menu

De Site / Algemeen / Aanvinklijst dichters

zoeken in:
avatar van Halley23
Halley23 (moderator)
Liv2 legde me het idee voor om - nu de aanvinkmogelijkheid voor dichtbundels er is - gezamenlijk structureel aan de gang te gaan met aanvinken. Om te beginnen met Nederlandse dichters. Hieronder staat een (niet volledige) lijst als eerste aanzet. Wat is de werkwijze? P.S. liv is nu bezig met een lijst van Belgische dichters.

1. opzoeken of de naam al op boekmeter staat
2. zo niet er een * achter plaatsen
3. indien wel op BM (alle!) bundels aanpassen
4. naam schrappen

De namen met * zijn dan een handleiding voor eventuele nieuwe toevoegingen

Gerrit Achterberg
Hiëronymus van Alphen
Robert Anker
H.H. ter Balkt
H.C. ten Berge
J. Bernlef
Huub Beurskens
Willem Bilderdijk
Mark Boog
Pieter Boskma
Anneke Brassinga
Tsead Bruinja
Hugo Claus
Maria van Daalen
T. van Deel
Arjen Duinker
Anna Enquist
Hans Faverey
W.G. van Focquenbroch
P.A. de Génestet
Piet Gerbrandy
Ida Gerhardt
Eva Gerlach
Wouter Godijn
Ruben van Gogh
Herman Gorter
Hadewijch
Erik Jan Harmens
Elma van Haren
Ingmar Heytze
René Huigen
Tjitske Jansen
Esther Jansma
Frank Koenegracht
Gerrit Komrij
Gerrit Kouwenaar
Gerrit Krol
Frans Kuipers
Astrid Lampe
Joke van Leeuwen
L.Th. Lehmann
J.H. Leopold
Lucebert
Erik Menkveld
K. Michel
Ramsey Nasr
Martinus Nijhoff
Tonnus Oosterhoff
Willem Jan Otten
Piet Paaltjens
Hagar Peeters
Ilja Leonard Pfeijffer
Jean Pierre Rawie
Alfred Schaffer
Victor Schiferli
Patty Scholten
De Schoolmeester
Rob Schouten
Mustafa Stitou
M. Vasalis
Anne Vegter
Simon Vinkenoog
Marjoleine de Vos
Elly de Waard
Menno Wigman
Ivo de Wijs
Driek van Wissen
Joost Zwagerman

Eens kijken of dit werkt!!

avatar van Pythia
Dus: Ik heb

Hiëronymus van Alphen
Ingmar Heytze
Martinus Nijhoff
M. Vasalis
Simon Vinkenoog

aangepast en uit de lijst verwijderd.?

Herman Gorter blijkt al aangepast. Verwijderd.

Gerrit Achterberg
Robert Anker
H.H. ter Balkt
H.C. ten Berge
J. Bernlef
Huub Beurskens
Willem Bilderdijk
Mark Boog
Pieter Boskma
Anneke Brassinga
Tsead Bruinja
Hugo Claus
Maria van Daalen
T. van Deel
Arjen Duinker
Anna Enquist
Hans Faverey
W.G. van Focquenbroch
P.A. de Génestet
Piet Gerbrandy
Ida Gerhardt
Eva Gerlach
Wouter Godijn
Ruben van Gogh
Hadewijch
Erik Jan Harmens
Elma van Haren
René Huigen
Tjitske Jansen
Esther Jansma
Frank Koenegracht
Gerrit Komrij
Gerrit Kouwenaar
Gerrit Krol
Frans Kuipers
Astrid Lampe
Joke van Leeuwen
L.Th. Lehmann
J.H. Leopold
Lucebert
Erik Menkveld
K. Michel
Ramsey Nasr
Tonnus Oosterhoff
Willem Jan Otten
Piet Paaltjens
Hagar Peeters
Ilja Leonard Pfeijffer
Jean Pierre Rawie
Alfred Schaffer
Victor Schiferli
Patty Scholten
De Schoolmeester
Rob Schouten
Mustafa Stitou
Anne Vegter
Marjoleine de Vos
Elly de Waard
Menno Wigman
Ivo de Wijs
Driek van Wissen
Joost Zwagerman

avatar van Halley23
Halley23 (moderator)
Ja perfect!

