’s, een aantal vaste rubrieken en een misdaadstrip. In de eerste aflevering keert A.F.Th. van der Heijden terug naar zijn geboortedorp Geldrop en beschrijft een crime passionel, toont Paul Vugts hoe schlemielig de zware misdaad soms te werk gaat, praat Merel van Leeuwen met dominee Donner van de Gevangenis van Scheveningen, vertelt Leo Blokhuis over de criminele achtergronden van de wereldhit ‘Tom Dooley’, herinnert Bart Middelburg zich Frits van de Wereld, bezoekt oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen een Plaats Delict en fantaseert oud-wapenhandelaarster en veelgelauwerd romanschrijfster Eva Maria Staal over een moord. Vanwege het thema van de Maand van het Spannende Boek, ‘misdaad en wetenschap’, is er speciale aandacht voor de forensische wetenschap. Zo spreekt forensisch expert Richard Eikelenboom voor het eerst over de kritiek op zijn DNA-onderzoek in de Deventer moordzaak.

Koud bloed past in de traditie van Hard gras, het literaire tijdschrift in boekvorm over voetbal dat ook bij Nieuw Amsterdam verschijnt. De tweede aflevering komt begin september uit.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Van 11 tot en met 21 maart 2009 wordt door BCB voor de zesde keer de Week van het Christelijke Boek georganiseerd. Met deze promotiecampagne worden uitgevers en boekhandels in de gelegenheid gesteld om de aandacht specifiek op het christelijke boek te richten. Het motto in 2009 is Ieder vogeltje... de veelstemmige schepping. In de Week van het Christelijke Boek verschijnt ook het BCB-actieboek dat in 2009 geschreven wordt door Elizabeth Musser. In de Week vindt tevens het Letterfestival plaats. Daar zal voor de vijfde keer de Nederlands Dagblad/BCB Publieksprijs worden uitgereikt, voor het beste christelijke boek van 2008.

Elizabeth Musser
De auteur van het actieboek, de Amerikaanse schrijfster Elizabeth Musser, studeerde Engelse en Franse letterkunde aan de Vanderbilt universiteit in Nashville, Tennessee. In die periode ontwikkelde ze een voorliefde voor negentiende-eeuwse literatuur, en studeerde een semester in Aix-en-Provence, waar ze met groot enthousiasme het ‘oude’ Europa leerde kennen. Haar korte periode in Europa kreeg een jaar later een ongedacht vervolg, toen ze eerst in het oosten van Frankrijk, daarna in Montpellier als zendelinge aan het werk ging.
Inmiddels getrouwd met een Amerikaan die ze in Frankrijk ontmoette, woont ze met haar gezin in Lyon. Halverwege de jaren negentig begon ze met het schrijven van romans. Inmiddels zijn van haar zes boeken gepubliceerd, zowel in Amerika als in Nederlandse vertaling (bij De Groot Goudriaan en Voorhoeve). Voor de Week van het Christelijke Boek 2009 zal Elizabeth Musser speciaal een nieuwe novelle schrijven, die door BCB in samenwerking met De Groot Goudriaan wordt uitgegeven.

Letterfestival
In de Week van het Christelijke Boek wordt op 14 maart voor de zesde keer het Letterfestival, podium voor christelijke cultuur, gehouden. Het festival wordt georganiseerd door het Nederlands Dagblad, het Christelijk Literair Overleg (CLO), de CNV Kunstenbond en BCB. Op het festival in Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel te Doorn staan lezen, literatuur en cultuur centraal.

Bron: persbericht BCB, de brancheorganisatie voor het christelijke boeken- en muziekvak

avatar van DvonGeem
Vandaag aanvaardt Dick Schram zijn benoeming tot hoogleraar Literatuurwetenschap en bijzonder hoogleraar Leesgedrag vanwege Stichting Lezen aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn inaugurele rede Literatuur lezen en onderwijzen wijst hij erop dat literatuurwetenschap een discipline is die zich bezighoudt met literatuur in het algemeen, dus niet met een bepaalde literatuur. Zij richt zich onder andere op het functioneren van literatuur in de maatschappij en de betekenis van literatuur voor lezers. Ook het leren lezen is een belangrijk thema. Daarbij gaat het dan vooral om het literatuuronderwijs.

Lezen van literatuur
De literatuurwetenschap kent verschillende methodologische benaderingen, die afhankelijk van de vragen die gesteld worden, worden ingezet. Het onderzoeksterrein van Schram betreft de aard, beleving, specificiteit en functie van het lezen van literatuur; dat vraagt meestal om een empirische benadering. Het lezen van literatuur heeft momenteel te maken met de vermindering van de leesomvang, het inboeten van status, het vervagen van het onderscheid tussen hoge en lage literatuur en de concurrentie met andere media, met name de digitale media. Toch weten we over het lezen van literatuur via digitale media nog maar weinig.

