menu

Also Sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen - Friedrich Nietzsche (1885)

Alternatieve titels: Aldus Sprak Zarathoestra: Een Boek voor Allen en voor Niemand | Zo Sprak Zarathoestra

mijn stem
4,01 (67)
67 stemmen

Duits
Ideeënliteratuur

327 pagina's
Eerste druk: Ernst Schmeitzner, Chemnitz (Duitsland)

De kluizenaar Zarathoestra verlaat, op 30-jarige leeftijd, in gezelschap van zijn wijze slang en adelaar, zijn plaats van kluizenaarschap en mengt zich onder "het volk". Zarathoestra heeft het niet zo op met de gemiddelde mens, die hij beschouwt als een soort evolutionair noodzakelijk stadium tussen aap en "Übermensch". En dat "doel" predikt hij, het worden van de Übermensch.

zoeken in:
ruben
Ja, de ideeën komen al eerder bij De Vrolijke Wetenschap dat rond dezelfde tijd is geschreven als Karamazow. Maar je hebt gelijk, Dostojevski is 'eerder' (publicatie Karamazow: 1880, Vrolijke Wetenschap: 1882). Ik wilde niet te suggereren dat Dostojevski van Nietzsche heeft geleend, het is waarschijnlijk andersom.

avatar van jimmydl
5,0
@Ruben: idd goed voorbeeld van de scène van Iwan en de duivel. Hoe raar het ook mag klinken: die duivel impliceert onze menselijkheid. Daarom zijn we volgens Nietzsche 'veel te menselijk', 'laatste mensen', 'een-van-de-veel-te-velen', 'kudde'etc.: elke keer als we een individuele waarheid hebben gevormd; een macht op de wereld om ons heen hebben uitgoefend en deze zodoende geïndividualiseerd hebben, komt ons 'geweten' of 'deugd' opdraven. Nietzsche pleit er voor af te rekenen met de duivel die de menselijkheid is. Dostojevski laat de moeilijkheid hiervan zien. Ivan oefent macht (!) uit over de conventionele ethische wereld: wil (!) zijn vader doden, maar zijn menselijkheid weerhoudt hem om er zich goddelijk over te voelen.
Volgens Nietzsche behoort het leven eenzaam te zijn, immers jouw visie op de wereld moet uniek zijn; een zelfgeschapen wereld door de übermensch. Echter zal de 'kudde' je dit niet in dank afnemen en proberen wraak te nemen door je een schuldgevoel aan te meten en je als een 'outcast' laten voelen. Jij bent namelijk voorbij 'goed en kwaad'. Het onbegrepen eenzame gevoel dat hierop noodzakelijkerwijs volgt is hetgeen hij de 'geest der zwaarte' noemt (een duivel dus). Alleen de grote mensen kunnen deze druk van buiten weerstaan en die geest de deur wijzen. Dat is een waar individu, autonoom en los van elke menselijkheid. In de Engelse versie staan sommige zinnen nog mooier en degene die ik mijn leven nimmer zal vergeten en zo uitdagend rechtstreeks tot me sprak: 'and what have you done to surpass men'?.

Deze scène raad ik jullie aan: YouTube - Ivan Karamazov's Devil - Subtitled

avatar van snorren
Zojuist besteld in het Duits en ik zal hem volgende week binnen krijgen, ik heb erg veel zin om het te lezen. Kan iemand mij vertellen of er doorheen te komen is, wanneer ik hem in het Duits lees (als gymnasiumleerling in klas vijf)?

avatar van jimmydl
5,0
@ Snorren: het is een zeer aforistisch boek. Dat betekent dus dat het boek louter bestaat uit mooie maar ook apart geformuleerde zinnen. Je moet deze aandachtig lezen, dan kan je ze waarderen. Echter, wil je ook echt 'snappen' (je weet het immers nooit zeker wat hij zegt) is een uitgebreide kennis van Nietzsche's ideeën echt noodzakelijk. In dit boek vloeien alle ideeën samen in een mooie maar ontwijkende schrijfstijl. Ik zou daarom eerst, voor zover je dit nog nooit deed natuurlijk, eea aan naslagwerk lezen.

avatar van snorren
jimmydl schreef:
@ Snorren: het is een zeer aforistisch boek. Dat betekent dus dat het boek louter bestaat uit mooie maar ook apart geformuleerde zinnen. Je moet deze aandachtig lezen, dan kan je ze waarderen. Echter, wil je ook echt 'snappen' (je weet het immers nooit zeker wat hij zegt) is een uitgebreide kennis van Nietzsche's ideeën echt noodzakelijk. In dit boek vloeien alle ideeën samen in een mooie maar ontwijkende schrijfstijl. Ik zou daarom eerst, voor zover je dit nog nooit deed natuurlijk, eea aan naslagwerk lezen.