avatar van Halley23
Halley23 (moderator)
H.H. ter Balkt aangevinkt en verwijderd

Gerrit Achterberg
Robert Anker
H.C. ten Berge
J. Bernlef
Huub Beurskens
Willem Bilderdijk
Mark Boog
Pieter Boskma
Anneke Brassinga
Tsead Bruinja
Maria van Daalen
T. van Deel
Arjen Duinker
Anna Enquist
Hans Faverey
W.G. van Focquenbroch
P.A. de Génestet
Piet Gerbrandy
Ida Gerhardt
Eva Gerlach
Wouter Godijn
Ruben van Gogh
Herman Gorter
Hadewijch
Erik Jan Harmens
Elma van Haren
Ingmar Heytze
René Huigen
Tjitske Jansen
Esther Jansma
Frank Koenegracht
Gerrit Komrij
Gerrit Kouwenaar
Gerrit Krol
Frans Kuipers
Astrid Lampe
Joke van Leeuwen
L.Th. Lehmann
J.H. Leopold
Lucebert
Erik Menkveld
K. Michel
Ramsey Nasr
Tonnus Oosterhoff
Willem Jan Otten
Piet Paaltjens
Hagar Peeters
Eddy du Perron
Ilja Leonard Pfeijffer
Jean Pierre Rawie
Alfred Schaffer
Victor Schiferli
Patty Scholten
De Schoolmeester
Rob Schouten
Mustafa Stitou
Anne Vegter
Simon Vinkenoog
Marjoleine de Vos
Elly de Waard
Menno Wigman
Ivo de Wijs
Driek van Wissen
Joost Zwagerman

avatar van Halley23
Halley23 (moderator)
En hier de lijst van liv van Belgische dichters! Dezelfde werkwijze als bij de Nederlandse dichters.

1. opzoeken of de naam al op boekmeter staat
2. zo niet er een * achter plaatsen
3. indien wel op BM (alle!) bundels aanpassen
4. naam schrappen

De namen met * zijn dan een handleiding voor eventuele nieuwe toevoegingen

Hubert van Herreweghen
Christine D’haen
Anton van Wilderode
Fernand Florizoone
Hugo Claus
Ben Cami
Hugues C. Pernath
Paul Snoek,
Gust Gils
Paul de Vree
Willy Spillebeen
Hedwig Speliers
Marcel Van Maele,
Thierry Deleu
Walter Haesaert
Guy van Hoof
Willy Verhegghe
Herman de Coninck
Roland Jooris
Patricia Lasoen
Nic Van Bruggen
Patrick Conrad
Werner Spillemaeckers
Tony Rombouts
Werner Cranshoff
Jan de Roeck
Hugues C. Pernath
Henri-Floris Jespers
Luuk Gruwez
Bernard Dewulf
Charles Ducal
Erik Spinoy
Paul Snoek
Roel Richelieu van Londersele
Lut de Block
Miriam Van hee
Stefan Hertmans
Dirk van Batselaere
Bert Bevers
Geert Buelens
Marc Bungeneers
Viviane Burssens
Gunnar Callebaut
Hendrik Carrette
Martin Carrette, Hervé J. Casier,
Guy Commerman
Patrick Cornillie
Frank Decerf
Jenny Dejager
Patricia De Landtsheer
Alain Delmotte
Ferre Denis
Joris Denoo
Didi De Paris
Frans Depeuter,
Francis De Preter
Frans Deschoemaeker
Marleen De Smet
Frank De Vos
Astrid Dewancker
Charles Duca
Richard Focqué
Peter Ghyssaert
Robin Hannelore
Peter Holvoet-Hanssen
Philip Hoorne
Joris Iven
Roland Jooris
Tom Lanoye
Ruth Lasters
Patrick Lateur,
Jan Lauwereyns
Herman Leenders
Frédéric Leroy
Sylvie Marie
Roger Nupie
Edith Oeyen
Frank Pollet
Renaat Ramon
Eric Rosseel
Paul Rigolle
Willy Roggeman
Xavier Roelens
Annmarie Sauer
Ina Stabergh
Lucienne Stassaert
Marc Tritsmans
David Troch
Yerna Vandendriessche
Roos Vandewalle
Eric Vandenwyngaerden
Jozef Vandromme
Iris Van de Casteele
Lies Van Gasse
Jan Van Loy
Dirk Vekemans
Peter Verhelst
Dimitri Verhulst
Herwig Verleyen
François Vermeulen
Eriek Verpale
Hugo Verstraeten
Frans Vlinderman
Rik Wouters