Warenar hertalen?
Een speciaal thema betreft het lezen van oudere literatuur. Welke rol speelt het literaire erfgoed nog in onze maatschappij? In de discussie over het literatuuronderwijs is de vraag relevant hoeveel aandacht aan oudere literatuur moet worden besteed en hoe die literatuur moet worden aangeboden. Zijn herspellingen en vertalingen geschikter dan het origineel? Uit een onderzoek naar de beleving van een fragment uit de komedie Warenar van P.C. Hooft uit 1617 door leerlingen van de middelbare school blijkt dat een hertaling het verreweg wint van het origineel. Het dient als een voorbeeld van toegepast literatuurwetenschappelijk onderzoek.

Effectiviteit van leesbevordering
Dick Schram (1952) studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap. Hij is hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit; daar is hij ook werkzaam als bijzonder hoogleraar Leesgedrag namens Stichting Lezen, kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie in Nederland. De stichting hecht grote waarde aan zijn benoeming. Door wetenschappelijk gefundeerd onderzoek kan de effectiviteit van leesbevordering toenemen. Bovendien ondersteunt dit onderzoek docenten, leerkrachten en anderen die in de praktijk vorm moeten geven aan leesbevordering.

Bron: persbericht Stichting Lezen

avatar van DvonGeem
‘Een compilatie van min of meer gerelateerde verhalen, brieven, artikelen, dagboekfragmenten, gedichten en losse observaties, aparte delen die echter door onderlinge verwevingen en verwijzingen, maar bovenal door een consequent doorgevoerde stijl en optiek, een intrinsieke versmelting ondergaan en zodoende een authentiek en organisch geheel vormen.’ Dat is wat L.H. Wiener (foto) beoogde met Eindelijk volstrekt alleen, na Nestor en De verering van Quirina T. (2006) en na vele verhalen zijn derde roman.

Of hij geslaagd is in de opzet een totaalboek te schrijven, waarin hij niet alleen afrekent met zijn literaire critici maar ook met zijn alter ego Victor van Gigh, komt uiteraard aan de orde in het interview dat Kenneth van Zijl met hem heeft. Het maakt deel uit van de vijfde aflevering van het opnieuw tot leven gewekte programma Knetterende Letteren, die vanaf vandaag om 20.30 uur te zien is op Cultura, het digitale cultuurnet van de publieke omroep. Volgende week wordt het programma herhaald.

Van Zijl spreekt verder met Robbert Welagen die in 2006 debuteerde met de novelle Lipari, bekroond met de Selexyz debuutprijs 2007. Daarin ontmoet een student op het Italiaanse eiland Lipari een echtpaar dat alleen door extreme oppervlakkigheid het leven nog enigszins draaglijk weet te maken. Zijn tweede boek, Philippes maandagen, een dromerig, verstild verhaal over eenzaamheid en het onvermogen zich los te maken van een herinnering, heeft eenzelfde thematiek.

In het Forum nemen dit keer de critici/schrijvers Arjen Fortuin, Rob Schouten en Aleid Truijens plaats. Zij buigen zich over de noodzakelijke vernieuwingen in het literatuuronderwijs, de vergeten boeken van 2008 en het belang van reeksen met klassiekers als de Deltareeks en Perpetua.

Inmiddels is bekend dat Knetterende Letteren ook in het nieuwe seizoen wordt uitgezonden. Vanaf september komt er elke maand een nieuwe aflevering.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Honderd jaar geleden waren er zes openbare bibliotheken in Nederland, meer bepaald in Groningen, Leeuwarden, Dordrecht, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Op 18 april 1908 richtten die met elkaar de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Nederland op, kortweg aangeduid als de CV. In 1972 ging de CV met het Katholiek en het Christelijk Lectuur Centrum en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op in het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC). Tegenwoordig zijn de openbare bibliotheken verenigd in de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland (VOB). Het feit dat die bundeling van krachten in het openbare bibliotheekwerk een eeuw bestaat, wordt vandaag gevierd in de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Het congres Openbare Bibliotheken: 100 jaar in Vereniging werd geopend door Prinses Laurentien die het jubileum een nieuwe mijlpaal voor de bibliotheken noemde, een mijlpaal waarin de mens centraal staat. In haar toespraak zei de prinses dat er in onze veranderende samenleving daarom voor de openbare bibliotheek een duidelijke noodzaak is om meer en andere groepen te benaderen. Daarbij gaat het primair om laaggeletterden, kinderen en jongeren. Om die groepen succesvol te benaderen moeten bibliotheken slimme nieuwe samenwerkingsverbanden smeden, ook met elkaar. Ze moeten kunnen vissen uit een vijver met slimme ideeën en goede kennis.

Na haar toespraak reikte de prinses het ‘certificeringscertificaat’ uit aan directeur Hans van Velzen voor een gecertificeerde OBA. Daarna ontving zij uit handen van Jan-Ewout van der Putten, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, het eerst exemplaar van het boek Sterk in Bibliotheekwerk – Een eeuw openbare bibliotheekorganisatie - 1908-2008.

