menu

Boeken / Nieuws / Boekennieuws

zoeken in:
avatar van Prowisorio
Uitverkoop bij Selexyz: Duizenden boeken in tranen van 14 tot en met 16 februari.

avatar van psyche
psyche (crew)
Grovonion2 schreef:
dat boek van Mel (met het eerste beginnen)

want Droomloos is een vervolg op De Fantasiejagers.

avatar van Micha
psyche schreef:
(quote)

want Droomloos is een vervolg op De Fantasiejagers.


Daar ga ik binnenkort aan beginnen

avatar van DvonGeem
De gezonde roker van Theo van Gogh, De interviewer en de schrijvers van Ischa Meijer, De Rasoel-Komrij affaire : een geval van elite-racisme van T.A. van Dijk, De doodskunstenaar : de anatomische lessen van Frederik Ruysch van Luuc Kooijmans, Marcel Minnaert astrofysicus 1893-1970 : de rok van het universum van Leo Molenaar… Het zijn vijf van negen boeken uit de jaren 2003 en 2004 die zijn c.q. worden opgenomen in de Basisbibliotheek van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Ze geven meteen een goed idee van de opzet van de Basisbibliotheek. Daarin worden de teksten van de belangrijkste en meest spraakmakende boeken uit de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis, van Eneide van Heinric van Veldeke uit (circa) 1180 tot De memoires van Wilfried Martens uit 2006, online gezet. De opname van teksten uit de literaire canon van de vorige eeuw is overigens beperkt omdat op vele daarvan nog copyright rust.

In totaal gaat het om duizend teksten die zijn gekozen door een commissie onder leiding van SCP-directeur Paul Schnabel. Daaronder zowel invloedrijke literaire teksten (iets minder dan eenderde van het totaal) als naslagwerken, populaire liedbundels, vlugschriften, dagboeken, brieven, toespraken, kookboeken, autobiografieën, schoolboeken en werken van sterrenkundigen en fysici. De commissie heeft er in haar selectie naar gestreefd zoveel mogelijk verschillende onderdelen van het maatschappelijke en culturele leven door de eeuwen heen te bestrijken: geboren worden, opgroeien, schoolgaan, verliefdheid, seks, werken, carrière maken, reizen, tv-kijken, geloof, handel, techniek, natuurwetenschap, denken over politiek en samenleving.

Naar schatting is ongeveer 1% van de gedrukte Nederlandse cultuurgeschiedenis in de Basisbibliotheek opgenomen. ‘Het project is te groot om een canon te zijn; het is wel een poging om de rijkdom, verscheidenheid en ook de verwevenheid van de Nederlandse cultuur in één blik te vangen. Met alle relativering die daar bij hoort.’ De definitieve keuze is gisteren in Leiden bekendgemaakt. Naar aanleiding daarvan wijdt NRC Handelsblad vandaag een bijlage van acht pagina’s aan de Basisbibliotheek. De lijst van duizend sleutelteksten wordt daarin integraal afgedrukt.

De Basisbibliotheek is een integraal onderdeel van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, gevestigd te Leiden. De DBNL wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie. Voor het project Basisbibliotheek ontving de DBNL een eenmalige subsidie van het Ministerie van OC&W.

avatar van Grovonion2
Dit weekend weer boekenfestijn, deze keer in Maastricht (MEC).

avatar van DvonGeem
Tim Krabbé is de schrijver van het 74ste Boekenweekgeschenk. Hij treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Hella S. Haasse, Remco Campert, Hugo Claus, Cees Nooteboom, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Jan Wolkers en Bernlef. Het motto van de Boekenweek 2009 is TJIELP TJIELP - De literaire zoo. Centraal staat het dier in de letteren. De Boekenweek 2009 wordt gehouden van 11 maart t/m 21 maart. Ook in 2009 is NS hoofdsponsor.

Tim Krabbé (Amsterdam, 1943) debuteerde in 1967 met de roman De werkelijke moord op Kitty Duisenberg. Hij maakte wereldwijd faam als auteur van Het gouden ei, dat werd verfilmd als Spoorloos. Zijn werk werd vertaald in achttien talen. Andere bekende romans van hem zijn De grot, Vertraging en Kathy’s dochter. Tim Krabbé heeft twee grote passies: schaken en wielrennen. Zijn boek De renner (1978) beleefde onlangs de 21ste druk. In 2007 verscheen zijn meest recente roman Marte Jacobs (Prometheus).

Het motto TJIELP TJIELP is ontleend aan ‘De mus’ (1954), een gedicht van Jan Hanlo. Hij is een van de vele literaire schrijvers die een gedicht of een verhaal hebben gewijd aan het dier. Andere voorbeelden zijn Dagboek van een poes van Remco Campert en Mijn leven met Tikker van Jan Siebelink en Het complete Rekelboek van Koos van Zomeren, over hun honden. Bijzondere non-fictieboeken over het dier zijn onder meer Chimpanseepolitiek van de internationaal geroemde psycholoog Frans de Waal, nagenoeg het hele oeuvre van bioloog Midas Dekkers en de AKO-Literatuurprijsnominatie 1995 Darwins hofvijver van bioloog Tijs Goldschmidt. Nederlandse auteurs zijn daarnaast vaak actief bij initiatieven ter verbetering van het lot van dieren, zoals Maarten ’t Hart, Mensje van Keulen, Kees van Kooten en Charlotte Mutsaers.

avatar van DvonGeem
Het dagblad Het Parool heeft een transformatie ondergaan: een nieuw duidelijk lettertype, een andere indeling, nieuwe bijlagen en twaalf extra columnisten, onder wie Jonathan van het Reve en A.F.Th. van der Heijden (foto). De laatste zal hiervoor moeten overstappen van de typemachine naar de computer. Wáár het blad zich graag wil bevinden, komt duidelijk naar voren in de ondertitel. Die is veranderd in De krant van Amsterdam.

Voor literatuurliefhebbers verdwijnt de aparte bijlage op de donderdag, waarin elke week zes pagina’s beschikbaar waren voor boeken. Daarvoor in de plaats komt een algemene kunst- en cultuurbijlage op de woensdag, met vier pagina’s over schrijvers en boeken. De PS van woensdag wordt geopend met een reportage. Die zou over een schrijver kunnen gaan, maar kan ook film, toneel, architectuur of beeldende kunst als onderwerp hebben.