avatar van liv2
liv2 (crew)
H.C. ten Berge*
Willem Bilderdijk*
Mark Boog
Pieter Boskma
Anneke Brassinga
Tsead Bruinja
Maria van Daalen
T. van Deel
Arjen Duinker
Anna Enquist
Hans Faverey
W.G. van Focquenbroch
P.A. de Génestet
Piet Gerbrandy
Ida Gerhardt
Eva Gerlach
Wouter Godijn
Ruben van Gogh
Herman Gorter
Hadewijch
Erik Jan Harmens
Elma van Haren
Ingmar Heytze
René Huigen
Tjitske Jansen
Esther Jansma
Frank Koenegracht
Gerrit Komrij
Gerrit Kouwenaar
Gerrit Krol
Frans Kuipers
Astrid Lampe
Joke van Leeuwen
L.Th. Lehmann
J.H. Leopold
Lucebert
Erik Menkveld
K. Michel
Ramsey Nasr
Tonnus Oosterhoff
Willem Jan Otten
Piet Paaltjens
Hagar Peeters
Eddy du Perron
Ilja Leonard Pfeijffer
Jean Pierre Rawie
Alfred Schaffer
Victor Schiferli
Patty Scholten
De Schoolmeester
Rob Schouten
Mustafa Stitou
Anne Vegter
Simon Vinkenoog
Marjoleine de Vos
Elly de Waard
Menno Wigman
Ivo de Wijs
Driek van Wissen
Joost Zwagerman [/quote]

avatar van liv2
liv2 (crew)
H.C. ten Berge*
Willem Bilderdijk*
Pieter Boskma*
Anneke Brassinga*
Tsead Bruinja*
Maria van Daalen*
T. van Deel*
Arjen Duinker*
W.G. van Focquenbroch*
P.A. de Génestet*
Piet Gerbrandy*
Ida Gerhardt*
Wouter Godijn
Ruben van Gogh
Herman Gorter
Hadewijch
Erik Jan Harmens
Elma van Haren
Ingmar Heytze
René Huigen
Tjitske Jansen
Esther Jansma
Frank Koenegracht
Gerrit Komrij
Gerrit Kouwenaar
Gerrit Krol
Frans Kuipers
Astrid Lampe
Joke van Leeuwen
L.Th. Lehmann
J.H. Leopold
Lucebert
Erik Menkveld
K. Michel
Ramsey Nasr
Tonnus Oosterhoff
Willem Jan Otten
Piet Paaltjens
Hagar Peeters
Eddy du Perron
Ilja Leonard Pfeijffer
Jean Pierre Rawie
Alfred Schaffer
Victor Schiferli
Patty Scholten
De Schoolmeester
Rob Schouten
Mustafa Stitou
Anne Vegter
Simon Vinkenoog
Marjoleine de Vos
Elly de Waard
Menno Wigman
Ivo de Wijs
Driek van Wissen
Joost Zwagerman [/quote] [/quote]