Ik heb veel van Nietzsches ideeën ook al in mijn filosofielessen langs zien komen, dus ik denk dat ik me er gewoon aan ga wagen. Mijn uitgave ziet er in ieder geval al prachtig uit. Dank voor de reactie!

avatar van liv2
Wordt uitgebracht in nieuwe vertaling door Van Gennep

ags50
Bij deze titel heb ik uitsluitend associaties met muziek van Richard Strauss en in het verlengde daarvan met de film 2001: a space odyssey of, voor de oudere personen onder ons, de reclame van een wasverzachter (ik zal geen naam noemen) uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

avatar van PeterW
4,0
PeterW (crew)
ags50 schreef:
of, voor de oudere personen onder ons, de reclame van een wasverzachter (ik zal geen naam noemen) uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Wat voel ik me nu opeens oud.

ags50
En dan uit diezelfde jaren:
- "Morgenstemning" uit de Peer Gynt suite nummer 1, opus 46, van Edvard Grieg, gebruikt in de reclame voor een bekend Nederlands toetje
- Symphonie nummer 3 "avec orgue", opus 78, van Camille Saint-Saëns, waarvan de melodie uit het derde deel werd gebruikt voor het lied "If I had words" (Scott Fitzgerald + Yvonne Keeley)
- Vioolconcert, opus 40, van Ludwig van Beethoven, voor reclame van een merk kaas (enkele jaren later, volgens mij)
Deze en andere soortgelijke voorbeelden gebruikte ik indertijd om de aandacht van mijn leerlingen (vijfde klas lagere school, nu groep 7 basisschool geheten) te pakken en hun iets over klassieke muziek bij te brengen.
Gelet op je geboortejaar had je dus een van mijn leerlingen geweest kunnen zijn ...

avatar van PeterW
4,0
PeterW (crew)
En vergeet de wasmachines niet, Händels Water Music.

avatar van Karel Smid
eRCee schreef:
Het grootste dat er ooit op aarde is verschenen, volgens Nietzsche zelf dan. Wat een waanzin.

Sowieso is het boek al lastig om door te komen. De redelijk op zichzelf staande spreuken, het gebrek aan ontwikkeling en de vele herhaling zijn hierin waarschijnlijk de grootste boosdoeners.
Maar goed, dat is een filosofisch werk nog wel te vergeven. Juist inhoudelijk faalt Also Sprach Zarathustra echter. Vooral Nietzsches heilige geloof in de Uebermensch is lachwekkend, ja bijna zielig. Ik begrijp werkelijk niet waarop hij de irrationele veronderstelling als zou de mens zich voorgoed kunnen verheffen boven zichzelf baseert. Dostojewski, dat moet zo'n beetje de tegenpool zijn van Nietzsche, beschrijft in Schuld en Boete al prachtig waar de grenzeloze arrogantie van de mens die zich stelt boven goed en kwaad toe leidt: Raskolnikow acht zich een ubermensch en... valt ten prooi aan het geweten!
Over het oneindig vage principe van de 'ewige Wiederkehr' kan ik verder kort zijn: deze conceptie is voor mij volkomen waardeloos (om de woorden van inleider H. Marsman even te gebruiken).

Los van dat ik het vrijwel nooit eens ben met Nietzsche/Zarathustra vind ik zijn ge-orakel ook nogal gemakkelijk. Hij draait oude waarheden om en meent ondertussen zelf de waarheid in pacht te hebben. In spitse spreuken drijft hij met van alles de spot, zonder verder enige bewijsvoering aan te dragen. Het is preken voor eigen parochie.
Daarbij pretendeert hij de oude waarden (naastenliefde, medelijden, nederigheid) te ontkrachten terwijl hij alleen ingaat op de menselijke misinterpretatie er van. Echter, dat kan natuurlijk nooit afbreuk doen aan de waarden zelf. Zijn hele kruistocht tegen het christendom (overigens plagieert hij de bijbel behoorlijk) is vooral veel geschreeuw en weinig wol.