Daarop volgen een fotoportret, twee pagina’s met interviews (woensdag aanstaande met Wouter van Oorschot), een profiel (woensdag over jodelen), dan vier pagina’s film, vier pagina’s boeken en twee met muziek. Optisch gezien lijkt dit een teruggang. Het tegenovergestelde is het geval. De redactie heeft besloten om van Kunst en Media een van de belangrijkste pijlers te maken van de krant. Naast het Amsterdamse nieuws worden er onder leiding van chef Ronald Ockhuijsen vijf pagina’s mee gevuld. Terwijl er in de andere bladen steeds minder aandacht is voor boeken, zal er dus in Het Parool juist meer ruimte zijn, zij het verspreid over de week. Hulde hiervoor!

De enige pagina die stoort, is de strippagina achterop de PS. De briljante Hein de Kort verwoordt het met zijn Piet-en-Riet-voor-de-buiscartoon het best. Een man staat naast het echtelijk bed, met zijn vrouw erin. Hij vraagt of hij aan haar kant mag liggen. Zij antwoordt: ‘Gras is groen, regen is nat. Wij gaan nooit tussen andere strips staan. En jij mag nooit aan deze kant.’ Met het plaatsen van de strips op de buitenzijde lijkt men tegemoet te komen aan de wens voor meer ‘beeld’. Dat nemen we er op de koop toe maar bij.

avatar van DvonGeem
Stien Amende was de eerste aan wie (toen nog) Gerard Kornelis van het Reve een keuze uit zijn gedichten heeft gegeven. Net als hij kwam zij uit een communistisch milieu. Als bevriende partijgenoten kwamen de Van het Reve’s en de Amende’s bij elkaar over de vloer. Op het Vossius Gymnasium zat zij drie klassen lager dan hij. Ze was weliswaar even oud, maar had eerst een Mulo-opleiding gevolgd. Ze koesterde alleen vriendschappelijke gevoelens voor hem en ging dan ook niet in op een schriftelijk huwelijksaanzoek dat hij haar deed.

Dat huwelijksaanzoek had ze niet bewaard, wel (in een doos met dierbare spullen) het schriftje met gedichten dat hij haar in 1940 gaf. Tien versjes van Gerard Cornelis van het Reve aan Christina Amende, Maart 1940 staat op het titelblad daarvan. In de inleiding van de bij Conserve in 1999 verschenen editie van Terugkeer beschrijft Tom Rooduijn het aldus: ‘Het omslag wordt gevormd door de groene kaft van een schoolschrift, het etiket eraf gescheurd, waarin een twaalftal gelinieerde blaadjes is vervat. Eén roestige paperclip linksboven houdt het vergeelde papier tezamen, aan een roestafdruk aan de onderzijde is te zien dat het er ooit twee waren.’ Vijf van de tien gedichten daarin nam Reve op in Terugkeer, het bundeltje dat hij in datzelfde jaar 1940 liet drukken in vijftig exemplaren (waarvan er slechts twee bewaard zijn gebleven). Vier gedichten kregen in 1981 een plaats in Archief Reve. Eén gedicht, ‘Stad aan de Zuiderzee’, werd nog niet gepubliceerd.

Een jaar na het overlijden van Christina Amende-Nowack, zoals ze voluit heette, wordt het unieke bundeltje door haar zonen te koop aangeboden. Bij het Leidse antiquariaat AioloZ, van oudsher gespecialiseerd in Reviana, is het sinds gisteren (de tweede sterfdag van Reve) te koop. De verwachte opbrengst is 35.000 euro.

avatar van DvonGeem
Prinses Laurentien der Nederlanden houdt maandag 14 april in Parijs een toespraak bij de internationale start van Amsterdam Wereldboekenstad 2008. Amsterdam is door UNESCO uitgeroepen tot Wereldboekenstad 2008. De presentatie vindt plaats in het hoofdkwartier van UNESCO. De Prinses is beschermvrouwe van Amsterdam Wereldboekenstad.

Amsterdam is door UNESCO uitgeroepen tot Wereldboekenstad 2008. Sinds 2001 krijgt elk jaar een stad de titel World Book Capital en het verzoek een jaar lang het boek en het lezen intensief te promoten. Het jaar begint op 23 april 2008, World Book and Copyright Day en eindigt 22 april 2009. Amsterdam volgt de Colombiaanse hoofdstad Bogotá op. Amsterdam profileert zich dit jaar internationaal als boekenstad en vrijplaats van het woord. Thema van Amsterdam Wereldboekenstad is Open Book, Open Mind (Een Open Boek, een Open Geest).

Prinses Laurentien zal spreken over het wereldwijde belang van geletterdheid en de bestrijding van laaggeletterdheid. Zij zal UNESCO-landen vragen mee te werken aan het Amsterdam Initiatief tegen Laaggeletterdheid. Dit is een initiatief van Amsterdam Wereldboekenstad om voorbeelden te verzamelen van innovatieve methodes om te leren lezen en die naast het formele onderwijs ter beschikking te stellen. Deze goede voorbeelden kunnen in de loop der jaren worden vernieuwd en uitgebreid.

Amsterdam Wereldboekenstad wil dit bereiken met internationale partners, waaronder Stichting Lezen & Schrijven waarvan de Prinses oprichter en voorzitter is, Tata Consultancy Services Netherlands en de Nationale Unesco Commissie. Eind april 2009, bij het slot van Amsterdam Wereldboekenstad, zullen de eerste resultaten openbaar worden gemaakt en zal de volgende Wereldboekenstad worden opgeroepen het initiatief tegen laaggeletterdheid voort te zetten.

avatar van DvonGeem
Sinds 2006 hebben de leeskringen in Nederland en Vlaanderen een eigen prijs, in 2006 gewonnen door Khaled Hosseini met De vliegeraar en in 2007 door Stefan Brijs met De engelenmaker. Deze boek-delenprijs, die jaarlijks in november wordt uitgereikt op het Lezersfeest in de bibliotheek van Rotterdam, is een project van Biblion Uitgeverij, het Lezersfeest en het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken. Het initiatief is genomen door de redactie van boek-delen, het Nederlands-Vlaamse kwartaalblad voor lezers en leeskringen. Dat geeft verder een reeks essaybundels uit, waarvan net het tweede deel is verschenen.