Tekst: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Acht jaar geleden startte in de Verenigde Staten de inmiddels vermaarde campagne Get Caught Reading. Beroemde Amerikanen als Whoopi Goldberg en ook de First Lady verleenden hun medewerking om het lezen onder een groot publiek te bevorderen. Zij lieten zich fotograferen alsof ze ‘betrapt’ werden tijdens het lezen. Van de foto’s zijn affiches gemaakt die grootschalig verspreid zijn door de Association of American Publishers, de initiatiefnemer van deze leesbevorderingscampagne. De CPNB brengt sinds 2006 jaarlijks in juli een Nederlandse interpretatie: Zomerlezen, leesbevordering in een zomerse sfeer. Uit het onderzoek dat de CPNB liet uitvoeren ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan blijkt dat 67% van de Nederlanders graag een boek leest tijdens de vakantie.

Zomerlezen is primair een buitencampagne die bestaat uit affiches met portretfoto’s van Nederlandse beroemdheden, die het plezier van het ‘zomerlezen’ uitdragen en mensen stimuleren in de zomer, in hun vrije tijd, daadwerkelijk een boek te gaan lezen. Deze zomer zijn dat drie sportverslaggevers. Barbara Barend, Mart Smeets en Humberto Tan hebben zich belangeloos op de foto laten zetten door de Zilveren Camera-fotograaf Morad Bouchakour. De affiches hangen in de maand juli op NS-perrons en op Abri-formaat in diverse gemeentes in Nederland.

In het eerste jaar waren het bekende Nederlandse vrouwen (Isa Hoes, Neelie Kroes, ‘Tante Es’/Jörgen Raymann, Simone Kleinsma en Samira Abbos) die met een boek naar keuze geportretteerd werden. In 2007 fotografeerde Morad Bouchakour vijf ‘helden van het witte doek’: de acteurs Jeroen Krabbé, Carel Struycken, Mimoun Oaïssa, Michiel Huisman en Roeland Fernhout. Deze zomer zijn Barbara Barend en Humberto Tan gefotografeerd in het Olympisch Stadion en Mart Smeets in het recreatiegebied Spaarnwoude.

Bron: persbericht CPNB

avatar van DvonGeem
Tijdens The Power of Plots sprak Roel Janssen als voorzitter van het Genootschap van Nederlandse Misdaadauteurs zijn ongenoegen uit over de miskenning van het genre van het spannende boek en vooral van de schrijvers ervan. Terwijl zij in hun boeken vaak actuele en maatschappelijke onderwerpen aansnijden, lijken zij voor de media niet te bestaan. Nooit nodigt een actualiteitenrubriek of praatprogramma een thrillerschrijver uit bij een onderwerp waarin hij of zij zich heeft verdiept. Felix Thijssen, schrijver van onder meer de Max Winter-romans en de televisieserie Unit 13, heeft een andere kijk op het genre, zo blijkt in de video die Iris en Klaas Koppe voor Literatuurplein met hem maakten.

Om te beginnen vindt hij het onderscheid thriller versus roman tamelijk kunstmatig en typisch voor Nederland en nog een paar Europese landen. Op de boeken van bijvoorbeeld Michael Connelly staat in Amerika ‘a novel’. En een roman is goed of niet goed, dat is het enige criterium. ‘In hun wanhoop om de troep kwijt te raken, bedachten onze uitgevers bovendien om willekeurige thrillers te voorzien van het etiket “literaire thriller” of “psychologische thriller”… In veel gevallen slaat dat absoluut nergens op.’ Je hoeft volgens Thijssen maar de jaarlijkse detective & thrillergids op te slaan om te zien hoeveel volstrekt matige thrillers op die manier worden aangeprezen. ‘In ons genre is het bovendien zo dat er een verbazingwekkende grote hoeveelheid slecht geschreven boeken is, in een houtje touwtje-taal in elkaar geflanst.’ Al die pulpboekjes zorgen voor een sterke devaluatie van het genre.

Zelf waakt hij ervoor zich niet te herhalen. De Max Winter-boeken hebben wel eenzelfde hoofdpersoon, een beetje een afspiegeling van hemzelf, maar telkens een verschillende handeling. Als hij het gevoel heeft dat dit niet meer het geval is, zou hij er acuut mee stoppen, zoals hij in feite met Unit 13 heeft gedaan. Tijdens de opname van de video was hij, in verband met de research voor zijn nieuwe boek, in Zeeland.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
De Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak komt in september van dit jaar met een nieuw product: Lees & Luister, een actueel kwartaalmagazine voor de consument over christelijke boeken, muziek en dvd’s. Vol interviews met christelijke schrijvers en artiesten, aankondigingen van nieuwe boeken en cd’s en artikelen over de laatste trends in de christelijke boeken- en muziekwereld.

Al bijna twintig jaar is Lees & Luister een vertrouwde naam in de christelijke boekhandel. Twee keer per jaar verscheen een catalogus onder die naam, met daarin in het kort de gegevens van nieuwe boeken, cd’s en dvd’s van christelijke uitgeverijen en distributeurs. Vanaf september wordt deze catalogus geïntegreerd in het nieuwe magazine. Daarmee behoudt de christelijke lezer en luisteraar het vertrouwde overzicht, maar krijgt er een bron van informatie bij met achtergrondartikelen, uitgebreide omschrijvingen en interviews.