Toch heeft het werk wel iets. De opzet is origineel en bijzonder: het doet denken aan een weliswaar anti-religieus maar niettemin heilig boek. Het archaische taalgebruik vond ik ook erg passend. De mix tussen een literair bouwsel en een filosofische vertelling is zowel kracht als zwakte van Also Sprach Zarathustra. Een voorbeeld van die kracht zijn de passages met een wat verhalender karakter, neem die over de koorddanser of de 'hogere mensen'.
Zelfs het personage Zarathustra kan ik wel waarderen. Hoewel ik weinig heil zie in zijn boodschap is het toch eigenlijk wel een grappig kereltje.

Tenslotte dan maar een beoordeling. Een ding staat vast: dit is zo'n boek dat ik liever gelezen wilde hebben dan het te lezen. 2,5*


Hahaha, Reinier toch. Hebben Nietzsches ideeën een beetje kunnen rijpen bij je? Of ben je nog niks opgeschoten ten opzichte van je protestants/nederlandse denken? Uit jouw gemoraliseer blijkt in ieder geval dat je van Nietzsches moraalkritiek geen kaas gegeten hebt.

Zijn "ge-orakel" noem je gemakkelijk, maar is dat op zijn beurt ook niet een heel makkelijk oordeel van jouw kant?

Misschien kun je nog eens proberen de volgende zin tot je te laten doordringen? Je kunt er gerust vanuit gaan dat hij zich op jou betrekt.

"Es ist nicht leicht möglich, fremdes Blut zu verstehen: ich hasse die lesenden Müssiggänger."

avatar van eRCee
2,5
Ik ken u niet en ik zit niet te wachten op uw persoonlijke repliek. Als u inhoudelijk in wil gaan op mijn bericht van negen jaar geleden dan zal ik daarop reageren.

avatar van Karel Smid
Ik ben zo iemand die inhoud van vorm niet te scheiden acht. Wat u zegt en hoe u het ter sprake brengt, die beide dingen doen ertoe. Uit wat u schrijft, blijken dingen over u, bijvoorbeeld dat u het maar moeilijk kan verdragen dat er schrijvers zijn die zichzelf hoog, ja zelfs als allerhoogste aanschrijven. U vindt dat soort mensen arrogant. Maar vervolgens hanteert u in uw eigen stijl zonder problemen evengoed hyperbolen. Een paar voorbeelden: "waanzin", "lachwekkend, ja bijna zielig", "inhoudelijk faalt Also sprach Zarathustra", "Nietzsches heilige geloof", "grenzeloze arrogantie", "het oneindig vage principe", "kruistocht tegen het christendom", "veel geschreeuw en weinig wol", et cetera. Daaruit blijkt uw eigen arrogantie ten aanzien van Nietzsche.

U hebt er geen probleem mee Nietzsche te beoordelen, hem een cijfertje toe te kennen, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat u misschien helemaal niet geschikt bent om tot zo'n beoordeling te komen. U bent even hoogmoedig als dat u Nietzsche aanrekent te zijn en toch stelt u uzelf daar geen vragen bij. U bent er verder zonder meer van uitgegaan dat u Nietzsche hebt begrepen en hem daarom kunt beoordelen, zonder dat u zich ook maar iets heeft aangetrokken van wat hij schrijft.

U vraagt Nietzsche om bewijzen, maar zelf komt u met geen enkel uit de tekst opgedaan citaat om te staven wat u over Nietzsche beweert.

Misschien kunt u mij uitleggen waarom ik u zou vertrouwen over uw oordeel over Nietzsche? En verder vraag ik mij af wat Nietzsche met u gedaan heeft toen u hem las. Blijkbaar bent u niet onverschillig ten aanzien van Nietzsche, misschien kunt u mij wat meer toelichten over uw irritatie. Hoe kijkt u terug op uw vermetele poging Nietzsche te beoordelen? Hebt u in de tussentijd iets geleerd?

avatar van Pythia
Karel Smid,

U hebt er geen probleem mee eRCee te beoordelen, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat u misschien helemaal niet geschikt bent om tot zo'n beoordeling te komen. U bent even hoogmoedig als dat u eRCee aanrekent te zijn en toch stelt u uzelf daar geen vragen bij. U bent er verder zonder meer van uitgegaan dat u eRCee hebt begrepen en hem daarom kunt beoordelen.

avatar van Karel Smid
De beoordelingstrein dendert voort.