Boek-delen essays is een reeks essaybundels over hedendaagse Nederlandstalige auteurs, bestemd voor leden en begeleiders van leeskringen, voor studenten en verder voor ieder die in de Nederlandse literatuur is geïnteresseerd. Elke aflevering bevat vier tot zes kritische bijdragen, geschreven door kenners van het werk van de betreffende auteurs. Het tweede deel bevat bijdragen over Esther Gerritsen, Rascha Peper, Jan Siebelink, Tommy Wieringa en Henk van Woerden. Bij de artikelen zijn portretten geplaatst van fotograaf Klaas Koppe. In het nog verkrijgbare eerste deel zijn essays te vinden over Remco Campert, Mensje van Keulen, Tomas Lieske, Doeschka Meijsing, Manon Uphoff en Joost Zwagerman.

Een ander initiatief van boek-delen is een speciale abonneeservice voor leeskringen, waarmee in september 2007 als proef is begonnen. Nu die proef succesvol is verlopen, is besloten de service te continueren. Leeskringen met een abonnement op boek-delen kunnen documentatiemateriaal bestellen over auteurs en boeken, waarbij ze de keuze hebben uit een bestand van inmiddels zo’n tweehonderd beschikbare dossiers. Vorige maand is het aanbod uitgebreid met een veertigtal nieuwe dossiers.

avatar van DvonGeem
Op een persconferentie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam is vandaag het jaarprogramma bekendgemaakt van Amsterdam Wereldboekenstad. Gedurende het hele jaar (23 april 2008 tot en met 22 april 2009) staan er allerlei evenementen gepland rond het centrale thema ‘Een open boek, een open geest’. Het programma is heel divers. Zo is op de openingsdag een voorleesmarathon voor jong en oud die zich uitspreidt over heel Amsterdam.

Later in april is er een meezingprogramma voor kinderen rond Annie M.G. Schmidt. In oktober wordt voor kinderen de Kinderboekenstad georganiseerd. Zoals eerder bekendgemaakt, wordt op 18 mei de grootste boekenmarkt ter wereld georganiseerd, waarmee er een gooi gedaan wordt naar het Guinness Book of Records. In de zomermaanden is er een speciaal programma onder de titel Poëzie in het Park, dat elk Amsterdams stadspark aandoet. Ook de Stadsspelen hebben dit jaar een speciale component rond Wereldboekenstad: de finale ‘Verhalen vertellen’ wordt gehouden op 22 juni tijdens AmsterdamDag.

De literatuurliefhebbers pur sang komen ook aan hun trekken. Het gehele jaar door zijn er lezingen, presentaties en symposia met bekende schrijvers als David Grossman, Nelleke Noordervliet, Kader Abdolah, Naema Tahir, Breyten Breytenbach en György Konrád.

‘Amsterdam Wereldboekenstad wordt een jaar vol met verrassende events op gebied van boeken en lezen. We zijn er erg trots op dat we deze titel in de wacht hebben kunnen slepen en kijken erg uit naar volgende week, als de officiële opening plaatsvindt in de Westerkerk in Amsterdam,’ aldus Lidy klein Gunnewiek, directeur van Amsterdam Wereldboekenstad.

avatar van DvonGeem
Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie verhoogt het geldbedrag dat hoort bij de Prijs der Nederlandse Letteren tot 40.000 euro. Daarnaast wordt 20.000 euro besteed aan activiteiten ter promotie van de laureaat en zijn werk. De laureaat ontving tot nu toe 16.000 euro. De auteur aan wie de Prijs in 2007 werd toegekend, Jeroen Brouwers, had hem aanvankelijk aanvaard, maar weigerde hem uiteindelijk te ontvangen, omdat het bedrag naar zijn mening niet in overeenstemming was met het prestige van de onderscheiding. Het Comité van Ministers heeft de kwestie voorgelegd aan de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Die adviseerde het budget voor de Prijs te herverdelen.

Het Comité van Ministers heeft het reglement van de Prijs nu aangepast. Het is zonder verwijl van kracht. De volgende Prijs wordt in 2009 volgens de nieuwe regels toegekend.

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt driejaarlijks toegekend door de Nederlandse Taalunie. Het is een onderscheiding voor Nederlandstalige auteurs van oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundig werk. De Prijs werd ingesteld in 1956. Recente laureaten waren Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Christine D’Haen, Harry Mulisch, Paul de Wispelaere en Gerard Reve. De laatste keer ontving Hella S. Haasse de prijs uit handen van koningin Beatrix. Dat was in 2004.

avatar van Agaath95
DvonGeem schreef:
Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie verhoogt het geldbedrag dat hoort bij de Prijs der Nederlandse Letteren tot 40.000 euro. Daarnaast wordt 20.000 euro besteed aan activiteiten ter promotie van de laureaat en zijn werk. De laureaat ontving tot nu toe 16.000 euro. De auteur aan wie de Prijs in 2007 werd toegekend, Jeroen Brouwers, had hem aanvankelijk aanvaard, maar weigerde hem uiteindelijk te ontvangen, omdat het bedrag naar zijn mening niet in overeenstemming was met het prestige van de onderscheiding.

Heeft die arrogante zeikerd toch nog z'n zin gekregen. Ik denk alleen niet dat ze hem nog een tweede keer zullen nomineren.

avatar van DvonGeem
Tja. Brouwers is een goed schrijver alleen door die geld affaire heeft hij een niet echt goede indruk achtergelaten. Maar wie weet wint hij de Libris literatuur prijs waarvoor hij genomineerd is en waarop hij grote kans maakt. Deze geldprijs ligt veel hoger. Ik dacht iets van 50.000 euro. Zal hij hiermee wel genoegen nemen?

avatar van Zelva
DvonGeem schreef:
Het Comité van Ministers heeft de kwestie voorgelegd aan de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Die adviseerde het budget voor de Prijs te herverdelen.