Het magazine verschijnt in september, november, februari en mei. Het blad wordt uitgegeven onder redactie van BCB, in samenwerking met tientallen uitgeverijen en muziekdistributeurs, en zal in de christelijke boekhandel gratis verkrijgbaar zijn. De startoplage ligt naar verwachting tussen de 60.000 en 100.000 exemplaren. BCB hoopt met dit nieuwe initiatief de bij haar aangesloten uitgevers en boekhandels in staat te stellen de consument sterker te betrekken bij hun producten: meer beleving van christelijke boeken en muziek.

Bron: persbericht BCB

avatar van DvonGeem
‘”Denk erom,” had hij vaak met profetisch pendelende wijsvinger uitgeroepen, “lui-ui-uister naar Jean-Paul Franssens… roem is tijdelijk, vergetelheid eeuwig.” (…) En hij voegde er op ’t laatst steeds vaker aan toe: “Dus met het naleven van JPF zit het wel goed.”’ Aan die woorden denkt A.F.Th. van der Heijden terug als hij samen met fotograaf Klaas Koppe op de begraafplaats Zorgvlied het graf van zijn vriend Jean-Paul Franssens probeert te vinden. Vergeefs, mede omdat de schrijver ontbreekt op de viplijst van beroemde doden bij de receptiebalie.

Van der Heijden heeft het opgetekend in Voetstampwijnen zijn tandknarswijnen, zijn Requiem voor Jean-Paul Franssens, net verschenen bij Querido. Vandaag is het vijf jaar geleden dat Franssens (1938-2003) overleed. Vandaag ook wordt zijn literaire nalatenschap overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De nalatenschap bevat onder meer manuscripten, brieven, tekeningen en foto’s, en biedt een gedetailleerd beeld van zijn kunstenaarsbestaan en privéleven. Dat beeld wordt nog verder ingevuld door de Franssens-verzameling die de letterkundige Thijs Wierema tegelijkertijd aan de Bijzondere Collecties schenkt.

De beide verzamelingen zijn een aanvulling op de literaire verzamelingen die al bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam aanwezig zijn, waaronder die van Multatuli, Frederik van Eeden, Albert Verwey, Jacob Israël de Haan en de vorig jaar verworven nalatenschap van de junkiedichter Arie Visser. In totaal beheren de Bijzondere Collecties meer dan twaalf kilometer aan materiaal met zo’n duizend deelverzamelingen: al het bibliotheekmateriaal van vóór 1850, en uit de periode daarna alles wat uniek, zeldzaam of kostbaar is. Tot en met 23 november is er de tentoonstelling Atlas Maior. De wereld van Blaeu te zien.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
‘Je zou kunnen proberen erachter te komen wat kiezers beweegt, maar de politieke psychologie bloeit op dit moment niet erg. We weten heel weinig over het verband tussen wat mensen beleven, hun gevoelens, hun wrok en rancune, en de politieke positie die ze innemen. Daar wordt nauwelijks onderzoek naar gedaan, terwijl dat wel heel belangrijk zou zijn.’

‘Ik heb nooit de behoefte gevoeld om fictie te schrijven. Dat is niet mijn ding. Ik schrijf stukken over de werkelijkheid zoals ik denk dat die zich aan mij voordoet. Jammer genoeg is het genre van de docu-fiction, de reportage op de grens van fictie zoals die werd beoefend door Truman Capote, Tom Wolfe en Hunter Thompson, hier nooit doorgebroken. Bij ons jokken reporters wel eens, maar ze schrijven geen fictie.’

‘Alle geloven worden gebruikt als legitimering, als rechtvaardiging om de vrouw eronder te houden. Daarom zie je nu, ook bij de katholieken in Zuid-Amerika, een terugkeer naar de hele orthodoxe vormen van geloof. Dat heeft veel te maken met de opkomst van vrouwen wereldwijd.’

Dit zijn enkele van de uitspraken van Abram de Swaan, onlangs winnaar van de P.C. Hooftprijs, in het interview dat Iris Koppe met hem heeft op de zender Het Gesprek. Dat wordt vanavond om 19.30 uur uitgezonden in het programma Spraakmakers. Het is nu al te zien op de website van Het Gesprek. In het programma komt ook, in twee gedeelten, de video voorbij die Iris en Klaas Koppe voor Literatuurplein met De Swaan maakten.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
In het Museumcafé Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam wordt morgen, zoals elke laatste donderdag van de maand, van 17.00 tot 18.30 een Boekensalon georganiseerd. Bastiaan Bommeljé van boekhandel en uitgeverij Bijleveld in Utrecht zal een inleiding houden rond het thema ‘Bedreigingen en kansen van de boekhandel’. Aansluitend wordt een exemplaar van Het Amsterdamse boekhandelsboek van Hans van der Klis aangeboden aan Huib Schreurs, die vier maanden geleden met Kees de Groot Boekhandel Schreurs & De Groot op de Weteringschans opende.