Maar gaat het hier niet om de aannemelijkheid van de beoordeling, Pythia? Ik ben niet begonnen met beweerzinnen te uiten over Nietzsche. Dat deed eRCee. Nu vraag ik hem simpelweg zijn standpunt aannemelijk te maken en aangezien het hier een standpunt van negen jaar geleden betreft, vraag ik ook of dat standpunt onveranderd is. Ik wijs hem erop dat ik vraagtekens stel bij zijn manier van doen ten aanzien van Nietzsche. Ik vraag mij af of eRCee Nietzsche wel goed genoeg gelezen heeft om tot een beoordeling te komen. eRCee daarentegen heb ik wel goed gelezen.

avatar van eRCee
2,5
Ik begrijp niet helemaal wat u nu verwacht? Ik moet mijn eigen bericht van negen jaar geleden gaan onderbouwen en mijn persoonlijke groei of regressie aan u toelichten? Misschien kunt u beginnen met u op te stellen als een discussiepartner in plaats van als aanklager, door op een inhoudelijke manier op mijn bericht te reageren. Dan kan ik weer daarop reageren.
Volgens mij geef ik in het bewuste bericht diverse voorbeelden of uitleg van mijn inderdaad vrij uitgesproken oordeel. Waarom u het daar precies niet mee eens bent is mij nog niet duidelijk geworden. De bal ligt bij u, niet bij mij.

avatar van Halley23
Halley23 (moderator)
Alvorens de bal te spelen wil ik gebruiker Karel Smid vriendelijk doch beslist verzoeken zijn toon te matigen en niet zo op de man te spelen zoals in eerdere berichten het geval is en te streven naar een zuivere en beschaafde discussie.

avatar van Snuifdoos
Toch het boek dat name in stilistische zin wel het een en ander in mij aanwakkerde.

Grappig detail: ooit gekocht met een paar tientjes die ik van mijn beste vriend stal.

avatar van Karel Smid
Akkoord, akkoord, ik draai bij en zal braaf zijn, zeker nu ik ook de aandacht van de digitale politie op mij gevestigd zie.

Naar ik mij goed herinner ben ik ermee begonnen de aandacht van eRCee te trekken. Ik vroeg hem of het 'makkelijk' noemen van Nietzsches "ge-orakel" ook niet heel makkelijk was. Die vraag was retorisch. Ik denk dat het wat gemakkelijk is Nietzsches "ge-orakel" als makkelijk weg te zetten. Ik vraag me zelfs af of wat Nietzsche in de Zarathustra doet wel streng genomen "ge-orakel" is. Zo zijn er meer predicaten die eRCee Nietzsche toedicht die ik wel wat meer onderbouwd zou willen zien. Maar om te beginnen, wat bedoel je,, eRCee, met "ge-orakel" wanneer je het over Nietzsche hebt? Zijn zijn uitspraken door een Godheid ingegeven? Hoe moet ik die woorden begrijpen? Misschien kun je me dat uitleggen, eRCee?

Zullen we daar maar eens beginnen, zodat we de discussie zuiver kunnen houden, zoals Halley23 mij beslist verzocht heeft?

avatar van eRCee
2,5
Wat ik bedoel met ‘ge-orakel’ is een manier van spreken die claimt de waarheid te verkondigen maar zonder onderbouwing te geven. Zoals de klassieke orakels (waarbij de inschatting over de bron van hun wijsheid denk ik bij de hoorder ligt). Neem alleen al de titel, dat lijkt me een duidelijke illustratie hiervan.
Filosofische werken bieden vaak een denksysteem waarbij er op basis van redeneringen tot bepaalde inzichten wordt gekomen. Nietzsche deelt die redeneringen in dit boek nauwelijks, voor zover ik mij herinner, het zijn vooral zijn conclusies die hij verwoordt. Hij staat ook niet voor niets bekend als de filosoof met de hamer. Het probleem daarvan is wat mij betreft dat je mensen die het niet met je eens zijn niet zal overtuigen of tot nader inzicht zal brengen, vandaar het ‘preken voor eigen parochie’ en de betiteling ‘gemakkelijk’.