Geen nieuw geld, maar ten koste van andere dingen. Brouwers.

avatar van DvonGeem
‘Voorheen uitgeefster, heden barones, weldra zalig en vervolgens heilig verklaard.’ Dat schreef Jeroen Brouwers over Angèle Manteau toen haar in 2003 de Gouden Penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten werd uitgereikt. Zij kreeg het eerbewijs omdat ze volgens de Academie ‘de belangrijkste literaire uitgeefster van de 20ste eeuw is en met haar uitgeverscapaciteiten onmiskenbaar haar stempel heeft gedrukt op de Vlaamse literatuurgeschiedenis’.

Dertig nieuwe boeken per jaar
Zij werd in 1911 in Dinant geboren en richtte, nadat ze in Brussel enige jaren scheikunde had gestudeerd, in 1932 de importhandel Manteau en in 1938 de uitgeverij Manteau op. Haar liefde voor het Nederlands en de Vlaamse literatuur was onder meer ingegeven door het contact met de Nederlandse literator Jan Greshoff, bij wie ze als student op kamers woonde. Via hem ontmoette ze schrijvers als Willem Elsschot en Maurice Roelants.

Tussen 1940 en 1970 publiceerde ze gemiddeld dertig nieuwe boeken per jaar, naast een groot aantal herdrukken. Daarbij waren niet alleen de werken van alle belangrijke Vlaamse auteurs maar ook vertalingen van buitenlandse literatuur.

Warme, literaire sfeer
Ze gaf de vroege werken uit van Louis Paul Boon (wiens De voorstad groeit in 1942 werd bekroond met de mede door haar in het leven geroepen Leo J. Krijnprijs), Hugo Claus (die in 1950 diezelfde prijs kreeg voor De Metsiers), Johan Daisne, Hubert Lampo en Piet van Aken. Ook de Vlaamse auteurs van de volgende generatie als Ward Ruyslinck, Jef Geeraerts en Jos Vandeloo (die bij de uitgeverij vanaf 1954 haar rechterhand was) gaven hun werk bij Manteau uit.

‘Je moet het maar doen, als piepjonge Franstalige vrouw in de jaren dertig een Vlaams uitgevershuis uit de grond stampen. En natuurlijk, het is geen publiek geheim dat ze geen boeken uitgaf om haar auteurs plezier te doen. Ze gaf uit omdat ze een verfijnde zakenvrouw was en een bijzonder goede neus voor literair succes had… Ondanks haar commerciële neus hing er bij Manteau een warme, literaire sfeer.’ Aldus Vandeloo in het gesprek met hem dat Margot Vanderstraeten opnam in Schrijvers gaan niet dood.

Uitgever in Nederland
In de jaren zeventig verkocht Manteau de uitgeverij en vertrok naar Amsterdam, waar ze uitgever werd bij Elsevier. In 1983 richtte ze met Wim Hazeu, eerder haar collega bij Elsevier, de uitgeverij Houtekiet op. In 1998 plaatste ze een groot deel van haar literaire archief niet bij het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen, het huidige AMVC Letterenhuis, maar bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Twee jaar later werden haar teksten en lezingen over het boekenvak gebundeld in Ja, maar mevrouw, deze schrijven Nederlands. Ze overleed vanochtend vroeg, 97 jaar oud, in een ziekenhuis in Aalst, de stad van Boon waar ze al geruime tijd woonde.

Vetes
Ze is ook het middelpunt van vele vetes en polemieken geweest. Zo raakte ze gebrouilleerd met Greta Seghers, al aanvaardde die voor de biografie Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau (1992) volgens Jeroen Brouwers ‘al te kritiekloos en klakkeloos alle verzinsels van de barones als onbespoten waarheid’. In De schemer daalt (Feuilletons 7) haalt Brouwers (die in 1964 als redacteur bij Manteau in dienst trad) in enkele pagina’s de ‘mythes’ over Manteau onderuit. ‘Mijn verbijstering is totaal ,’ schreef hij over de kenschets van haar verdiensten door de KVABWK.

Zes boeken van Boon (waaronder De Kapellekensbaan) en werk van Claus zou ze hebben geweigerd. Voor haar schrijvers had ze niet alleen geen interesse, onder haar verantwoordelijkheid zou een aantal van hen zelfs financieel zijn opgelicht. Door het consequent laten vernederlandsen en herschrijven van het door haar uitgegeven proza van Vlaamse auteurs zou ze decennialang de Vlaamse literatuur ernstig hebben vervalst. Haar ‘stempel’ op de Vlaamse letteren is volgens Brouwers ‘vervalsing, diefstal, leugens, poenzucht, verdachte geheimzinnigheid’. In onder meer Stoffer & blik : herinneringen aan een periode (1964-1970) (2004) heeft hij uitgebreider over haar geschreven.

avatar van DvonGeem
Schrijver en columnist Bas Heijne heeft de uitnodiging geaccepteerd om de 21ste editie van Zomergasten te presenteren, zo heeft de VPRO vandaag bekendgemaakt. In een reactie noemde hij Zomergasten een Hollands instituut. ‘De kans om een zomer lang mensen die ertoe doen gedurende drie uur ongegeneerd alles te kunnen vragen aan de hand van favoriete televisiebeelden, mag ik niet laten lopen. En wanneer de kijker eind augustus denkt, Nederland is zo’n dwaas land nog niet, ben ik dik tevreden.’

In de periode van 27 juli tot en met 31 augustus ontvangt hij zes Zomergasten. Na afloop van elke uitzending wordt een keuzefilm van de gast vertoond. Wie zijn gasten zijn, maakt de VPRO begin juli bekend. Voorgaande edities van Zomergasten werden gepresenteerd door Peter van Ingen (1988 t/m 1995), Freek de Jonge (1996), Wim T. Schippers (1997), Hanneke Groenteman (1998), Adriaan van Dis (1999 t/m 2002), Joost Zwagerman (2003 en 2004), Connie Palmen (2005), Joris Luyendijk (2006 en 2007).

De in 1960 geboren Bas Heijne is redacteur van NRC Handelsblad, waarin hij een veelgelezen en -besproken column verzorgt. Daarnaast schrijft hij essays en interviewt hij internationale schrijvers en denkers. In zijn interviews weet hij journalistieke nieuwsgierigheid te combineren met kennis van zaken en een scherp oog voor details. Met zijn essaybundel De wijde wereld (2000) werd hij genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en voor de bundel Hollandse toestanden ontving hij in 2005 de Henriette Roland Holst-prijs. Zijn meest recente boek is Onredelijkheid (2007), een essay over de nieuwe behoefte aan identiteit die Nederland in zijn greep heeft. Ook schreef hij de romans Laatste woorden (1983) en Suez (1992).