avatar van liv2
liv2 (crew)
H.C. ten Berge*
Willem Bilderdijk*
Pieter Boskma*
Anneke Brassinga*
Tsead Bruinja*
Maria van Daalen*
T. van Deel*
Arjen Duinker*
W.G. van Focquenbroch*
P.A. de Génestet*
Piet Gerbrandy*
Ida Gerhardt*
Wouter Godijn*
Ruben van Gogh*
Elma van Haren*
Tjitske Jansen*
Esther Jansma
Frank Koenegracht
Gerrit Komrij
Gerrit Kouwenaar
Gerrit Krol
Frans Kuipers
Astrid Lampe
Joke van Leeuwen
L.Th. Lehmann
J.H. Leopold
Lucebert
Erik Menkveld
K. Michel
Ramsey Nasr
Tonnus Oosterhoff
Willem Jan Otten
Piet Paaltjens
Hagar Peeters
Eddy du Perron
Ilja Leonard Pfeijffer
Jean Pierre Rawie
Alfred Schaffer
Victor Schiferli
Patty Scholten
De Schoolmeester
Rob Schouten
Mustafa Stitou
Anne Vegter
Simon Vinkenoog
Marjoleine de Vos
Elly de Waard
Menno Wigman
Ivo de Wijs
Driek van Wissen
Joost Zwagerman [/quote] [/quote] [/quote]

avatar van liv2
liv2 (crew)
H.C. ten Berge*
Willem Bilderdijk*
Pieter Boskma*
Anneke Brassinga*
Tsead Bruinja*
Maria van Daalen*
T. van Deel*
Arjen Duinker*
W.G. van Focquenbroch*
P.A. de Génestet*
Piet Gerbrandy*
Ida Gerhardt*
Wouter Godijn*
Ruben van Gogh*
Elma van Haren*
Tjitske Jansen*
Esther Jansma*
Frank Koenegracht*
Frans Kuipers*
Astrid Lampe*
L.Th. Lehmann*
J.H. Leopold*
K. Michel*
Hagar Peeters*
Alfred Schaffer*
Victor Schiferli*
De Schoolmeester*
Mustafa Stitou*
Anne Vegter*
Marjoleine de Vos*
Elly de Waard*
Ivo de Wijs*
Driek van Wissen*

avatar van liv2
liv2 (crew)
Nederlandse lijst is aangepast, de dichters met * staan nog niet op BM

avatar van Dexter
Belgische dichters;

1. opzoeken of de naam al op boekmeter staat
2. zo niet er een * achter plaatsen
3. indien wel op BM (alle!) bundels aanpassen
4. naam schrappen

De namen met * zijn dan een handleiding voor eventuele nieuwe toevoegingen

* Hubert van Herreweghen
* Anton van Wilderode
* Fernand Florizoone\
* Ben Cami
* Hugues C. Pernath
* Paul Snoek,
Gust Gils
Paul de Vree
Willy Spillebeen
Hedwig Speliers
Marcel Van Maele,
Thierry Deleu
Walter Haesaert
Guy van Hoof
Willy Verhegghe
Herman de Coninck
Roland Jooris
Patricia Lasoen
Nic Van Bruggen
Patrick Conrad
Werner Spillemaeckers
Tony Rombouts
Werner Cranshoff
Jan de Roeck
Hugues C. Pernath
Henri-Floris Jespers
Luuk Gruwez
Bernard Dewulf
Charles Ducal
Erik Spinoy
Paul Snoek
Roel Richelieu van Londersele
Lut de Block
Miriam Van hee
Stefan Hertmans
Dirk van Batselaere
Bert Bevers
Geert Buelens
Marc Bungeneers
Viviane Burssens
Gunnar Callebaut
Hendrik Carrette
Martin Carrette, Hervé J. Casier,
Guy Commerman
Patrick Cornillie
Frank Decerf
Jenny Dejager
Patricia De Landtsheer
Alain Delmotte
Ferre Denis
Joris Denoo
Didi De Paris
Frans Depeuter,
Francis De Preter
Frans Deschoemaeker
Marleen De Smet
Frank De Vos
Astrid Dewancker
Charles Duca
Richard Focqué
Peter Ghyssaert
Robin Hannelore
Peter Holvoet-Hanssen
Philip Hoorne
Joris Iven
Roland Jooris
Tom Lanoye
Ruth Lasters
Patrick Lateur,
Jan Lauwereyns
Herman Leenders
Frédéric Leroy
Sylvie Marie
Roger Nupie
Edith Oeyen
Frank Pollet
Renaat Ramon
Eric Rosseel
Paul Rigolle
Willy Roggeman
Xavier Roelens
Annmarie Sauer
Ina Stabergh
Lucienne Stassaert
Marc Tritsmans
David Troch
Yerna Vandendriessche
Roos Vandewalle
Eric Vandenwyngaerden
Jozef Vandromme
Iris Van de Casteele
Lies Van Gasse
Jan Van Loy
Dirk Vekemans
Peter Verhelst
Dimitri Verhulst
Herwig Verleyen
François Vermeulen
Eriek Verpale
Hugo Verstraeten
Frans Vlinderman
Rik Wouters