Een van de redenen voor het gebrek aan onderbouwing of uitwerking van een denksysteem (anders dan het verwerpen van andere systemen) is volgens mij dat dit niet een puur filosofisch boek is maar dat het ook literaire kenmerken draagt. Strikt genomen is meestal niet Nietzsche aan het woord maar Zarathustra. Mijn oordeel gaat dan ook over dit boek als zodanig, en niet over het geheel van Nietzsches denken.

avatar van Karel Smid
Maar waar claimt Zarathustra dan precies de waarheid te spreken? Er is binnen de Zarathustra toch een probleem met waarheid? Zarathustra spreekt een menigte toe die hem uitjoelt (ik geloof paragraaf 5 van het Vorwort, of de inleiding), die hem niet begrijpt. Wat Zarathustra te zeggen heeft, komt niet aan, of het de waarheid is of niet. "Ich bin nicht der Mund für diese Ohren." Wat Zarathustra te zeggen heeft, dat is niet zo één twee drie te begrijpen. Ik geloof niet dat het zo is dat het hier een menigte domme mensen betreft. Dat zegt Zarathustra zelf ook: "Zu lange wohl lebte ich im Gebirge, zu viel horchte ich auf Bäche und Bäume: nun rede ich ihnen gleich den Ziegenhirten." Hij spreekt een andere 'taal' dan die van de menigte, hij klinkt voor hen als een geitenhoeder. Maar dat is hij niet.

Kunnen wij er dus zomaar voetstoots vanuit gaan dat wij Zarathustra wél begrijpen? Wanneer wij de Zarathustra als elk ander boek 'leesbaar' achten, doen we er dan wel recht aan? Met mijn eerder aangehaalde citaat probeerde ik duidelijk te maken dat Zarathustra dit ook duidelijk probeert te maken: "Es ist nicht leicht möglich, fremdes Blut zu verstehen: ich hasse die lesenden Müssiggänger." Is de Zarathustra lezen voor ons niet precies dát: fremdes Blut lezen? Moeten we dan ook niet toegeven dat het nicht leicht is dat te doen? Doet jouw oordeel over de Zarathustra wel recht aan die Zarathustra of ga je door je oordeel te vellen eigenlijk voorbij aan wat de Zarathustra te zeggen heeft? Het is duidelijk dat er iets te leren is van de Zarathustra, wanneer men bereid is te leren, bijvoorbeeld, zoals ik denk te hebben aangetoond, over het lezen van de Zarathustra zelf.

Welke filosofen bedoel je precies wanneer je het hebt over filosofen die denksystemen opwerpen? Gaat dat over Hegel?

avatar van eRCee
2,5
Het is heel wel mogelijk dat ik Zarathustra (deels) niet begrepen heb. Ongetwijfeld zijn er mensen die er meer uit kunnen halen dan ik. Het lijkt mij wel de taak van de filosoof (Nietzsche) of van de waarheidverkondiger (Zarathustra) om zijn lezers in elk geval de mogelijkheid te bieden om tot begrip te komen. (De lezer heeft op zijn beurt de taak om zich open te stellen voor wat er geschreven staat.)
Daarnaast doet de protagonist toch ook wel heel veel stellige uitspraken dacht ik. Vooral over zaken waarmee hij het níet eens is. Als je dat dan niet werkelijk onderbouwd maar wel gepaard laat gaan met opmerkingen dat je moeilijk te begrijpen bent, dan noem ik dat een beetje gemakkelijk.

(Met de denksystemen doelde ik vrij in het algemeen op filosofen als Kant, Hegel, Sartre.)

avatar van Karel Smid
eRCee schreef:
Het is heel wel mogelijk dat ik Zarathustra (deels) niet begrepen heb. Ongetwijfeld zijn er mensen die er meer uit kunnen halen dan ik. Het lijkt mij wel de taak van de filosoof (Nietzsche) of van de waarheidverkondiger (Zarathustra) om zijn lezers in elk geval de mogelijkheid te bieden om tot begrip te komen. (De lezer heeft op zijn beurt de taak om zich open te stellen voor wat er geschreven staat.)
Daarnaast doet de protagonist toch ook wel heel veel stellige uitspraken dacht ik. Vooral over zaken waarmee hij het níet eens is. Als je dat dan niet werkelijk onderbouwd maar wel gepaard laat gaan met opmerkingen dat je moeilijk te begrijpen bent, dan noem ik dat een beetje gemakkelijk.

(Met de denksystemen doelde ik vrij in het algemeen op filosofen als Kant, Hegel, Sartre.)


Kun je dan eens een voorbeeld geven van zo'n stellige uitspraak over iets waar Zarathustra het niet mee eens is?

avatar van Karel Smid
Nou, nu ik mij als discussiepartner heb opgesteld, is de discussie ook meteen opgelost als een suikerklont in water. Toch geloof ik dat ik een paar goede vragen stelde.