Bron: Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Schrijvers als Atte Jongstra, Paul van der Velde en Ingrid Hoogervorst, vertalers als Rob Gerritsen, Riet de Jong-Goossens en Gerda Meijerink, minister van staat Hans van Mierlo en medewerkers en klanten van boekhandels, bibliotheken, musea en hotels: zij allen lezen vandaag voor uit hun eigen of hun favoriete boeken. De aftrap voor deze voorleesmarathon die heel Amsterdam doet gonzen van de verhalen en die tot het begin van de avond duurt, is om negen uur gegeven door Kluun. De meest opmerkelijke van de meer dan vijftig voorleessessies is die om vijf uur in antiquariaat Fenix in de Frans Halsstraat. Daar lezen Robbert Jan Henkes en Erik Bindervoet voor uit hun vertaling van Finnegans Wake van James Joyce. Over dat boek is wel beweerd dat het niet te lezen is en dat je de tekst alleen kunt doorgronden door hem te horen. Een mooie gelegenheid om dat eens uit te proberen.

Een open boek, een open geest
De voorleesmarathon is een van de vele evenementen in het kader van Amsterdam Wereldboekenstad (AWBS). Vanaf vandaag, World Book and Copyright Day, tot en met 22 april 2009 mag Amsterdam zich van de Unesco de wereldhoofdstad van het boek noemen. De stad, van oudsher een vrijplaats voor schrijvers en drukkers en voorzien van een fijnmazig net van bibliotheken, boekhandels en antiquariaten en rijk aan uitgeefhuizen, heeft het jaar het thema ‘Een open boek, een open geest’ gegeven. Daarmee wil zij nadrukkelijk ook de dialoog rond de vrijheid van meningsuiting stimuleren.

Het Vrije Woord
De officiële opening van AWBS is vanavond in de Westerkerk. Naast hoogwaardigheidsbekleders als prinses Laurentien, minister Ronald Plasterk en burgemeester Job Cohen voert de Israëlische schrijver David Grossman er het woord. (Meer over Grossman in LiTTerair van vandaag). Hij is ook een van de deelnemers aan het Internationaal Literatuurfestival Het Vrije Woord dat van donderdag tot en met zondag door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en de Literaire Podia Amsterdam wordt georganiseerd in de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, een van de centrale plekken van AWBS. Andere buitenlandse auteurs die er optreden, zijn onder meer Ingo Schulze, Samir El-Youssef, Philippe Claudel, Louis de Bernières en Junot Díaz.

De geschikte jongen
Een van de highlights is het gesprek vrijdag van Dragan Klaic met Vikram Seth, de auteur van A Suitable Boy, wellicht de belangrijkste roman over het India van na de Onafhankelijkheid. Donderdagavond wordt in aanwezigheid van de auteur in De Duif aan de Prinsengracht De geschikte jongen gepresenteerd, de 1366 pagina’s tellende vertaling die bij Van Oorschot verschijnt. In de OBA vinden vrijdag, zaterdag en zondag ook ‘WoordWapen Battles’ plaats. Schrijvers als Arjen Lubach, Hassan Bahara, Asis Aynan en Theodor Holman gaan er met gedichten en fragmenten rond thema’s als identiteit, vrijheid, cultuur en respect met elkaar een literaire strijd aan.

Een stad vol boeken
Bij de opening van AWBS worden enkele bijzondere uitgaven gepresenteerd, waaronder Een stad vol boeken, een uitgave van Nieuw Amsterdam, een culturele geschiedenis waarin Nelleke Noordervliet een beeld schetst van de bijzondere collecties en bibliotheken die de stad rijk is, en een bijzondere aflevering van het tijdschrift De Parelduiker, een uitgave van Bas Lubberhuizen, rond het thema Amsterdam Wereldboekenstad. Stadsdichter Robert Anker heeft voor de start van AWBS een gedicht geschreven dat hij vanochtend voorlas in het Radio 1 Journaal.

Agenda
Op de website Amsterdam Wereldboekenstad is een agenda te vinden met alle tentoonstellingen (waaronder Boek zoekt lezer in de Universiteitsbibliotheek), theatervoorstellingen (waaronder Lieve Kitty van Dood Paard en Nieuw West), wandelingen (waaronder die door het Amsterdam van Nescio), campagnes (waaronder Een stad vol verhalen, met citaten uit de literatuur die door de hele stad te zien zijn) en grootse evenementen (waaronder Zing mee met Annie M.G. Schmidt, zaterdag aan het Spui) die in de komende dagen en maanden worden georganiseerd. Tegelijk met Amsterdam Wereldboekenstad wordt de internationale campagne The Right to Read gestart. Daarbij gaat het om de beschikbaarheid van geschikte lectuur voor de 160 miljoen blinden en slechtzienden in 177 landen.

Bron: Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Toon volledige afbeelding
‘Meer nog dan mijn tekenstijl is het mijn camerastijl die mijn werk bepaalt,’ aldus Dick Matena. ‘Schrijvers hebben allemaal hun eigen stijl, maar ik heb ook een eigen stijl, een visuele stijl. Als je de tekeningen ziet, dan merk je dat ik met een camera in mijn hoofd werk, dat ik veel scènewisselingen maak: van boven, van onder, opzij, van alle kanten. Dat moet ik doen om er een beetje beweging in te krijgen, zodat de lezer niet in slaap valt bij de saaiheid van de beelden. Literatuur is vrij statisch.’

Iris en Klaas Koppe spraken met Matena bij de opening op 28 maart van de tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten in Antwerpen. Nog tot 29 juni zijn daar de originele tekeningen te zien die hij maakte voor zijn bewerking tot beeldroman van Kaas van Willem Elsschot. De video met het gesprek staat op de auteurspagina van Dick Matena op Literatuurplein. Gisteren is hij 65 geworden. Meer over deze winnaar van de Stripschapsprijs 1986 en van de Vlaamse Prijs voor Strips 2003 (voor zijn bewerking van De Avonden) in LiTTerair van vandaag.