avatar van liv2
liv2 (crew)
* Hubert van Herreweghen
* Anton van Wilderode
* Fernand Florizoone\
* Ben Cami
* Hugues C. Pernath
* Paul Snoek,
*Gust Gils
*Paul de Vree
*Hedwig Speliers
*Marcel Van Maele,
*Thierry Deleu
*Walter Haesaert
*Guy van Hoof
*Willy Verhegghe
*Roland Jooris
*Patricia Lasoen
*Nic Van Bruggen
*Werner Spillemaeckers
*Tony Rombouts
*Werner Cranshoff
*Jan de Roeck
*Hugues C. Pernath
*Henri-Floris Jespers
*Charles Ducal
*Erik Spinoy
*Paul Snoek
*Lut de Block
*Miriam Van hee
*Dirk van Batselaere
*Bert Bevers
*Geert Buelens
*Marc Bungeneers
*Viviane Burssens
*Gunnar Callebaut
*Hendrik Carrette
*Martin Carrette, Hervé J. Casier,
*Guy Commerman
*Patrick Cornillie
*Frank Decerf
*Jenny Dejager
*Alain Delmotte
*Ferre Denis
*Joris Denoo
*Didi De Paris
*Francis De Preter
*Frans Deschoemaeker
*Marleen De Smet
*Frank De Vos
*Astrid Dewancker
*Charles Duca
*Richard Focqué
*Peter Ghyssaert
*Philip Hoorne
*Joris Iven
*Roland Jooris
*Patrick Lateur,
*Herman Leenders
*Frédéric Leroy
*Sylvie Marie
*Roger Nupie
*Edith Oeyen
*Frank Pollet
*Renaat Ramon
*Eric Rosseel
*Paul Rigolle
*Willy Roggeman
*Xavier Roelens
*Annmarie Sauer
*Ina Stabergh
*Lucienne Stassaert
*Marc Tritsmans
*David Troch
*Yerna Vandendriessche
*Roos Vandewalle
*Eric Vandenwyngaerden
*Jozef Vandromme
*Iris Van de Casteele
*Lies Van Gasse
*Dirk Vekemans
*Herwig Verleyen
*François Vermeulen
*Eriek Verpale
*Hugo Verstraeten
*Frans Vlinderman
*Rik Wouters

avatar van liv2
liv2 (crew)
Belgische lijst van dichters (na 1975!!!) is bijgewerkt... en het was een magere oogst!
Dichters met * staan nog niet op BM

avatar van Pieter
Jezus christus, wat een titanenwerk. Knap gedaan hoor! Poëzie is helaas niet zo mijn dada. Hopelijk kan ik met de toneelauteurs jullie wat meer helpen.

avatar van PeterW
liv2 schreef:
Belgische lijst van dichters (na 1975!!!) is bijgewerkt... en het was een magere oogst!

ja, het valt tegen hè, en niet alleen de Belgische. Het is met alle nationaliteiten slecht gesteld.

avatar van PeterW
liv2 schreef:
Dan moet je eens aan Jordy vragen of ie toneel ook apart wil zetten in de toevoegformulieren...
Maar niet direct he Pieter, of hij verslikt zich in de kerstkalkoen

Dat staat er toch al.

avatar van liv2
liv2 (crew)
PeterW schreef:
(quote)

ja, het valt tegen hè, en niet alleen de Belgische. Het is met alle nationaliteiten slecht gesteld.