Alle Amsterdamse boekhandels
Zeker in het perspectief van Amsterdam Wereldboekenstad is een complete gids van de Amsterdamse boekhandels onontbeerlijk, zo meende Van der Klis, tot voor kort redacteur van Boekblad. Een eerder overzicht, De boekhandels van Amsterdam van Clara Hillen uit 1984, was niet meer leverbaar en uiteraard ook niet meer actueel. In Het Amsterdamse boekhandelsboek, een uitgave van Bas Lubberhuizen, heeft hij nu alle boekhandels in Amsterdam en omstreken in kaart gebracht. Rond het Spui zijn alom bekende boekhandels als Athenaeum, American Bookstore, Selexyz Scheltema en de Kinderboekwinkel gevestigd, maar waar in Amsterdam vind je winkels die zijn gespecialiseerd in Japanse of Italiaanse literatuur, religie, muziek, wetenschap, kunstboeken of strips? In Het Amsterdamse boekhandelsboek vindt iedere lezer van nieuwe en antiquarische boeken via de trefwoorden- en boekhandelsregisters wat hij zoekt.

Driehonderd
Van der Klis bracht informatie over driehonderd boekhandels bij elkaar. Dat zijn er tweeënzestig minder dan Clara Hillen in 1984 kon presenteren. Toch kent de stad nog steeds een enorme verscheidenheid aan algemene en gespecialiseerde boekhandels. Daar komen de antiquariaten, tweedehandsboekhandels en boekenmarkten nog bij. Binnen de stadsgrenzen bevinden zich bovendien enkele gespecialiseerde webwinkels, de nieuwe generatie verzendboekhandels. Van alle winkels zijn de openingstijden, website en specialismen vermeld. Ook geeft Van der Klis een korte typering van alle zaken, de eigenaar(s) en hun geschiedenis. Het gidsdeel wordt voorafgegaan door een kleine geschiedenis van Amsterdam als boekhandelsstad.

Eerste exemplaar
Het boek, verschenen op 13 juni, werd twee dagen eerder gepresenteerd op de eerste dag van het internationale boekverkoperscongres in Amsterdam. Tijdens de officiële opening daarvan reikte NBb-voorzitter Dick Anbeek het eerste exemplaar uit aan Marieke Oomen, kinderboekverkoper in Amsterdam en bestuurslid van Amsterdam Wereldboekenstad.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Vorig jaar november werd bij een veiling in Londen 114.000 pond (circa 144.000 euro) betaald voor een zeldzame eerste druk van Wuthering Heights van Emily Brontë. Dat was meer dan het dubbele van de verwachte opbrengst. Antiquaar Robert Kirkman kocht het voor een niet bij name genoemde Britse verzamelaar van het werk van Brontë. Nog aanzienlijk meer telt een eveneens anonieme Britse koper neer voor een nog zeldzamer exemplaar van Emma van Jane Austen.

Het is een van de in totaal twaalf driedelige exemplaren die bestemd waren voor de auteur en voor de uitgever. Austen schonk het betreffende exemplaar aan haar vertrouwelinge Anne Sharp, de gouvernante van haar nicht Fanny Knight. De eveneens anonieme verkoper stamt uit een familie die de bezittingen van Sharp verwierf na haar dood. De verwachte opbrengst was 50.000 tot 70.000 pond. De koper ging tot het recordbedrag van 180.000 pond (227.500 euro).

In Emma, verschenen in 1816, manipuleert de verwende jongste dochter van een rijke weduwnaar de mensen om haar heen, onder wie haar vader en haar vroegere gouvernante. Als ze tot inkeer is gekomen, wint ze de liefde van de grootgrondbezitter Mr Knightley.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
De jeugdromans Leven overleven (1975) en Paultje, ze gaan weer vechten (1977) maakten in de jaren zeventig school. In het eerste verkent een jongen aan de hand van songteksten en gedichten zijn relatie tot anderen, in het tweede ontmoet een jongen een man die met zijn zoon in een concentratiekamp heeft gezeten. Ze maakten van Guy Laenen een trendsettend jeugdschrijver. Latere boeken hadden niet meer diezelfde uitstraling.

Door de correctionele rechtbank van Mechelen is Laenen, destijds ook producer bij de VRT, nu veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen en het bezit van kinderpornografie. Tussen 1978 en 2002 heeft hij vijfentwintig jongeren tussen elf en zestien jaar oud misbruikt. Onder het voorwendsel dat hij gevierde schrijvers of acteurs van hen zou maken, lokte hij ze mee naar zijn huis waar ze seksuele spelletjes met hem moesten spelen. Een slachtoffer (inmiddels 32) dat twintig jaar geleden werd misbruikt, getuigde daarover in de rechtbank. In 1973 was Laenen voor zedenfeiten met minderjarigen al veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Als leraar Nederlands aan het Klein Seminarie in Hoogstraten had hij veertien jongens misbruikt.

De aanklager had nu zeven jaar gevorderd, Laenens advocaat Ludo Kools had gepleit voor vrijspraak. ‘Niemand van die jongeren heeft dat toen als misbruik ervaren en ze zijn allemaal over de vloer blijven komen. Velen zijn nog altijd goede vrienden. Gie Laenen is geen seksuele pervert die alleen maar gericht is op de bevrediging van zijn behoeften. Was hij dat wel geweest, dan zouden die jongens nooit gezwegen hebben, want het waren geen doetjes. Het waren talentvolle, sterke karakters die zich niet lieten manipuleren,’ aldus de advocaat.