Nietzsche beoordelen, dat is pas makkelijk.

De enige taal om de Zarathustra in te lezen, dat is natuurlijk het Duits. Een Nederlander zonder kennis van het Duits, ja, wat is dat eigenlijk? Die is in ieder geval cultureel ontheemd en cultureel onbenullig.

Jullie lezen allemaal boeken. Dan volgt een oordeel. Alsof de kranten al niet genoeg volstaan met recensies, moet ook het internet er nog aan geloven.

Je wil discussiëren over een boek. Een gesprek aangaan over een boek, komt dat wel eens in je op? Ik ben in ieder geval geen Britse debater, wat moet ik met een discussie? Het is al lastig genoeg in Nederland om iemand te vinden waar je gewoon een gesprek mee kunt voeren, iemand die een beetje vuur voor iets heeft. "Onderbouwen", dat woord ken ik nog van de middelbare school.

Dan laat ik ten slotte graag Nietzsche nog eens aan het woord. En ach, vergeef een dwaas zijn toorn. (Ook aan u, digitale politie).

Nachgelassene Fragmente Juli - August 1882 (KSA 10)

Dies ist kein Buch: was liegt an Büchern!
Was liegt an Särgen und Leichentüchern!
Dies ist ein Wille, dies ist ein Versprechen,
Dies ist ein letztes Brücken-Zerbrechen,
Dies ist ein Meerwind, ein Ankerlichten,
Ein Räderbrausen, ein Steuer-Richten,
Es brüllt die Kanone, weiß dampft ihr Feuer,
Es lacht das Meer, das Ungeheuer —

Een tip voor het moment waarop je de middelbare school gaat verlaten: een iets minder aanmatigende toon nodigt anderen wellicht meer uit tot een leuk gesprek over dit boek.

avatar van eRCee
2,5
Karel Smid schreef:
Nou, nu ik mij als discussiepartner heb opgesteld, is de discussie ook meteen opgelost als een suikerklont in water. Toch geloof ik dat ik een paar goede vragen stelde.

Ik heb antwoord gegeven voor zover dat kon, maar aangezien ik het boek niet in bezit heb en het negen jaar geleden is dat ik het las, denk ik niet dat verder praten of discussiëren erg zinvol is. Ik kan u nu in elk geval geen specifieke voorbeelden geven. Het staat u natuurlijk vrij (en het wordt zelfs aangemoedigd) om uw eigen visie op Zarathoestra uiteen te zetten, waarin u kan laten zien dat ik er helemaal naast zat destijds.

avatar van Karel Smid
nummer2 schreef:
Een tip voor het moment waarop je de middelbare school gaat verlaten: een iets minder aanmatigende toon nodigt anderen wellicht meer uit tot een leuk gesprek over dit boek.


Ik ben bang dat je niet goed gelezen hebt. Af en toe ben ik aanmatigend, maar vaak ook niet. In zijn algemeenheid zou ik zeggen dat ik tot een gesprek bereid ben. Ik geloof juist dat ik eRCee's stuk serieus neem, ik ben het alleen met hem oneens. Daarvandaan probeer ik iets duidelijk te maken over hoe ik denk dat het zit, ook al is dat een beetje bruchstückhaft. Wie in de arena der meningen treedt, die kan toch wel wat hebben? Ik ben het niet eens met eRCee en ik gebruik wat in mijn macht ligt om hem dat duidelijk te maken. Dat ik daarbij ook wat psychologiseer, nou goed, des te vermakelijker, nietwaar?

Iemand die een oordeel velt, moet er rekening mee houden dat ook over hem een oordeel geveld kan worden. eRCee heeft stellige beweringen gedaan, die ik getoetst heb. Dat is wat wetenschap is, geloof ik. Daarbij is gebleken dat er nog geen bewijs is aangeleverd voor eRCees stellingen. Verder heb ik dingen die eRCee beweerd heeft geproblematiseerd.