Werk aan de winkel Peter

avatar van PeterW
liv2 schreef:
(quote)


Werk aan de winkel Peter

Ben al bezig.
eigenlijk moet Slowgaze hier zich maar eens voor opwerpen; hij is tenslotte de dichter hier.

avatar van liv2
liv2 (crew)
Ik heb hem in een PM gevraagd ons werk eens te checken, vooral de oudere garde nakijken want die heb ik nog niet gecontroleerd.....

Ja Maarten....

avatar van liv2
liv2 (crew)
En inderdaad toneel kan je aanvinken....

Dus een extra vraag voor jordy:

als het zoekscherm wordt aangepast met
verhalenbundel
dichtbundel

dan misschien ineens ook toneel?

bedankt! ( onder voorbehoud )

avatar van liv2
liv2 (crew)
De lijst van niet-engelstalige dichters van A -B

*André Gerard Christiaens (België, 1905-1989, taal: Vlaams)
*Endre Ady (Hongarije, 1877 — 1919; taal: Hongaars)
Yahya Alavi fard (Iranië, 1973 — ; taal: Qom Irania)
Sutan Takdir Alisjabana (Indonesië, 1908 — ; taal: Bahasa Indonesia)
Chairil Anwar (Indonesië, 1922 — 1949; taal: Bahasa Indonesia)
Gabriele D'Annunzio (Italië, 1863 — 1938; taal: Italiaans)
Guillaume Apollinaire (Frankrijk, 1880 — 1918; taal: Frans)
Louis Aragon (Frankrijk, 1897 — 1982; taal: Frans)
János Arany (Hongarije, 1817 — 1882; taal: Hongaars)
Archipoeta (geboren tussen 1125 en 1135 - overleden na 1165; taal:Middeleeuws-Latijn)
Patricia Ariza (Colombia, 1948; taal Spaans)
Frank Martinus Arion (Ned. Antillen/Nederland, 1936 — ; taal: Papiaments/Nederlands)
[bewerken] BMihály Babits (Hongarije, 1883 — 1941; taal: Hongaars)
Bálint Balassi (Hongarije, 1554 — 1594; taal: Hongaars)
Ion Barbu (Roemenië, 1895 — 1961; taal: Roemeens)
Max Barthel (Duitsland, 1893 — 1975; taal: Duits)
Charles Baudelaire (Frankrijk, 1821 — 1867; taal: Frans)
Gottfried Benn (Duitsland, 1886 — 1964; taal: Duits)
Werner Bergengruen (Letland/Duitsland, 1892 — 1956; taal: Duits)
Haim Nachman Bialik (Oekraïne/Brits mandaatgebied Palestina, 1873 — 1934; taal: Hebreeuws)
Aleksandr Blok (Rusland/USSR, 1880 — 1921; taal: Russisch)
Augusto Boal (Argentinië 1931 — 2009; taal: Portugees)
Borat Ali Fadaie (Afghanistan; taal Afghaans)
Jorge Luis Borges (Argentinië, 1899 — 1986; taal: Spaans)
Ruđer Bošković (Kroatië, 1711 — 1787; taal: Kroatisch)
Johan Börjesson (Zweden, 1790-1866; taal: Zweeds)
Clemens Brentano (Duitsland, 1778 — 1842; taal: Duits)
Jan Brzechwa (Polen, 1898 - 1966; taal: Pools)
Mile Budak (Kroatië, 1889 — 1945; taal: Kroatisch)
Johanna van Buren (Nederland, 1881 — 1962; taal: Nedersaksisch / Twents)
Bertolt Brecht (Duitsland/Verenigde Staten, 1898 — 1956; taal: Duits)
André Breton (Frankrijk, 1896 — 1966; taal: Frans)
Karl Bröger (Duitsland, 1886

avatar van Jordy
liv2 schreef:
En inderdaad toneel kan je aanvinken....