Laenens echtgenote die hem voor de rechtbank is blijven steunen, is veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk vanwege schuldig verzuim.

avatar van Dimara
Kun je voortaan een titel bij de berichten plaatsen? Dan is het wat overzichtelijker en ook duidelijker waar het bericht over gaat zonder dat je eerst het hele bericht moet doorlezen...

avatar van DvonGeem
Eerste twee Bundels Bommel uitgegeven.

Eiso, de zoon van Marten Toonder, en de kleinkinderen Milou en Irwin hebben gisteravond ten huize van De Bezige Bij de eerste twee delen van Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes aangeboden aan minister Ronald Plasterk. In zestig banden worden alle 177 verhalen van Heer Bommel en Tom Poes in een nieuwe editie uitgebracht. De illustraties worden opnieuw gedigitaliseerd en waar nodig gerestaureerd.

De boeken, in oblong-formaat, verschijnen telkens in het voorjaar en het najaar. Na tien jaar zal de serie, die tot stand komt onder auspiciën van de Stichting Het Toonder Auteursrecht, in samenwerking met NRC Handelsblad en De Bezige Bij, compleet zijn.

De eerste twee delen, Laat dat een les zijn en Een eenvoudig gebaar, zijn uitgebracht in een publiekseditie en een luxe editie. Van Laat dat een les zijn verschijnt volgende week bovendien eenmalig in een oplage van vierduizend exemplaren een editie op ware grootte, 38 x 30 cm.

De NPS brengt deze week een luisterboek uit met zeven hoorspelen uit de serie Bommel die momenteel wordt uitgezonden.

Tekst: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van psyche
psyche (crew)
Dimara schreef:
Kun je voortaan een titel bij de berichten plaatsen? Dan is het wat overzichtelijker en ook duidelijker waar het bericht over gaat zonder dat je eerst het hele bericht moet doorlezen...


DvonGeem schreef:
Eerste twee Bundels Bommel uitgegeven.


Nooit op het idee gekomen maar inderdaad prettiger zo, dankjewel.

avatar van Zelva
Bericht verplaatst naar Salman Rushdie

avatar van Zelva
Bericht verplaatst naar Cees Nooteboom

avatar van Zelva
Bericht verplaatst naar Anne Frank

avatar van DvonGeem
Grote Jan Wolkers-tentoonstelling in Leidse Lakenhal

Toon volledige afbeelding
Op zondag 19 oktober, exact een jaar na zijn dood, opent in Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden een grote tentoonstelling over Jan Wolkers (1926-2007). Wolkers was een homo universalis, een veelzijdig kunstenaar (beeldhouwer, schilder, schrijver) en een levensgenieter met een brede belangstelling voor geschiedenis, politiek en religie en met een grote liefde voor de natuur, jazz en sport. De expositie belicht het hele spectrum van zijn werk, met een accent op zijn beeldende kunst: tekeningen, schilderijen, beelden, vroeger en recenter niet eerder getoond werk, verrijkt met gedichten en fragmenten uit zijn literaire werk.

De tentoonstelling is opgezet in samenspel met de eigen collectie van De Lakenhal, het museum dat Wolkers vanaf zijn vroegste jeugd vaak bezocht. Het wereldberoemde Laatste Oordeel van Lucas van Leyden liet een onuitwisbare indruk achter op de verbeelding van de jonge Wolkers. Zijn biograaf, Onno Blom, treedt op als gastconservator en maakte voor De Lakenhal een keuze uit de omvangrijke Collectie Wolkers. Irma Boom, internationaal erkend om haar grafische vormgeving, tekent voor de typografie. Oud-museumdirecteur Rudi Fuchs adviseert over de opstelling van de werken van Wolkers in wisselwerking met collectiestukken van De Lakenhal.

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt Marszwart & titaanwit, een uitgebreid full colour boek over het beeldend werk van Wolkers, geschreven en samengesteld door Onno Blom en vormgegeven door Irma Boom. Parallel aan de tentoonstelling vindt in het Scheltema Complex, het culturele podium van De Lakenhal, een groot aantal activiteiten plaats rond de persoon Jan Wolkers. In films, fotografie, talkshows en wandelingen worden de vele facetten van zijn leven en werk nader belicht.

Verder wordt gedurende een jaar gewerkt aan een levend archief van Wolkers, een eigenzinnig en experimenteel e-project van Luna Maurer en Roel Wouters. In een duinpan worden hommages aan Wolkers gefilmd en vastgelegd in een interactief internetplatform.

De tentoonstelling is voor het publiek geopend van 21 oktober tot 15 februari 2009. Het volledige programma is vanaf medio september te vinden op www.lakenhal.nl.