Andere recente video’s van Iris en Klaas Koppe zijn te vinden op de auteurspagina’s van Gijs IJlander, Arie Storm, Bernlef, Jan Siebelink en Jeroen Brouwers. Elke twee weken maken ze een nieuwe video voor Literatuurplein. De Openbare Bibliotheek Amsterdam, de OBA, stelde video’s ter beschikking over de Carmiggeltmiddag en de opening van het virtuele Hella S. Haasse Museum. In het Reve Museum in de OBA is een gedeelte van de originelen te zien van Matena's bewerking van De Avonden.

Bron: Literatuurplein

avatar van DvonGeem
‘Ja hoor, ik ben heel blij.’ Dat zei Maarten Biesheuvel in het Radio 1 Journaal over zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, vanochtend in de Hooglandse Kerk in Leiden. Burgemeester Henri Lenferink die Eva Gütlich, de vrouw van de schrijver, als zijn muze in de eer betrok, prees hem om zijn ‘buitengewoon eigenzinnige stijl’. Om het te vieren, zo vervolgde de nieuwe ridder voor de radiomicrofoon, ging hij met zeventig gasten, onder wie Jan Siebelink en Rudi Fuchs, lunchen bij Fabers in de Kloksteeg. ‘En ik moet het allemaal betalen.’

Eva zei heel trots te zijn, en ook heel blij. Ze hadden er niet op gerekend ooit een onderscheiding te krijgen. Ze vindt het wel verdiend dat Maarten is geridderd. ‘Hij is al jaren manisch depressief. Vaak was hij er heel naar aan toe en toch is hij blijven schrijven.’ Omdat ze zich had versproken, zoals ze het noemde, was hij vooraf van zijn benoeming op de hoogte. Vanwege zijn gezondheid betrad hij pas op het einde van de plechtigheid de kerk.

In Eindhoven werd schrijver Herman Pieter de Boer benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij was een van de zes Brabanders die de hoge eer te beurt viel. Trouw-journalist Willem Breedveld, wijnschrijver Hubrecht Duijker en F.G. Vader-Kramer, als Catalijn Claes auteur van volksromans, mogen zich vanaf vandaag respectievelijk officier, ridder en lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Bron: Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Bioloog en auteur Midas Dekkers schrijft het Boekenweekessay voor de Boekenweek van 2009, die wordt gehouden van 11 maart t/m 21 maart. Dit is vandaag door de Stichting CPNB bekendgemaakt. Het motto van deze 74ste Boekenweek is TJIELP TJIELP - De literaire zoo. Anders dan het Boekenweekgeschenk sluit het Boekenweekessay aan bij het thema van de Boekenweek. Het essay van Dekkers zal dan ook gewijd zijn aan het dier in de literatuur.

Midas Dekkers is in 1946 geboren in Haarlem, maar hij groeide op in Amsterdam, waar hij ook biologie studeerde. Hij debuteerde in 1977 met Bestiarium, waarin hij allerlei fabeldieren beschrijft die in middeleeuwse beestenboeken voorkomen, zoals de eenhoorn en de zeemeermin. Naast zijn beroemde beestenbundels, waarvan De walrus en andere beesten (2007) voorlopig de laatste is, publiceerde hij een paar grote geïllustreerde werken die veel lof oogstten in binnen- en buitenland: Lief dier (1992), De vergankelijkheid (1997), De larf (2002) en Lichamelijke oefening (2006). 23 Jaar geleden schreef hij het Kinderboekenweekgeschenk Houden beren echt van honing? Voor zijn jeugdboeken heeft hij drie Zilveren Griffels en een Vlag en Wimpel ontvangen.

Eerdere essayisten van de Boekenweek waren onder anderen Hafid Bouazza, Adriaan van Dis, Kees Fens, Gerrit Komrij en Renate Dorrestein. Het Boekenweekgeschenk 2009 wordt geschreven door Tim Krabbé.

Bron: persbericht CPNB

avatar van DvonGeem
Met een groot sprookjesfeest in gebouw Cristofori in Amsterdam is vanmorgen de zesde editie van de jaarlijkse Annie M.G. Schmidt Week geopend. Ruim honderd basisschoolkinderen werden daar onder meer verblijd met een levensgroot snoepkasteel van peperkoek. Samen met Spinoza en Anne Frank is Schmidt een van de iconen van Amsterdam Wereldboekenstad. Voor deze editie (14 tot en met 25 mei) die geheel in het teken staat van haar sprookjes, zijn dan ook in de hoofdstad allerlei bijzondere evenementen gepland.

Zing mee met Annie M.G.
Het meest in het oog springt het grote meezingevenement zaterdag op het Spui. Heel Nederland is uitgenodigd om vanaf 14 uur ‘Dikkertje Dap’, ‘De kat van ome Willem’ en talloze andere bekende liedjes mee te komen zingen. Presentatoren zijn de broers Ralf en Bas Grevelink, die met hun eigen meezingspektakels al jaren volle zalen trekken. Diezelfde dag verschijnt bij Querido het boek Zing mee met Annie M.G. : de vijftig mooiste kinderliedjes van Annie M.G. Schmidt. Het bevat haar bekendste liedjes en versjes die door onder anderen Harrie Bannink, Paul Chr. van Westering en Herman Nieland op muziek zijn gezet. Het eerste exemplaar wordt zaterdag in ontvangst genomen door Flip van Duijn, de zoon van de schrijfster.

Allemaal sprookjes
Ook elders in het land organiseren scholen, boekhandels en bibliotheken tijdens de Annie M.G. Schmidt Week tal van sprookjesevenementen. Querido heeft voor de gelegenheid al haar sprookjes gebundeld in Allemaal sprookjes, met daarin onder meer de bekende tekeningen van Fiep Westendorp. Het sprookjesvers Prinsesje Annabel verschijnt in een speciale editie met illustraties van Annemarie van Haeringen.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Van ‘onschatbaar literair-historisch belang,’ noemde George Wildemeersch van het Studie– en Documentatiecentrum Hugo Claus in De Standaard de documenten die zaterdag in het veilinghuis De Vuyst in Lokeren onder de hamer kwamen. Naast het handschrift van een vroege versie van De Oostakkerse gedichten ging het onder meer om twee drukproeven van het tijdschrift Tijd en mens, waarin de gedichten in 1953 onder de titel ‘Nota's voor een Oostakkerse cantate’ voor het eerst zijn gepubliceerd. In 1955 kwam De Oostakkerse gedichten uit in boekvorm. Minstens twee van de gedichten die daarin uiteindelijk niet waren opgenomen, hadden er zeker niet in misstaan, aldus Wildemeersch.