Dus een extra vraag voor jordy:

als het zoekscherm wordt aangepast met
verhalenbundel
dichtbundel

dan misschien ineens ook toneel?

bedankt! ( onder voorbehoud )


Ja de nieuwe vinkjes zullen binnenkort in een (nieuw) zoekscherm verschijnen.

avatar van PeterW
liv2 schreef:
En als we dan toch bezig zijn stap per stap...
We hebben tijd hé

De lijst van niet-engelstalige dichters van A -B


André Gerard Christiaens (België, 1905-1989, taal: Vlaams)
Endre Ady (Hongarije, 1877 — 1919; taal: Hongaars)
Yahya Alavi fard (Iranië, 1973 — ; taal: Qom Irania)
Sutan Takdir Alisjabana (Indonesië, 1908 — ; taal: Bahasa Indonesia)
Chairil Anwar (Indonesië, 1922 — 1949; taal: Bahasa Indonesia)
Louis Aragon (Frankrijk, 1897 — 1982; taal: Frans)
János Arany (Hongarije, 1817 — 1882; taal: Hongaars)
Archipoeta (geboren tussen 1125 en 1135 - overleden na 1165; taal:Middeleeuws-Latijn)
Patricia Ariza (Colombia, 1948; taal Spaans)
Frank Martinus Arion (Ned. Antillen/Nederland, 1936 — ; taal: Papiaments/Nederlands)
[bewerken] BMihály Babits (Hongarije, 1883 — 1941; taal: Hongaars)
Bálint Balassi (Hongarije, 1554 — 1594; taal: Hongaars)
Ion Barbu (Roemenië, 1895 — 1961; taal: Roemeens)
Max Barthel (Duitsland, 1893 — 1975; taal: Duits)
Gottfried Benn (Duitsland, 1886 — 1964; taal: Duits)
Werner Bergengruen (Letland/Duitsland, 1892 — 1956; taal: Duits)
Haim Nachman Bialik (Oekraïne/Brits mandaatgebied Palestina, 1873 — 1934; taal: Hebreeuws)
Augusto Boal (Argentinië 1931 — 2009; taal: Portugees)
Borat Ali Fadaie (Afghanistan; taal Afghaans)
Ruđer Bošković (Kroatië, 1711 — 1787; taal: Kroatisch)
Johan Börjesson (Zweden, 1790-1866; taal: Zweeds)
Clemens Brentano (Duitsland, 1778 — 1842; taal: Duits)
Jan Brzechwa (Polen, 1898 - 1966; taal: Pools)
Mile Budak (Kroatië, 1889 — 1945; taal: Kroatisch)
Johanna van Buren (Nederland, 1881 — 1962; taal: Nedersaksisch / Twents)
André Breton (Frankrijk, 1896 — 1966; taal: Frans)
Karl Bröger (Duitsland, 1886


Daar zijn er al een stel van gedaan.

avatar van liv2
liv2 (crew)
Wat bedoel je? Ik dacht dat we op deze manier de reeds ingevoerde schrijvers kunnen elimineren...

avatar van liv2
liv2 (crew)
Jordy schreef:
(quote)


Ja de nieuwe vinkjes zullen binnenkort in een (nieuw) zoekscherm verschijnen.


Dan ga ik voor de 'full monty'

dit volstaat

avatar van Pythia
Ik heb de enige dichtbundel van Hendrik Marsman op boekmeter als zodanig aangevinkt.
Op het toevoegen van de rest van zijn werk kan iemand zich nog flink uitleven