Bron: persbericht De Lakenhal

avatar van Dimara
Zo is het beter DvonGeem

avatar van Micha
Dimara schreef:
Zo is het beter DvonGeemavatar van DvonGeem
Daar ben ik blij om Dimara.

avatar van aslan
mel schreef:
Castlefest 2008 in Lisse:
Op zaterdag 2 en zondag 3 augustus aanwezig in de tent van Pure Fantasy: auteurs Tisa Pescar, Thirza Meta en Mel Hartman om te signeren. Op vrijdag 1 augustus zijn auteurs Bavo Dhooge en Nico De Braeckeleer er.

avatar van DvonGeem
Deel oudste bijbelboek op het net

In april vorig jaar werd bericht dat de Codex Sinaiticus, het oudste bijbelboek ter wereld, integraal op internet zou worden gezet. Op initiatief van de British Library in Londen werken daartoe bibliotheken in vier landen samen. Naast de British Library zelf zijn dat de bibliotheek van de Universiteit Leipzig, de Russische Nationale Bibliotheek in Petersburg en de bibliotheek in het Sint Catharinaklooster in de Sinaï. Elk van die bibliotheken bezit een deel van de Codex. Waarom die ooit in vieren werd gesplitst, is overigens niet meer te achterhalen.

De integrale Codex Sinaiticus bestaat uit circa 350 bladen, tussen de jaren 330 en 350 geschreven op rundlederen perkament. Oorspronkelijk bevatte hij zowel het Oude als het Nieuwe Testament, beide in het Grieks. Van het Oude Testament zijn slechts enkele delen bewaard gebleven. In opdracht van de Russische tsaar Alexander II die ervan overtuigd was dat er in het Sint Catharinaklooster in de Sinai nog bijbelse handschriften te vinden waren, werd de Codex daar in 1859 gevonden door de Duitse theoloog en bijbelwetenschapper Konstantin von Tischendorf (1815-1874) van de Universiteit van Leipzig.

Het proces van digitalisering is inmiddels zover dat die universiteit heeft aangekondigd dat het eerste deel van de Codex vanaf donderdag op het net te lezen is. Naar verwachting komen de andere delen daar in de loop van 2009 ter beschikking.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
J.K. Rowling meestverdienende beroemdheid in 2007

Een Britse auteur die in één jaar meer heeft verdiend dan welke Amerikaanse filmster, presentator, golfer, tennisser of model dan ook. Het blijft iets uitzonderlijks, zelfs als het gaat om J.K. Rowling. In 2007, het jaar waarin het laatste deel van haar Potter-cyclus verscheen, verdiende zij het nauwelijks te bevatten bedrag van 300 miljoen dollar (circa 190,5 miljoen euro). Van Harry Potter and the Deathly Hallows werden na verschijnen in juli wereldwijd 44 miljoen exemplaren verkocht. De verkoop van alle delen samen is inmiddels opgelopen tot 375 miljoen exemplaren.

Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft dat bekendgemaakt in zijn jaarlijkse ‘Celebrity Top 100’, waarin Oprah Winfrey overall nog wel aan de leiding gaat. Met 275 miljoen dollar legde ze het vorig jaar dus wel af tegen Rowling. Een andere auteur die vorig jaar goed boerde, is Ken Follett. Zijn boek Pillars of the Earth uit 1989 werd een megaseller nadat Oprah het in haar show had aanbevolen. Hij zag zijn bankrekening met 20 miljoen dollar groeien.

Dat is nog altijd 30 miljoen dollar minder dan James Patterson, 25 miljoen minder dan Stephen King en 15 miljoen minder dan Tom Clancy, in 2007 de andere grootverdieners onder de schrijvers, zij het ver in de schaduw van Rowling. De hele huiveringwekkende Top 100 is te vinden op de website van Forbes.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Fundamenten oudste Shakespeare-theater gevonden

Bij graafwerkzaamheden voor de bouw van een nieuw theater in Shoreditch, in het oosten van Londen, zijn de fundamenten gevonden van de schouwburg waar in de jaren negentig van de zestiende eeuw stukken als Romeo and Juliet, Richard III, A Midsummer Night’s Dream en The Merchant Of Venice voor het eerst werden opgevoerd. Archeologen van het Museum of London hebben bevestigd dat het inderdaad om The Theatre gaat, waarvan het bestaan al bekend was, maar waarvan nog nooit iets was teruggevonden. Er zijn ook geen afbeeldingen van bekend.

William Shakespeare voerde er zijn stukken op met het gezelschap The Lord Chamberlain’s Men, waarvan hij ook zelf als acteur deel uitmaakte. Na onenigheid over de huur werd The Theatre in 1599 afgebroken. Met het hout ervan werd bij de Thames The Globe gebouwd, het theater dat vervolgens de thuisbasis van Shakespeare werd.

De restanten van The Theatre blijven bewaard bij de bouw van de nieuwe schouwburg op die plek. Jeff Kelly van de Tower Theatre Company noemde het een geweldige bron van inspiratie dat de stukken van Shakespeare er voor het eerst werden opgevoerd.

Tekst: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Tweede editie Manuscripta op 7 en 8 september

De tweede editie van Manuscripta, de feestelijke opening van het boekenseizoen, vindt zondag 7 en maandag 8 september plaats. Net als vorig jaar is Manuscripta in het eerste weekend van september op het Westergasterrein dé ontmoetingsplek voor iedereen uit het boekenvak. Op de zondag is het publiek ook welkom. Meer dan honderd Nederlandse uitgevers presenteren de nieuwe titels van het komende seizoen. Verspreid over de gebouwen van de Westergasfabriek worden boekpresentaties, podiumprogramma’s, interviews met bekende en debuterende auteurs, signeersessies, literaire strips, exclusieve previews van boekverfilmingen en bijzondere buitenacts geprogrammeerd.