De veiling heeft 19.000 euro, exclusief de veilingkosten, opgebracht, zo meldt De Standaard. De koper was de ‘literair gepassioneerde’ Herman Halette, een Claus-verzamelaar die de originele versie van Het verdriet van België ook al in zijn bezit heeft. Hij kondigde aan dat hij de documenten ter beschikking wil stellen van literaire vorsers. De vorige eigenaar had ze in 1967 in Nukerke direct verworven van Hugo Claus zelf.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van DvonGeem
Tot het voorbij is van Nicci French was in het afgelopen jaar (van 14 mei 2007 t/m 4 mei 2008) in Nederland het bestverkochte spannende boek. Het wordt gevolgd door twee boeken van Esther Verhoef, Close-up en Rendez-vous, die ook vorig jaar al in de thriller top 60 stonden, respectievelijk op de elfde en de vijfde plaats. De top 5 wordt vervolledigd door Onaantastbaar van Karin Slaughter en Blauw water van Simone van der Vlugt. De vijf bestverkochte thrillers zijn dus geschreven door vijf vrouwelijke auteurs en één mannelijke, al maakt die laatste – Sean French- met Nicci Gerrard deel uit van een gemengd duo.

Het domein van schrijfsters
‘De vrouwelijke thrillerauteurs heersen,’ stelde de CPNB dan ook vandaag op een persconferentie ter gelegenheid van Juni – Maand van het Spannende Boek. Van de mannelijke auteurs heeft verder alleen David Baldacci (met Geniaal geheim) met een zesde plaats de top 12 gehaald. Van 7 t/m 12 volgen titels van Tess Gerritsen, Saskia Noort (3), nog eens Simone van der Vlugt en Suzanne Vermeer. Minstens zo opvallend als het succes van de vrouwelijke auteurs is het feit dat het op French, Slaughter en Gerritsen na gaat om Nederlandse schrijfsters. In totaal staan er in de top 60 toch minder schrijfsters dan vorig jaar: toen waren het er 13, nu 12. In totaal hebben die 27 titels geschreven, 45% van het totaal. De overige 55% is geschreven door 21 mannelijke auteurs. Twaalf auteurs zijn met 2 of meer titels genoteerd, waarbij Karin Slaughter met 7 titels de kroon spant. Van de 60 titels zijn er 19 in het Nederlands geschreven en dat door 10 auteurs.

Recordoplage
De 60 titels komen van 14 uitgeverijen of imprints, waarbij Anthos literaire thrillers met 17 titels (28%) het best vertegenwoordigd is. En het hoogst: de top 3 bestaat geheel uit titels van Anthos en van de overige 7 in de top 10 zijn er nog eens 4 van Anthos. Ook afgemeten aan de totale verkoop van boeken gaat het prima met spannende boeken. Uit een consumentenonderzoek van Intomart/GfK blijkt dat ze definitief het populairste genre zijn geworden. Zowel klanten van de boekhandel als van de bibliotheek geven aan dat 1 op de 4 boeken die zij lezen een spannend boek is. De oplage van het geschenkboekje voor de komende Maand van het Spannende Boek weerspiegelt die toenemende populariteit. Onbegrepen van Karin Slaughter, dat door de boekwinkel cadeau wordt gedaan bij een aankoop van ten minste 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken, verschijnt in een oplage van 740.000 exemplaren. Dat zijn 103.000 exemplaren meer dan van het geschenkboekje van vorig jaar, Afgunst van Saskia Noort.

The Power of Plots
Voor de tweede maal wordt Juni – Maand van het Spannende Boek geopend door The Power of Plots. Deze ook voor lezers toegankelijke Avond van het Spannende Boek wordt gehouden op dinsdag 3 juni in alle zalen van de Melkweg in Amsterdam. Hoogtepunten zijn de uitreiking van de Gouden Strop 2008 en De literaire rechtbank, waarbij befaamde juristen een hoofdpersoon uit een literair boek aanklagen. Dit keer belandt Bob G. uit Zomerhitte van Jan Wolkers in de beklaagdenbank. Verdacht van moord, wordt hij verdedigd door de strafpleiter mr. Geert-Jan Knoops.

Knappe koppen, harde bewijzen
Deze editie van de Maand heeft als thema Knappe koppen, harde bewijzen : wetenschappers tegen de misdaad. Centraal daarbij staat het forensisch onderzoek. Kan het actueler? Wie in juni een spannend boek leent in zijn of haar openbare bibliotheek, krijgt een NS-Voordeelbon cadeau. Daarmee kan eenmalig met 40% korting een treinreis (2de klas) in Nederland worden gemaakt. Zolang de voorraad strekt!

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

avatar van Fazio
Op Nu.nl:

"NRC Handelsblad heeft vrijdag een nieuwe boekenwebsite gelanceerd met nieuws, gastblogs van bekende schrijvers, discussies over actuele kwesties en thematische informatie over auteurs en boeken.

Op de site http://www.nrcboeken.nl/ vindt de bezoeker bijvoorbeeld ruim 12.000 boekrecensies die eerder in NRC Handelsblad zijn verschenen, maakte de krant vrijdag bekend.

Ook interviews met schrijvers en essays over boeken zijn digitaal beschikbaar. De boekbesprekingen en artikelen gaan terug tot 1991. De ruim 12.000 recensies betreffen bijna alle genres, van Nederlandse en buitenlandse fictie en non-fictie tot jeugdboeken en geschiedenis. Wie na het lezen nieuwsgierig is, kan een boek online bestellen. De site biedt een keuze uit 100.000 boeken."

avatar van Zelva
Berichten verplaatst naar Haruki Murakami

avatar van DvonGeem
‘De meesten van je landgenoten gaan ervan uit dat de “lagere volkeren” wel Engels verstaan als ze maar hard genoeg schreeuwen. Maar morgen om deze tijd zijn we verlost van de arrogantie en onbetrouwbaarheid van dat zootje. Voorgoed. Jullie hoofdstad zal een rokende puinhoop zijn en jullie fraaie home counties - Kent en Surrey – zullen in de radioactieve fall-out liggen.’ In Devil May Care treft James Bond weer een machtige en meedogenloze vijand, Julius Gorner. Die wil Engeland in het verderf storten met zoveel heroïne dat de steden er in drugsgetto’s veranderen. Omdat zoiets nu eenmaal tijd kost, wil hij het land eerst betrekken in een kernoorlog met de Sovjet-Unie. En zijn werktuig daarbij is 007, als piloot van een vliegtuig met Britse insignia dat het vuur aan de lont moet leggen.