avatar van liv2
liv2 (crew)
*André Gerard Christiaens (België, 1905-1989, taal: Vlaams)
*Endre Ady (Hongarije, 1877 — 1919; taal: Hongaars)
*Yahya Alavi fard (Iranië, 1973 — ; taal: Qom Irania)
*Sutan Takdir Alisjabana (Indonesië, 1908 — ; taal: Bahasa Indonesia)
*Chairil Anwar (Indonesië, 1922 — 1949; taal: Bahasa Indonesia)
*Archipoeta (geboren tussen 1125 en 1135 - overleden na 1165; taal:Middeleeuws-Latijn)
*Patricia Ariza (Colombia, 1948; taal Spaans)
*Bálint Balassi (Hongarije, 1554 — 1594; taal: Hongaars)
*Ion Barbu (Roemenië, 1895 — 1961; taal: Roemeens)
*Max Barthel (Duitsland, 1893 — 1975; taal: Duits)
*Gottfried Benn (Duitsland, 1886 — 1964; taal: Duits)
*Haim Nachman Bialik (Oekraïne/Brits mandaatgebied Palestina, 1873 — 1934; taal: Hebreeuws)
Augusto Boal (Argentinië 1931 — 2009; taal: Portugees)
Borat Ali Fadaie (Afghanistan; taal Afghaans)
Jorge Luis Borges (Argentinië, 1899 — 1986; taal: Spaans)
Ruđer Bošković (Kroatië, 1711 — 1787; taal: Kroatisch)
Johan Börjesson (Zweden, 1790-1866; taal: Zweeds)
Clemens Brentano (Duitsland, 1778 — 1842; taal: Duits)
Jan Brzechwa (Polen, 1898 - 1966; taal: Pools)
Mile Budak (Kroatië, 1889 — 1945; taal: Kroatisch)
Johanna van Buren (Nederland, 1881 — 1962; taal: Nedersaksisch / Twents)
Bertolt Brecht (Duitsland/Verenigde Staten, 1898 — 1956; taal: Duits)
André Breton (Frankrijk, 1896 — 1966; taal: Frans)
Karl Bröger (Duitsland, 1886

avatar van PeterW
liv2 schreef:
Wat bedoel je? Ik dacht dat we op deze manier de reeds ingevoerde schrijvers kunnen elimineren...

Ik heb die al gedaan zijn eruit gehaald.

avatar van Halley23
Halley23 (moderator)
Borges, Brecht en Breton verwijderd

*André Gerard Christiaens (België, 1905-1989, taal: Vlaams)
*Endre Ady (Hongarije, 1877 — 1919; taal: Hongaars)
*Yahya Alavi fard (Iranië, 1973 — ; taal: Qom Irania)
*Sutan Takdir Alisjabana (Indonesië, 1908 — ; taal: Bahasa Indonesia)
*Chairil Anwar (Indonesië, 1922 — 1949; taal: Bahasa Indonesia)
*Archipoeta (geboren tussen 1125 en 1135 - overleden na 1165; taal:Middeleeuws-Latijn)
*Patricia Ariza (Colombia, 1948; taal Spaans)
*Bálint Balassi (Hongarije, 1554 — 1594; taal: Hongaars)
*Ion Barbu (Roemenië, 1895 — 1961; taal: Roemeens)
*Max Barthel (Duitsland, 1893 — 1975; taal: Duits)
*Gottfried Benn (Duitsland, 1886 — 1964; taal: Duits)
*Haim Nachman Bialik (Oekraïne/Brits mandaatgebied Palestina, 1873 — 1934; taal: Hebreeuws)
Augusto Boal (Argentinië 1931 — 2009; taal: Portugees)
Borat Ali Fadaie (Afghanistan; taal Afghaans)
Ruđer Bošković (Kroatië, 1711 — 1787; taal: Kroatisch)
Johan Börjesson (Zweden, 1790-1866; taal: Zweeds)
Clemens Brentano (Duitsland, 1778 — 1842; taal: Duits)
Jan Brzechwa (Polen, 1898 - 1966; taal: Pools)
Mile Budak (Kroatië, 1889 — 1945; taal: Kroatisch)
Johanna van Buren (Nederland, 1881 — 1962; taal: Nedersaksisch / Twents)
Karl Bröger (Duitsland, 1886

avatar van liv2
liv2 (crew)
PeterW schreef:
(quote)

Ik heb die al gedaan zijn eruit gehaald.


Maar ook verwijderen uit de lijst peter aub?!!!

Gast
geplaatst: vandaag om 12:36 uur

geplaatst: vandaag om 12:36 uur

Let op: In verband met copyright is het op BoekMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.