Verder, wanneer je, zoals je stelt in je bericht, daadwerkelijk denkt dat ik nog op de middelbare school zit, hoewel uit mijn eigen bericht duidelijk blijkt dat ik de middelbare school als een voorbije periode aanhaal, en mij vervolgens een aanmatigende toon voorwerpt, dan heb je of niet goed gelezen of ben je voorbij gegaan aan je eigen aanmatigende toon (die bijvoorbeeld ook blijkt uit het feit dat je me een 'tip' geeft). Dat betekent dat je op de performatieve Ebene wat betreft je stuk inconsistent bent met wat je lijkt voor te staan. Om het anders te zeggen: principieel heb je voor een discussie geen probleem met een aanmatigende toon, want je bezigt hem zelf evengoed. Slechts wanneer ik die toon bezig is het een probleem. Dat is niet consistent. We kunnen dus concluderen: een aanmatigende toon in een discussie, dat hoort erbij. Of ga jij ons de eerste uitzondering geven?

eRCee schreef:
(quote)

Ik heb antwoord gegeven voor zover dat kon, maar aangezien ik het boek niet in bezit heb en het negen jaar geleden is dat ik het las, denk ik niet dat verder praten of discussiëren erg zinvol is. Ik kan u nu in elk geval geen specifieke voorbeelden geven. Het staat u natuurlijk vrij (en het wordt zelfs aangemoedigd) om uw eigen visie op Zarathoestra uiteen te zetten, waarin u kan laten zien dat ik er helemaal naast zat destijds.


Goed, dan heb ik mij vergist en heb ik u/je inderdaad bevraagd op een obsoleet stuk tekst.

Wat betreft mijn eigen visie op Zarathustra: voor zover ik die heb is hij terug te lezen in mijn vorige berichten. Daar heb ik bijvoorbeeld iets gezegd over de leeswijze van de Zarathustra.

Verder zou ik niet zeggen dat je/u er helemaal naast zit. Natuurlijk is de toon van de Zarathustra hoogmoedig, misschien overmoedig op sommige plaatsten. Er zijn echter ook genoeg plaatsen waar de toon niet hoog- of overmoedig is. Ik denk bijvoorbeeld aan het gesprek met de jongeman.

Wanneer wij willen nadenken over wat dan ook, is het onszelf, is het de wereld waarin wij leven, dan bestaat de mogelijkheid om Also sprach Zarathustra als een soort 'steen des aanstoots' te nemen. Wanneer we dit boek lezen en serieus nemen, dan zou het kunnen dat we gewezen worden op dingen die op ons betrekking hebben en die door het lezen van dit boek in een ander licht komen te staan. Ik heb al iets gezegd over leeswijze, en ik zou zeggen dat dat ook voor ons nog relevant is, en verder zijn er nog zo veel andere dingen. Om nog eens iets te nemen, wat me te binnen schiet: eRCee schrijft in zijn originele bericht dat Nietzsche/Zarathustra preekt voor eigen parochie. Dat zou als kritiek moeten gelden, maar Zarathustra zegt al dat wat hij zegt niet voor de massa is en misschien voor maar een beperkte of selecte groep mensen. Maar een parochie kan dat bij Zarathustra geloof ik ook niet zijn:

Zarathustra's Vorrede, 9.
"Ein Licht gieng mir auf: nicht zum Volke rede Zarathustra, sondern zu Gefährten! Nicht soll Zarathustra einer Heerde Hirt und Hund werden!"

Gefährten, dat zijn kameraden of simpelweg reisgenoten. Denk maar aan de Winterreise van Schubert: "Es zieht ein Mondesschatten als mein Gefährte mit..."

Er blijft gewoon zo veel te zeggen over de Zarathustra en ik denk dat ik graag blijf luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Een afrondende of afsluitende visie heb ik dan ook niet. Wel hoop ik dat degene die mijn stukken juist lezen, zin krijgen om dat boek zelf eens te lezen (wel in het Duits, hè? ). Dan zou mijn doel bereikt zijn. En ik hoop dat ook graag flink weerlegd te worden. Wie neemt de handschoen op?

avatar van Snuifdoos
Of dit boek echt het grootste is aller tijden valt nog te betwisten.

Denk dat het vrij nauw komt met deze.

avatar van Donkerwoud
Ik had veel verwacht, maar die niet...:P

avatar van Karel Smid
Snuifdoos schreef:
Of dit boek echt het grootste is aller tijden valt nog te betwisten.

Denk dat het vrij nauw komt met deze.


Trump is natuurlijk 'die blonde Bestie', zoals aangekondigd door Nietzsche.

Gast
geplaatst: vandaag om 09:09 uur

geplaatst: vandaag om 09:09 uur

Let op: In verband met copyright is het op BoekMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.