Nieuw avontuur
Auteur van deze nieuwe James Bond is Sebastian Faulks, die met Het lied van de loopgraven, Charlotte Gray en De tijd van haar leven eerder romans schreef die respectievelijk in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en in de Koude Oorlog zijn gesitueerd. Vooral vanwege die laatste roman nodigden de erven van Ian Fleming, de schepper van James Bond, hem uit om de geheim agent weer eens te doen schitteren in een nieuw avontuur. Aanleiding is de honderdste geboortedag van de schrijver. Vandaag is het een eeuw geleden dat hij in Londen werd geboren. Devil May Care wordt dan ook vandaag wereldwijd gelanceerd. De Nederlandse vertaling die, met behoud van de oorspronkelijke titel, bij A.W. Bruna verschijnt, wordt in boekhandel Scheltema in Amsterdam gepresenteerd.

Ian Fleming Centenary
De Ian Fleming Centenary is in Groot-Brittannië aanleiding tot nog meer evenementen. Blikvanger is de tentoonstelling For Your Eyes Only : Ian Fleming and James Bond in het Imperial War Museum in Londen. Die is er van 17 april tot 1 maart volgend jaar te zien. De rode draad is de historische context van de romans. In hoeverre waren die louter fictie of waren ze gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen en op mensen die Fleming heeft gekend? Dit jaar komt er ook nog een nieuwe Bond-film, Quantum of Solace van Marc Forster, met Daniel Craig, Olga Kurylenko en Gemma Arterton. Dit vervolg op Casino Royale gaat op 6 november in Nederland in roulatie.

Sabbatical
Faulks heeft overigens wel geaarzeld vooraleer op de uitnodiging in te gaan. Na zijn dertiende had hij geen James Bond meer gelezen. Bij herlezing bevielen de boeken hem zodanig dat hij het een uitdaging vond die extreme loner weer eens in uitzonderlijke omstandigheden te doen belanden. Hij is niet de eerste schrijver die hem opnieuw tot leven wekt. Kingsley Amis, John Pearson, John Gardner en Raymond Benson zijn hem daarin voorgegaan en Charlie Higson heeft kinderboeken geschreven over de jonge Bond. In Devil May Care gaat het om de ouderwordende Bond, door zijn chef op een sabbatical van drie maanden gestuurd, om na te denken over zijn toekomst, maar eigenlijk om hem voor te bereiden op een leven achter een bureau. Afgeschreven, uitgerangeerd, voelt hij zich, tot de dienst hem toch weer nodig heeft. Het verhaal speelt in de jaren zestig, als de Fransen zijn verslagen in Dien Bien Phu, de Amerikanen in Vietnam hun calvarie tegemoet gaan en Bond in Londen op elke straathoek over de hippies struikelt.

Upper-middleclass
In zijn jeugd was Ian Fleming al het verwaten en met te veel luxe omgeven kereltje dat zijn latere literaire alias James Bond nooit helemaal zou ontgroeien. Dat schreef Harry van Wijnen in 1996 in NRC Handelsblad in een recensie van de biografie Ian Fleming van Andrew Lycett. Als kleinzoon van een bankier en zoon van een parlementslid groeide Fleming op in een upper-middleclass milieu. Zijn opleiding kreeg hij op Eton College en de militaire academie Sandhurst. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte hij als journalist en als medewerker bij de familiebank. In 1939 werd hij de persoonlijke assistent van de directeur van de lichtingendienst van de Royal Navy. Als expert in de spionage legde hij tijdens de oorlog een grote mate van inventiviteit aan de dag.

Veertien Bond-boeken
In 1953 verscheen Casino Royale, zijn eerste boek, het eerste ook rond superheld James Bond. Toen president Kennedy het vijfde Bond-boek, From Russia With Love, op een lijst met zijn favoriete boeken zette, ging de verkoop in de VS met sprongen omhoog. In totaal heeft Fleming veertien Bond-boeken geschreven. Het financiële succes ervan stelde hem in staat zich terug te trekken op zijn landgoed op Jamaica. In 1961 verkocht hij de filmrechten op zijn creatie aan Harry Saltzman. Slechts twee van de verfilmingen, Dr. No en From Russia With Love, heeft hij gezien voor hij in augustus 1964 overleed.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein

Spijtoptant
DvonGeem schreef:
‘De meesten van je landgenoten gaan ervan uit dat de “lagere volkeren” wel Engels verstaan als ze maar hard genoeg schreeuwen. Maar morgen om deze tijd zijn we verlost van de arrogantie en onbetrouwbaarheid van dat zootje. Voorgoed. Jullie hoofdstad zal een rokende puinhoop zijn en jullie fraaie home counties - Kent en Surrey – zullen in de radioactieve fall-out liggen.’ In Devil May Care treft James Bond weer een machtige en meedogenloze vijand, Julius Gorner. Die wil Engeland in het verderf storten met zoveel heroïne dat de steden er in drugsgetto’s veranderen. Omdat zoiets nu eenmaal tijd kost, wil hij het land eerst betrekken in een kernoorlog met de Sovjet-Unie.


Mwoah... Sovjet Unie.

De films blijven tenminste wat bij de tijd, da's wel zo leuk.

avatar van Prowisorio
Spijtoptant schreef:
De films blijven tenminste wat bij de tijd, da's wel zo leuk.


Ian Fleming, the creator of James Bond, was born 100 years ago today. But while his hero's Cold War concerns may have dated, some of Bond's gadgets have not.: Never say they will never work

avatar van DvonGeem
Grappig.

Gast
geplaatst: vandaag om 04:13 uur

geplaatst: vandaag om 04:13 uur

Let op: In verband met copyright is het op BoekMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.