Het programma voor de diverse podia is zo goed als rond. Enkele namen van auteurs die hun in het najaar te verschijnen boek op Manuscripta zullen presenteren zijn: Jan, Jan en Bas Blokker, met het boek dat de ‘Nederlandse geschiedenis in 12 moorden’ beschrijft, de 80-jarige Simon Vinkenoog, gevierd jeugdboekenschrijfster Francine Oomen, romancier en essayist Joost Zwagerman, Charles Groenhuijsen over de Amerikaanse verkiezingen, Bart Chabot en Pierre Wind over nut en noodzaak van het snacken, Thomas Lepeltak, alias Stan Huygens, met tips om rijk te worden en Henk Schiffmacher over zijn encyclopedische werk over tatoeages. Daarnaast ook: Mensje van Keulen, Lieve Joris, Marc de Hond, Aaf Brandt Corstius, mr. Frank Visser, Leon Verdonschot, Beau van Erven Dorens, Paul van Loon en Dikkie Dik over het allereerste Dikkie Dik-puzzelboek.

Meer programmagegevens worden de komende weken bekendgemaakt. Een toegangsbewijs voor Manuscripta kost €10,- en is te bestellen via de website van Manuscripta.

Bron: persbericht CPNB

avatar van DvonGeem
Toneelstuk naar gedicht van Mahmoud Darwish op Edinburgh Festival

Vandaag en de komende drie dagen speelt het Palestinian National Theatre op het Edinburgh International Festival het stuk Jidariyya, een bewerking door Khalifa Natour van een van een gedicht van Mahmoud Darwish. Een dichter die een hartoperatie heeft ondergaan, wordt daarin bestormd door herinneringen die hem confronteren met zijn leven, zijn schrijverschap en zijn sterfelijkheid. Hij mijmert over de gedichten die hij níet schreef, over zijn eerste liefde, zijn dromen en alle ervaringen die zijn persoonlijkheid en zijn cultuur hebben gevormd.

De Palestijnse dichter Mahmoud Darwish die al geruime tijd leed aan hartklachten, stierf zaterdag na een operatie. Gisteren is hij in Ramallah met de hoogste eer begraven. ‘Zijn dood is voor ons als gezelschap een groot verlies,’ zei Amir Zuabi, artistiek leider van Palestinian National Theatre. ‘Het is bizar om juist nu Jidariyya op te voeren, dat gaat over een dialoog met de dood. Hij leeft voort in zijn woorden. Zijn geest en zijn edelmoedigheid zullen niet worden vergeten.’

Het stuk is geprogrammeerd in het kader van het thema van het festival. Dat is dit jaar ‘Acteurs zonder grenzen’.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Dichtersfestival Frjemde kusten met onder anderen Tsead Bruinja

Leeuwarden is vandaag the place to be. Op de eerste zaterdag van het Frysk Festival gonst het er van zonsopgang tot middernacht van de gedichten. De stad heeft een sterke band met poëzie, onder meer door de dichter en scheepsarts J. Slauerhoff (1898-1938). De reizen die hij naar verre en vreemde kusten maakte, lopen als een rode draad door het internationale poëziefestival. Dat ontleent zijn naam, Frjemde kusten, aan een gedicht van een andere dichter die met Leeuwarden is verbonden: Tsjêbbe Hettinga, in wiens werk de zee ook een voorname rol speelt. Zowel ’s ochtends vroeg als ’s avonds laat zijn er voorstellingen rond zijn poëzie. Zo brengt Nynke Laverman op de grote finale ’s avonds een muzikale versie van zijn ‘Frjemde kusten’.

Op die finale in de Prinsentuin treden veel dichters uit binnen- en buitenland op, onder wie de Zuid-Afrikaan Breyten Breytenbach, de IJslander Sigurbjörg Thrastardottir, Gerrit Komrij, Elmar Kuiper en Albertina Soepboer. Kader Abdolah vertelt over zijn relatie met Slauerhoff. Overdag is Frjemde kusten ook te beluisteren op de grachten van Leeuwarden. Dan varen er verscheidene pramen en fluisterboten met dichters aan boord. Een van die dichters is Tsead Bruinja, van wie onlangs bij Cossee De geboorte van het zwarte paard is verschenen.

Deze tweetalige bloemlezing bevat een eigen keuze uit zijn vier Friese bundels, door hemzelf vertaald en bewerkt. Nadat hij ook drie Nederlandse bundels had gepubliceerd, had hij gedacht geen poëzie in het Fries meer te zullen schrijven. Door het werken aan De geboorte van het zwarte paard is hij daar toch weer mee begonnen, zoals hij vertelt in het interview dat Iris en Klaas Koppe voor Literatuurplein met hem maakten. De video daarvan is te zien op de auteurspagina van Bruinja.

Tekst; Jef van Gool / Literatuurplein

Gast
geplaatst: vandaag om 04:59 uur

geplaatst: vandaag om 04:59 uur

Let op: In verband met copyright is het op BoekMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.